Femeia, fiara și împărații

20 decembrie 2014

”…Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-I aducă la îndeplinire planul Lui: să se învoiască pe deplin şi să dea fiarei stăpînirea lor împărătească, pînă se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Şi femeia, pe care ai văzut-o, este cetatea cea mare, care are stăpînire peste împăraţii pămîntului….” Apoc 17:17

Să ne rugăm pentru împărați este o poruncă.
În același loc este scris despre ”împărați”, despre ”fiară”  și despre femeie.
Cine sunt ei?
Cred că femeia reprezintă  dictatura religioasă romană, ierarhia ei și structurile religioase ierarhice asemenea ei. Citește în continuare »


Antisemitismul din curtea școlii

27 august 2016

antisemitism

În imagine: poarta unei școli evreiești din Paris, păzită de soldați înarmați.
Lucrurile nu sunt simple.
Parisul, orașul luminilor este invadat de locuitori musulmani, priviți un filmuleț:

Este un nou articol din fereastra pe care privesc eu smochinul: Times of Israel.
Articolul aici: http://www.timesofisrael.com/paris-public-schools-are-no-go-zones-for-jews/

Dumnezeu a adunat după 4000 de ani în vestul Europei pe urmașii lui Avraam și ai lui Ismael, de parcă ar fi fost ieri.
Articolul spune multe, o să-i pun traducerea Google la primul comentariu din economie de spațiu.
Pe scurt: evreii din Franța își dau copiii la școli evreiești, școlile publice nu sunt sigure pentru elevii evrei. Numărul de atacuri a crescut, insultele și respectiv sentimentul de teamă domină asupra evreilor. Mulți aleg să facă Aliyah, adică ”să se ridice” și să plece în Israel.

Ceea ce se petrece în Paris, în Bruxelles sau în Londra sub ochii noștri nu este un eveniment ciudat sau trecător. Nu deloc. Acest antisemitism de tip nou este împlinirea unei profeții biblice. Evreii sunt scoși astfel din țările unde Dumnezeu i-a risipit și sunt forțați să plece în Israel. Numai Parisul mai are încă 350.000 de evrei.

Eu scriu de destul de mult timp despre acest lucru și absolut nici un eveniment adăugat nu infirmă ceea ce Biblia afirmă: ”voi trimite niște vânători care te vor vâna”. Ieremia 16.

Acum trăim acele vremuri.

Pregătește-te dragul meu cititor, împlinirea timpurilor Scripturii cere pocăința înaintea lui Dumnezeu. Poate citești acest blog regulat, sau întâmplător, sau ca sarcină de serviciu. Oricum ar fi, aceste lucruri trebuie să ne facă să le așteptăm pe cele care urmează.

Am fost în vara asta într-un circuit de 2 săptămâni prin Europa, 10 țări, inclusiv Marea Britanie. Islamizarea capitalelor și a marilor orașe este evidentă. Acest lucru este așa pentru ca ultimii evrei din acest al doilea exod să fie siliți să plece.

Este o teroare latentă, tăcută adesea, ascunsă acest antisemitism nou, al islamiștilor europeni împotriva evreilor (încă) europeni. Nu te gazează, dar te privește cu ură. Dar de multe ori au loc atacuri reale.

Mă întreb cât timp statele ce găzduiesc evrei îi vor mai putea păzi pe aceștia, sunt totuși costuri uriașe în joc.

Citat: ”Cresterea in curtea scolii a antisemitismului în Franța, a remarcat mai întâi într-un raport intern Ministerul Educației, în anul 2004, a coincis cu o creștere a incidentelor antisemite globale. Înainte de anul 2000, doar câteva zeci de incidente au fost înregistrate anual în Franța. De atunci, cu toate acestea, sute au fost raportate anual.Multe atacuri – și o majoritate a lor violente – sunt comise de către oameni cu un fundal musulman, care vizează evrei ca atare sau ca răzbunare pentru acțiunile Israelului în ceea ce este cunoscut sub numele de „noul antisemitism.” traducere Google.

