Viața lui Nicolae Moldoveanu

15 martie 2020

Sunt înregistrări prelucrate după emisiunea Arhiva Suferinței de la Vocea Evangheliei.
1. Copilăria

2. Primii pași în muzică
3. Tinerețea
4. Primele urmăriri
5. În închisoare
6. Viața în închisoare
7. Procesul
8. Sentința 
9. Delta Dunării, Traian Dorz
10. Întâlnirea cu Vasile V. Moisescu, Eliberarea
11. După eliberarea
12. Ani grei
13. Richard și Sabina Wurmbrand
14. Despre Costache Ioanid
15. Iosif Trifa, Oastea Domnului
16. Oastea Domnului, Tudor Popescu
17. Amintiri despre Horia Azimioară, C. Caraman
18. Despre Cântările Harului
19. Despre muzică
20. Interviu Elena Moldoveanu
21. Interviu Daniela Moldoveanu
22. Interviu Cristina Moldoveanu, îndemnuri
23. Arheologie spirituală: Comori dezgropate
24. Încheiere


În lupta cea bună a credinței…film de Lucia Hossu Longin despre viața lui Nicolae Moldoveanu

7 martie 2014

 

 


”…dacă sunt baptist…asta este un fel de manifestare a eului,”, interviu cu fratele Niculiță, Sibiu, 1 mai 1996, răspunsul la întrebarea: Ce înseamnă lepădarea de sine?

20 noiembrie 2013

-redat de pe înregistrare audio

Ce inseamnă lepădarea de sine?  ( de la minutul 1.00)

NM-Păi, de exemplu, eu? Vreau să merg pe Calea Domnului….dar: dacă sunt ortodox, vreau să merg pe calea ortodoxă…și zic că-i calea Domnului, daci sunt Baptist, vreau să merg pe calea baptistă și…așa mai departe, fiecare religie, fiecare cult, mai vechi, mai nou, …Asta este un fel de manifestare a eului, eu merg pe calea Domnului, dar merg așa …(șerpuit, nn)…deci nu vrei să te lepezi de tine.

Sau, dacă ești să zicem artist, cântăreț? Cânți pentru lumea asta. Dar te-ai întors la Dumnezeu și  cânți și lui Dumnezeu, da cânți și lumii. Unii erau la operă, era și unu din Cluj (moderat), a fost aicea el la noi, a fost cântăreț la operă, dar el s-a pocăit și, gata,, nu s-a mai dus la operă. Dar altul, din Timișoara a cântat la operă și făcea pe scenă tot felul de lucruri și mergea și în adunare și cânta și în adunare, că zicea că: asta-i meseria. Bine, bine, un creștin trebuie să-și caute și meseria care nu frizează, care nu atinge Calea cea Sfântă, adică să căutăm ocupații care nu ne duc spre păcat sau așa….

Pe urmă: lepădarea de sine. Zice: ăsta-i felul meu. Când spui că ăsta-i felul meu. Zice: el îi mai bun din fire, dar eu sunt mai impulsiv. Nu este justificată această….Sunt mai impulsiv, trebuie să veghez mai mult, dar tot trebuie să lepăd eul meu. Zice: d-apoi nu pot. Nu există,  pot totul în Cristos care mă întărește, dar fără El nu pot nimic. Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Deci eul se manifestă în fel de fel de feluri, de chipuri. Și-atuncea, ce știu că ar atinge sfințenia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, Adevărul Lui…eu trebuie să lepăd. Poate că-mi vine greu, poate că așa…e vorba și de rușine, și de frică și de …multe. Dar, cei ce sunt ai lui Cristos și-au răstignit eul.

…asta nu-i numai o dată. Am făcut o dată o predare și de-atunci gata, am terminat. În fiecare zi, în fiecare zi trebuie ca să duc această luptă. Primii creștini făceau patru lucruri în fiecare zi: stăruiau în învățătura apostolilor, stăruiau în legătura frățească, stăruiau în frângerea pâinii și stăruiau în rugăciune. Aceste lucruri îi țineau pe ei într-o unitate și o părtășie adevărată, că zice: ”mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet”, ori astăzi nu mai este așa.

(am început să-mi fac ordine în casetele audio, am găsit două casete (din trei) cu vizita pe care i-am făcut-o fratelui Niculiță la 1 mai 1996 eu, soția, împreună cu doi studenți din Cluj, am prins atmosfera, vizite, telefoane și un neîncetat dialog plus bineînțeles cântări)


”În afara taberei”…meditație de Nicolae Moldoveanu la Evrei 13:12

23 august 2013

Evrei 13:12 ” În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sînge este adus de marele preot în Locul prea sfînt, pentru păcat, „sînt arse de tot afară din tabără.“
     Ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Legământ cu poporul Israel, a fost doar umbra realităţilor din Noul Legământ, a fost pilda desăvârşită pentru noi, ca să înţelegem duhovniceşte adevărul de viaţă pe care trebuie să-I trăim.
     Versetul de mai sus ne învaţă o lecţie de mare însemnătate, pe care trebuie să ne-o însuşim, dacă vrem să propăşim duhovniceşte.
„…Trupurile dobitoacelor (…) sunt arse de tot, afarã din tabără. ”
Duhul taberei este potrivnic Duhului lui Dumnezeu. Întotdeauna a fost aşa.
Toate lucrurile mari cu privire la poporul Său, Dumnezeu le-a făcut în afara taberei.
     În afara taberei a dat El Legea (Exod 19:12), în afara taberei, Moise s-a rugat pentru biruinţa poporului asupra vrăjmaşului (comp. Exod 1718 – 13), în afara taberei era cortul întâlnirii (Exod 3317), în afara taberei se duceau trupurile dobitoacelor care erau arse de tot, pentru păcat (Exod 29:14).
       Şi Domnul Isus, S-a adus jertfă pentru păcatul nostru, tot afară din tabără (Evrei 13:12 – 13).
      Una din jertfele pe care trebuie să le aducă credincioşii Noului Legământ, este trupul: „…aduceţi trupurile voastre ca ojertfã vi…”(Romani 1211). Dar această ardere de tot este primită de Dumnezeu, numai atunci când este adusă în afara oricărei tabere, adică în afara duhului de tabără (de partidă).
      Şi câte tabere sunt astăzi în lume!
      Câte nenorociri a adus duhul de tabără în lucrarea lui Dumnezeu!
      Scumpii mei fraţi! Nu confundaţi Turma lui Hristos, Trupul Lui, Mireasa Lui, cu niciuna din taberele existente. leşiţi cu duhul vostru din orice tabără, căci atunci- numai atunci, jertfele voastre sunt primite de Dumnezeu.
      Duhul taberei întotdeauna desparte; Duhul lui Dumnezeu uneşte.
      Duhul taberei întotdeauna învrăjbeşte; Duhul lui Dumnezeu împrieteneşte.
      Duhul taberei întotdeauna întinează; Duhul lui Dumnezeu curăţeşte şi sfinţeşte.
      Duhul taberei aduce tulburare; Duhul lui Dumnezeu aduce pace. Duhul taberei este minciună şi întuneric; Duhul lui Dumnezeu este adevăr şi lumină.
    Cine este stăpânit de duhul taberei (de partidă), nu mai poate fi stăpânit de Duhul lui Dumnezeu.
Domnul Isus a fost întotdeauna în afara oricărei tabere religioase şi astăzi este la fel. Numai cine iese afară la El, îl află şi-I cunoaşte cu adevărat. Numai acela îi poate sluji cu adevărat şi-I poate aduce jertfe cu adevărat.
Numai atunci putem respira aerul curat al adevărului, când ieşim  duhovniceşte din orice tabără.
Moise a văzut pe Domnul când era în afara taberei (Exod 33:21 – 22) şi faţa lui a primit strălucire numai în afara taberei (Exod 34:29).
      Nu putem vedea adevărul şi nu putem primi strălucirea lui pe faţa noastră, decât în afara taberei.
Doamne lsuse, fă-mă asemănător Ţie şi în această privinţă! Dacă Tu n-ai putut aduce jertfa de răscumpărare pentru mine decât în afara oricărei tabere, fă-mă să înţeleg acest adevăr şi să-I pot trăi cu putere întotdeauna, spre slava Numelui Tău şi pentru propăşirea cauzei Tale! Amin!