De ce este important pentru noi ca creștini să observăm un lucru pe care nici nu-l putem schimba, nici nu se poate schimba, nici nu ne cere Dumnezeu să-l schimbăm?
Pentru că este un semn.
Iar toate semnele, ca și semnele de circulație, trebuie arătate, evidențiate și celor ce nu le înțeleg: explicate.
Asta am făcut și eu, după măsura înțelegerii mele.

Mărit să fie Domnul!


Originea filosemitismului evanghelic

19 august 2016

Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.
Geneza 12:1-3

De ce oamenii care cred Biblia, Planul lui Dumnezeu și Profețiile au o atitudine  de simpatie față de statul Israel și de națiunea Evreiască?

Iată o întrebare al cărei răspuns se vrea ca o nevoie, mai ales acum când Israelul, un stat aflat ”în mijlocul pământului” devine iarăși țintă sau scuză pentru diferite atitudini sau fapte, bune sau rele. Am scris despre originile antisemitismului creștin într-o postare nu de mult. Acum a venit vremea să public o altă postare, demult rumegată, despre cauzele filosemitismului sau ”de ce cei ce cred Biblia îi iubesc pe evrei?

Dacă un antisemit a citit până aici, desigur s-a enervat deja, dar ca să-l calmez un pic îi spun că dacă nu cunoști în detaliu Planul lui Dumnezeu și nu-l crezi și nu vezi împlinirea lui astăzi, ești ca un zugrav care vrea să repare un computer sau să scrie un soft. Pur și simplu nu se pricepe. Așa că înainte ca cineva să se enerveze, aș vrea să se gândească dacă este destul de înzestrat să tragă concluzii, dacă nu cumva îi lipsesc acele pârghii ale gândului care să-l ducă spre concluzia corectă? Iar dacă îi lipsesc, atunci să nu tragă concluzii pripite, ci mai degrabă să-și replieze hotărârile inimii și să se așeze la masa învățării, pentru ca atunci când va cunoaște și va iubi Voia lui Dumnezeu, să se bucure de tot ce se întâmplă în universul unui Dumnezeu ce se numește pe sine ”Fericit”.

Biblia descrie și descoperă într-un fel anume tot Planul și toată Voia lui Dumnezeu. Explicațiile lui Dumnezeu sunt valabile și date spre înțelegere oamenilor din toate timpurile, atât celor de imediat după creație (de acum 6000 de ani) cât și celor de astăzi. Aceste explicații nu depind de nivelul de descoperiri tehnologice ale oamenilor (nivel care a crescut continuu de 6000 de ani), pentru că Dumnezeu nu a folosit imagini din obiectele făcute de om, ci a folosit imagini din creația Sa pentru a-Și explica Planul: Pilda Smochinului, Pilda Grăuntelui de Muștar, Pilda Vierilor, etc. Aceste pilde nu se schimbă de milenii, pentru că oamenii nu pot înlocui cu nimic Creația lui Dumnezeu și nu pot trăi fără ea, fără grâu, fără fructe, fără ploaie, etc. Deci Planul lui Dumnezeu este explicat în Biblie prin pilde, prin imagini fizice neschimbabile. Un singur exemplu dau: poporul Israel este simbolizat în Biblie printre altele printr-un smochin. Celelalte popoare sunt simbolizate prin alți pomi, buni sau răi, roditori sau nu.

Să ne întoarcem la întrebare: de ce persoanele care cunosc, cred și practică învățăturile Bibliei nu sunt niciodată antisemite și în funcție de cât de mult cunosc și cred Biblia, sunt tot mai filosemite?

Există argumente foarte serioase în șirul de raționamente derivate din înțelegerea Planului lui Dumnezeu, dar înainte să le înșir trebuie să adaug ceva: un om care-L iubește pe Dumnezeu și Planul Lui, nu va urî pe niciun alt om, nu va urî nici o națiune, nu va face diferențe. Un creștin poate urî păcatul, dar va iubi pe păcătos, va urî filozofia înrobitoare, dar îl va iubi pe înrobit. Doar că așa să înțelegem: toți oamenii, indiferent cât sunt de răi sau ce atrocități fac, sunt prizonieri ai păcălelii diavolului și trebuie eliberați, dar trebuie făcuți să vrea ei înșiși să fie eliberați, să nu-L mai iubească pe cel ce-i ține robi, căci acesta este secretul puterii Diavolului: oamenii iubesc păcatul.

Un creștin care-i iubește pe evrei, nu-i va iubi mai mult ca pe ceilalți oameni și nu-i va urî pe dușmanii evreilor. Pur și simplu, privind prin prisma Bibliei, nu poți să nu observi felul în care Dumnezeu folosește poporul Israel astăzi ca semn pentru noi, creștinii, și pe noi creștinii ne folosește ca motiv de ”întărâtare la gelozie”, ca provocare pentru ei. Evreii, la rândul lor nu înțeleg de ce o parte din creștini iubesc Israelul, ei n-au nevoie de dragostea celor care îl socotesc pe Isus: Dumnezeu. Filosemitism, nu înseamnă să-i iubești numai pe evrei, nici să-i urăști pe alții care nu sunt evrei, că să-i iubești pe evrei pentru că ei ocupă un loc special în Planul lui Dumnezeu. Evreii sunt semnul tău, pentru confirmarea credinței tale, că Dumnezeu este fidel promisiunilor Sale și le aduce la îndeplinire sub ochii tăi!

Care trebuie să fie originea acestei iubiri ?
Porunca lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a poruncit iubirea de oameni, iar detaliat descoperim în Biblie că ”din pricina părinților lor ”evreii sunt iubiți” de Dumnezeu și vor fi reabilitați spre credință la sfârșitul vremurilor. Acum încă evreii sunt împietriți față de Dumnezeu.
(Această împietrire presupune și faptul, extrem de ciudat că evreii nu au deloc simpatie față de creștinii care-i iubesc pe ei, deci dragostea nu este reciprocă. Ciudat!)
Un creștin însă, dacă este deplin învățat cu privire la Planul lui Dumnezeu, îi va iubi pe evrei pentru că evreii sunt cheia înțelegerii Biblie. O cheie vizibilă, o cheie clară, o cheie la îndemână, o cheie fără de care nu poți descuia tainele înțelegerii Planului lui Dumnezeu. Domnul Isus ne-a spus: priviți smochinul, adică urmăriți poporul evreu, sau la întrebarea ”care va fi semnul?” a răspuns: ”de la smochin învățați pilda lui” adică de la poporul evreu. Faptul că poporul evreu s-a reîntors în țara lui și a cucerit Ierusalimul la timpul potrivit, profețit și dovedit, atât biblic cât și istoric, este un puternic argument pentru credința noastră.
Pentru creștinul care-și cunoaște bine Biblia, promisiunile făcute de Dumnezeu lui Avraam sunt baza de la care pleacă orice înțelegere, orice raționament ce poate explica evenimente trecute, prezente sau viitoare. Dumnezeu l-a ales pe Avraam și i-a dat promisiuni ce cuprind pe fiecare om care crede Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste promisiuni nu au fost anulate de legea pe care tot Dumnezeu a dat-o 430 de ani mai târziu, ci dimpotrivă, legea s-a dovedit trecătoare și a fost desființată ca fiind zadarnică, de împlinirea în continuare a promisiunilor date lui Avraam, prin venirea în persoană fizică a ”Moștenitorului” a Fiului Isus Hristos. Această venire în trup a lui Isus Hristos pe pământ a fost anunțată de profeți și marcată tot de un termen calendaristic exact: 483 de ani, termen al cărui moment de început a fost darea edictului de rezidire a Ierusalimului.
Acum în zilele noastre noi vedem cu toții Israelul reîntemeiat ca stat, vedem Ierusalimul recucerit de evrei și dacă citim Biblia, înțelegem că aceste evenimente împlinesc un anume număr de profeții biblice imposibil de neglijat, dacă suntem onești.
     Iată din ce cauză creștinii evanghelici sunt filosemiți. De fapt această accepțiune a termenul (filosemit) e puțin stranie, e mai mult politică, vorbind așa e imposibil de evitat antonimul și este de fapt un limbaj un pic nebiblic. În sens strict, Israelul este un  popor, o națiune, un stat, dar în viziunea Planului lui Dumnezeu, Israelul este un semn pentru noi astăzi. Semnul este o anunțare a unui eveniment sau a unui loc, avem semne ce prevestesc furtuni sau schimbări climatice (tunetul prevestește ploaia) și avem semne ce anunță apropierea de o localitate. Reînființarea statului Israel și recucerirea Ierusalimului sunt semne ce prevestesc îndeplinirea în continuare a ”sfârșitului unei perioade” pe deplin și lămurit descrise în Biblie: perioada neamurilor. (Faptul că Dumnezeu lucrează cu perioade de timp, detaliat descrise în Biblie, l-am descris aici.)  Un creștin, un fiu al lui Dumnezeu se bucură și așteaptă împlinirea hotărârilor Tatălui Său, nu se va întrista, ci se va bucura de ce urmează. Deasemenea  semnele ce prevestesc aceste schimbări nu pot decât să-l bucure pe cel ce se bucură de tot ce face Tatăl. 
Poate cineva se va întreba ce atitudine ar trebui să ia un creștin față de unul sau de altul din actorii politici aparent decidenți în spectacolul de pe teatrul geopolitic al lumii! Nu cred că ar trebui să ia vreo atitudine, lucrurile se vor întâmpla așa cum a plănuit Dumnezeu indiferent de opoziția sau de partizanatul cuiva.
Mai degrabă, cei ce au astfel de îngrijorări, ar trebui să se gândească la nivel personal, la nivelul sufletului lor, să se împace cu Cel ce ”face toate lucrurile după sfatul Voii Sale”, pentru ca atunci când aceste lucruri (sfârșitul veacului și judecata fiecărui om) se vor întâmpla (și se vor întâmpla în curând cu siguranță)  să nu fie găsiți nepregătiți.


De ce trebuie să-i înțelegem pe apărătorii Barnevernetului? Pentru că aceștia iubesc banii proveniți din teroarea protejată (încă) de stat.

17 august 2016

Căci iubirea de bani este o rădăcină a tot felul de rele,…” 1 Timotei 6:10

După război mulți viteji se-arată, spune proverbul.
M-am bucurat când am auzit că copiii Bodnariu au fost eliberați, dar și mai tare m-am bucurat când am auzit că nu mai vor să se întoarcă sub aripa Barnevernetului. Și că decizia au luat-o copiii. De fapt și în cazul lui AD, prezentat și la TV și aici, faptul că copiii nu au mai vrut să meargă la școală după prima întâlnire cu Barnevernetul a fost hotărâtor în decizia lor de a fugi ca evreii din Egipt. Dacă copiii n-ar mai fi mers la școală, chiar erau luați de ”balaur”.
Nu comentez asumarea de merite de către unii sau alții.

Comentez însă comentariile unora care se trezesc de pe plaiuri mioritice să apere pe naziștii din fiorduri, împotriva tuturor evidențelor. De ce oare? Sunt acești scriitori de articole dezinteresați? Citește în continuare »


Zece mii de psihologi

13 august 2016

”Căci chiar dacă ați avea zece mii de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți”
1 Corinteni 4:15

Dreptul părinților asupra educației copiilor este deasupra dreptului statului. Este un drept lăsat de Dumnezeu. Așa cum statul are dreptul de a pedepsi și părinții au acest drept în limite lăsate și acestea de Dumnezeu.
Desigur statul nu are dragoste, părinții însă au, psihologii au atașament, nu dragoste, ei nu au dezvoltat teoria dragostei, ci teoria atașamentului. Dumnezeu însă este dragoste, nu atașament și dacă mă gândesc bine, satan are atașament și mască, nu dragoste și chip.

Aage G. Siversten este un scriitor și bloger norvegian.

Într-un articol de săptămâna trecută de pe blogul lui, Aage aduce la lumină câteva lucruri:
-(traducere Google translate)
-Pe parcursul anului trecut, au existat o serie de demonstrații în multe țări despre protecția copilului în Norvegia. În ciuda încălcării clare ale sistemului juridic norvegian, neagă autoritățile responsabile pentru a obține o înțelegere asupra realității. Acest lucru amintește de atunci când guvernul norvegian a colectat fetele rromi din familii care au avut reședința permanentă. Cel puțin 500 de fete au fost sterilizate forțat în Norvegia în timpul perioadei 1934-1977. Au fost puțini care știau ce se întâmplă la momentul respectiv. Iar cei care au intreprins aceste abuzuri, au avut Sterilizarea Act din 1934 ca un alibi. Citește în continuare »


Alternative!

12 august 2016

..ce postez aici e un comentariu ce l-am scris la o postare pe alt blog.
Din păcate trebuie să vedem acest amestec și astăzi: nu numai că fiii liderilor corupți le-au moștenit scaunele, apucăturile și mediul, dar rețeta dovedindu-se de succes, coace încă roade bogate pentru bucătăria celui mai apreciat meniu al satanei: confuzia.

”Alternative, asta au oferit comuniștii prin conducerea paralelă pe care au impus-o. Nu că înainte bisericile ar fi fost perfecte, dar statornicirea unor conducători corupți a ușurat munca lor de re-ideologizare a unei mase greu de manevrat, cu pericole de ”radicalizare” creștină. Paralel cu acest proces de impunere de lideri-marionete, s-a desfășurat un alt proces ascuns de distrugere a tuturor celor cu potențial educativ. Astfel, bisericile, nu numai la noi, ci în tot estul Europei au luat un chip hibrid, ceva între ședință de partid și Cântarea României (parade muzicale comuniste).
Persecuția directă ar fi dat roade mult mai slabe pentru persecutori, ar fi stârnit opoziția și coalizarea celor persecutați. S-ar fi ciocnit de un zid. Persecuția indirectă prin oferirea de alternative, de lideri lupi în piei de oi, zâmbitori și șarmanți, a adus ”roade” mult mai mari pentru persecutori în domeniul distrugerii de adunări, a produs dezbinare între cei ce vedeau înșelătoria și cei ce n-o vedeau. Citiți capra cu trei iezi: ”e mămuca, nu-i mămuca…”
În acest mod, în loc ca să se opună eficient sistemului opresiv, oamenii au început să se lupte între ei la nesfârșit, unii credeau că lupu-i miel, alții nu.
Lupta continuă!”


Vai de mine dacă nu vestesc evanghelia

11 august 2016

Este o afirmație a apostolului Pavel.
Este atitudinea de slugă bună, de om angajat.
Vai de mine?
De ce?
Că-și pierde mântuirea? Că ajunge în iad?

Nu cred.
Mai degrabă frica să nu fie descalificat!
”Lepădat” în traducerea Cornilescu.
”Dezaprobat” în alte traduceri.
E limbaj din domeniul managementului: cine este pus pe un post?
Cui îi este atribuită responsabilitatea?
Dorința de a rămâne pe post este urmărită.
Vai de mine dacă pierd acea poziție.
Rămân în slujbă dacă-mi văd de slujbă, ”este o administrare care mi-a fost încredințată”.

Din păcate, teologiile care nu duc la anagajament au dizolvat prin explicații false felul de gândire care conduce la o astfel de atitudine.

Într-un mediu social în care religia este o afacere pentru câțiva și un fel de hobby tot mai palid pentru ceva mai mulți, a vorbi despre angajament în lucrarea lui Dumnezeu, fără bani, fără plată, este aproape ridicol.
A spune: ”vai de mine” dacă nu vestesc, nu are absolut nici o logică în sistemele de gândire în care s-a eliminat complet ”vai de mine” pentru vreun motiv.
A nu simți acest ”vai de mine” este una din nesimțirile dobândite de către cei ce și-au pierdut ”orice pic de simțire”.


File de istorie, Caransebeș, 1978

10 august 2016

Măsluirea Adevărului este treaba dintotdeauna a Satanei.
Lui Satan nu-i vezi niciodată chipul, doar măștile, oamenii lui nu poartă crucea, poartă masca.
Vă trimit spre un link al lui Rădoi Nicolae despre evenimentele de la Caransebeș din 1978.
Dați click pe poză.

filedeistorie


Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 151 de alți urmăritori