 


Rugăciunile creștinilor fac mult mai mult decât buletinele de vot…meditație de Nicolae Moldoveanu la Apocalipsa 6:15

18 august 2013

Cutremurul de pământ din timpul judecăţilor dumnezeieşti va fi atât de puternic încât orice făptură de pe întreaga planetă îl va simţi şi se va îngrozi. De asemenea, catastrofele cosmice vor fi aşa de mari încât toţi ochii le vor vedea şi o panică generală va fi de la împăraţi până la robi. Oamenii nu se vor mai putea ajuta unii pe alţii şi fiecare va fugi ca să scape in vreo crăpătură de stăncă sau în vreo peşteră. Armatele şi armele moderne nu vor putea fi de nici un folos iar ordinea şi disciplina nu se vor mai găsi nicăieri. Toată rânduiala lumii va fi dărâmată.

Oamenii nu înţeleg că statornicia lucrurilor de pe pămănt, in ce priveşte statele si negoţul dăinuiesc numai pentru că aşa vrea Dumnezeu spre folosul sfinţilor Săi şi a făpturilor Sale. Cât timp Biserica este pe pământ se ridică neîncetat rugăciuni „pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălțați in dregătorii ca să putem duce astfel o viaţă de pace şi liniștită, cu toată temerea de Dumnezeu şi cu toată cinstea.(1 Tim. 2:1-2). Din aceasta inţeleg că Dumnezeu va ţinea pe pămănt dregătoriile atâta timp cât Biserica va fi pe pământ din pricina rugăciunilor din Casa Sa.

Cred că sfinţii (creştinii adevăraţi) deşi nu iau parte la polifica lumii acesteia sunt totuşi cei mai de preţ pentru păstrarea rânduielii şi stăpânirii — rugăciunile lor fac mult mai mult decât buletinele de vot. Fiecare începe să simtă că mari puteri de nelegiuire sunt gata să izbucnească. Însă câtă vreme Biserica va fi pe pămănt, Dumnezeu le va opri prin puteri de stăpânire statornice. Împăraţii şi stăpânitorii îşi au un loc bine întărit din pricină că copiii lui Dumnezeu se roagă pentru ei. Dar când Biserica nu va mai fi, stăpânirile nu vor mai avea sprijinul lui Dumnezeu şi va izbucni neorânduiala grozavă şi lipsa de stăpânire, care urmează după deschiderea peceţii a şasea lată Cuvăntul lui Dumnezeu ne vorbeşte şi ne indeamnă la cercetare.

        Ferice de cine ia seama la glasul adevărului şi se predă in braţele adevărului! El va scăpa de judecăţile dumnezeieşti şi va avea parte de măreaţa răpire a Bisericii. care va fi curând.

      Slăvit să fie Domnul! 

Hristos-Descoperirea, Meditații la cartea Apocalipsa, Nicolae Moldoveanu


Meditațiile fratelui Niculiță, gratis pe internet

12 iulie 2013

ebiblia

În sfârșit!

Mă bucur că au apărut, adresa este: http://timi.ebiblia.ro/commentary.

Pentru a alege dintre mai mulți comentatori se va merge la inițialele NM (Nicolae Moldoveanu).

Mai recomand de acolo comentariile lui WMD(William Mac Donald) și CMM (Charles Hadon Mackintosh)

alegere

Există și o aplicație ebiblia.ro pe android: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.quickbible

Personal aceasta o folosesc, ca orice lucru omenesc e îmbunătăţibilă, mulţumim oricum celor ce au făcut acest efort.

EBIBLIAAPP

E mult mai bine decât aşa:

IMGP0548

Mărit să fie Domnul!

Așteptăm și cântările!


”Eu nu cred că tinerii care fac așa strigă de bucuria mântuirii…” Fratele Moldoveanu despre ”închinarea” modernă (ritm, dans, cazul Mical)

21 februarie 2013

….
-Dacă ei susțin asta, îi putem contrazice?
-Îi putem, după viața lor, sigur că da…..”să vă vedem mai departe, adică ”să controlăm viața după, după ce-ați sărit”!

Înregistrarea este decupată dintr-un interviu luat de Adriana Huțanu pentru emisiunile Arhiva Suferinței de la radio Vocea Evangheliei.

Întrebarea reporterei era:
”Ritmul este păcătos?”


%d blogeri au apreciat: