Adunare 18 Aprilie 2021

29 aprilie 2021

Turma moștenirii Tale, care locuiește singură în pădurea din mijlocul Carmelului

18 aprilie 2021

Paşte-Ţi poporul cu toiagul Tău, paşte turma moştenirii Tale, care locuieşte singură în pădurea din mijlocul Carmelului…” Mica 7:14
Acum 4 ani când am fost în Israel, exact pe vremea aceasta, am urcat de mai multe ori pe Carmel.
Chiar acolo am dormit două nopți, la prietenul nostru din Haifa.
Din apartamentul lui de pe muntele Carmel se vedea Marea Mediterană.

Carmelul înaintează în mare, așa scrie și profetul: „Pe viaţa Mea, zice Împăratul al cărui Nume este Domnul oştirilor, ca Taborul printre munţi, cum înaintează Carmelul în mare, aşa va veni.” Ieremia 46:18
Taborul este un țugui de munte în mijlocul unei câmpii aproape de Nazaret, iar Carmelul este o peninsulă care „intră” în mare.

Pe vremea Împăraților, zona Carmel făcea parte din cele 10 seminții care au urmat calea lui Ieroboam, locul unde au profețit Ilie și Elisei, în împărăția care s-a îndepărtat de Domnul, dar totuși locul despre care Domnul îi spune lui Ilie: „mai am în Israel 7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal.”
Unde erau acești 7000?
Cu siguranță erau ascunși.
Obadia a ascuns 100 din ei în două peșteri, pe vremea când Izabela a omorât cu sabia pe prorocii Domnului.
Cercetând cărțile istorice și profeții avem o imagine completă asupra acelei vremi, leviții și-au părăsit moșiile, cetățile, chiar cetățile de scăpare și au „emigrat” în împărăția lui Iuda.
Dar nu scrie că au emigrat toți.
Fiii prorocilor sunt mai mult ca sigur acei leviți care au rămas.
Cred că despre aceștia scrie la Evrei 11:38 :”…au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului.
Prin munți!
Turma care locuia singură în pădurea din mijlocul Carmelului era probabil o colonie de proroci refugiați, urmași ai leviților, pribegi din cauza Izabelei și a religiei sprijinite de statul idolatru.
Aceast grup de refugiați, numit „turmă” este o imagine a Adunării.
Și această turmă este „păscută” adică hrănită de Domnul, nu profețiii care se hrăneau la masa Izabelei.
Carmelul era departe de „centru”, de Samaria, de capitala unde domneau tiranii, dușmanii lui Dumnezeu, Ahab și Izabela.
Mi-am amintit citind că, după primele două zile în Israel, când am dormit la prietenul nostru din Haifa, tot pe Carmel, (pe strada Obadia) am plecat la Elat, cu mașina închiriată, apoi ne-am întors la Ierusalim, era vineri seara și dimineața de sâmbătă, am predat mașina la centrul de închirieri și ne-am unit cu grupul adunat de pe 3 avioane din țară și…am plecat direct iar pe Carmel.
Locul este și acum împădurit. Aceste poze le-am făcut atunci.

Sunt acolo câteva sate de druzi, exact în mijlocul Carmelului, loc bun de refugiu, druzii au reușit de secole să-și păstreze nația și religia în mijlocul unei mări de arabi.
Era sâmbătă, zi liberă în Israel și druzii erau ieșiți la iarbă verde cu familiile. Prin pădure.

Probabil acolo era și reședința lui Ilie, pentru că spune Cuvântul că Ilie a zis lui Ahab: „Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei patru sute cincizeci de proroci ai lui Baal şi pe cei patru sute de proroci ai Astarteei, care mănâncă la masa Izabelei.” 2 Împărați 18:19
Deci reședința lui Ilie era „pe muntele Carmel„.
Mai mult, și reședința lui Elisei și Ghehazi era tot pe Muntele Carmel.
Ea (sunamita) a plecat deci şi s-a dus la omul lui Dumnezeu pe muntele Carmel.” 2 Împărați 4:25
Pribegia prin munți, turma care locuiește singură în pădurea din mijlocul Carmelului este o imagine pentru noi.
Atunci când trendul general este adaptarea la idolatrie, îndepărtarea de Cuvântul lui Dumnezeu, mai este o cale, calea pribegiei, calea celor care „nu au vrut să primească eliberarea” condiționată de trădarea Domnului și au fost chinuiți.
În timp ce turma de proroci ai lui Baal mâncau la masa Izabelei, turma din mijlocul Carmelului este păscută de Domnul.
Cât de mult s-a adeverit acest lucru în timpul comunismului.
Cei ce au făcut cocesii, compromisuri și au cedat la învățătură s-au lumificat și nu au mai fost în stare să învețe, iar cei ce au pribegit prin închisori sau exil au continuat lucrarea Domnului, ei fiind turma „păscută de Domnul.”
Persecuția nu s-a încheiat și nu se va încheia până la răpire.
Și acum este o persecuție nevăzută împotriva celor dedicați lui Dumnezeu, împotriva celor ce doresc să trăiască cu angajament în Hristos. Mare taină.
În loc să caute pripășirea pe lângă Izabelele și Ahabii lumii, fiecare creștin conștient, când se vede condiționat în slujirea Domnului de concesii, trebuie să știe că Domnul ne-a lăsat în Scripturi modele și martori, exemple și înaintași.
Turma din mijlocul Carmelelui, leviții, care probabil emigraseră din Basan și Galaad sunt o pildă pentru noi.
Da, pribegi, da, prin munți, da, fără sprijin de la Ahab, mai mult, urmăriți cu sabia, dar erau singurii numiți Turma moștenirii Domnului, cei hrăniți de Domnul.
Tu dintre care vrei să faci parte, dintre cei aprobați de Izabela sau dintre cei hrăniți de Domnul?
Cam despre acest subiect am vorbit duminica trecută.Adunare 4 Aprilie 2021

6 aprilie 2021

Adunare 28 Martie 2021

4 aprilie 2021

Adunare 21 Martie 2021

24 martie 2021

Adunare 14 Martie 2021

21 martie 2021

Apărarea Evangheliei

13 martie 2021
Înregistrare din adunare 7 Martie 2021
Apologia, sau apărarea evangheliei înseamnă capacitatea de a explica tot Planul lui Dumnezeu

Vorbirea de duminica trecută are două părți: în prima parte am explicat puțin termenul și contextul, în partea a doua am exemplificat cu un text din Osea 12.
Introducere, despre apologie min 0:00
Text biblic 1 Petru 2:19-3:18a min 0:50
A fi creștin nu este o religie, ci o națiune min 3:50
Ca adunare să nu dorim să ne asemănăm cu statele, cu instituțiile min 5:39
O idee nu este adevărată dacă o rostește cineva care are prestigiu min 6:33
Nu trebuie să fim relevanți pentru cei din jur min 7:37
Ne face bine omului nostru lăuntric să suferim min 8:43
Noi avem la dispoziție asistența îngerilor min 9:33
Păcatul împietrește, nesimțește min 14:07
Să nu întoarceți rău pentru rău este teroare pentru firea pământească min 15:40
Este voia lui Dumnezeu să suferi pentru bine min 20:37
Apologia=a da un argument, o logică, un răspuns min 21:23
Nu prea vezi bătrâni fericiți, dar cine are nădejdea învierii este fericit min 22:52Înregistrare adunare 28 februarie 2021

8 martie 2021

Înregistrare adunare 14 februarie 2021

19 februarie 2021

Degradarea etică a omenirii după potop

14 ianuarie 2021

Armele și averea diavolului, 18 oct 2020

28 decembrie 2020
Explicație la textul din Luca 11:21-22

Adunare 11 octombrie 2020

20 decembrie 2020

Adunare 4 octombrie 2020

14 decembrie 2020

Înregistrare adunare 27 Septembrie 2020

7 decembrie 2020

Adunare 29 noiembrie 2020

29 noiembrie 2020

Înregistrare adunare 20 septembrie 2020

9 noiembrie 2020

Cartea de vizită a unui creștin

11 octombrie 2020
Înregistrare Aleșd, 13 septembrie 2020

Înregistrare adunare 6 septembrie 2020

8 octombrie 2020
Înregistrare adunare 6 septembrie 2020

Jugul, armura și crucea

29 august 2020
Înregistrare din adunare 23 august 2020

Înregistrare adunare 9 august 2020

26 august 2020
Înregistrare adunare 9 august 2020

Ție-ți când Dumnezeul meu. min 0:00
E plin de miraje pământul min 2:42
Nu, nu suntem un vis. min 5:30
Isuse, Numele Tău sfânt min 9:50
Eu sunt Domnul min 13:20
Fr DL Ieremia 2 Pilda celor dintâi roade min 16:50
Fr AG 2 Corinteni 4 min 1:00:10


Înregistrare din adunare 2 august 2020

16 august 2020


Biruiește răul prin bine

1 august 2020

Înregistrare din Adunare, 26 iulie 2020

Isaia 5 (Pilda viei), Matei 21 (Pilda vierilor), Romani 12, (un alt capitol al dragostei)

Înregistrare adunare 19 iulie 2020

26 iulie 2020

Există iad?

12 iulie 2020

Înregistrare din adunare 12 iulie 2020.

Isaia 26 și alte texte biblice: o scurtă incursiune în subiectul judecății și pedepsei divine.

Discuții libere…distanțate

1 iulie 2020

Înregistrare din adunare, 28 iunie 2020.
Am stat tot timpul la 4-5 metri unii de alții.

Înregistrare din adunare, 28 iunie 2020

Răpirea Bisericii este un act militar…

29 iunie 2020

Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.  Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori,” 1 Tesaloniceni 4:16-17
Știam că la casele de bătrâni sunt interzise vizitele acum, în pandemie, dar poți „merge” cu telefonul. Oricum, America e departe. Sora Domnica Iovin este soția ultimului moisist, Mia Iovin, celui mai longeviv dintre creștinii închiși pentru credință în anii 1959-1964, care a plecat la Domnul anul trecut.
Așa că azi am sunat-o fără să știu în ce dispoziție o găsesc. De multe ori era în vervă, uneori însă momentul era nepotrivit când sunam, astăzi însă mi-a răspuns cu aceeași energie a minții, rar întâlnită chiar la cei tineri, dar să te gândești că stai de vorbă cu o femeie care se apropie de 93 de ani, și ce ani: 5 ani a fost despărțită de soțul ei, închis, apoi acești ultimi 9 ani din viață i-a petrecut pe pat, n-a pus talpa jos. Ascultați-o, amintirile învățăturilor din tinerețe îi sunt vii.

Familia Mia și Domnica Iovin


Ideea care a repetat-o a fost că această zăbovire a Mirelui are de-a face cu pregătirea ‘extragerii”, a răpirii, ținând cont de forțele întunericului, de „puterile văzduhului”. Ei discutau la adunarea din Arad despre aceste lucruri, încă prin anii 60.
Iar partea de la urmă, când unul din copii verifica în fiecare dimineață dacă părinții n-au fost răpiți, e o dovadă a seriozității tratării subiectului și a credinței lor.


Mai există astăzi vorbiri în limbi și prorocii autentice? Mai există apostoli? Ce este „cunoștința”? O analiză biblică.

21 iunie 2020


Această analiză, pe care am condensat-o într-un mesaj mai scurt de 15 minute, nu am realizat-o pe fugă, nici în 2-3 zile, ci este o căutare de decenii, din adolescență, după multe frământări, căutări, stăruințe prin diverse cercuri și biserici. Am căutat să aflu: „Mai există astăzi astfel de manifestări autentice?” Nu tentative sau falsuri. Faptul că nu am găsit personal nici o „vorbire în limbi” serioasă, care să nu fie afectată de ridicol, nu m-a mulțumit, poate n-am căutat bine, mi-am zis, poate undeva este…gândeam,…. până am citit analiza unui fost penticostal francez: Fernand Legrand, a cărui carte am postat-o aici: Eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți.
Apoi, confruntat deseori de-a lungul vieții cu întrebarea: „cine a stabilit canonul Noului Testament? Nu biserica (catolică sau ortodoxă)?”, mi-am dat seama că aceste două întrebări au un singur răspuns biblic: Sola Scriptura. Nimic pe deasupra. Apostolii au stabilit canonul, ei au primit această „cunoștință”, cunoștință care s-a sfârșit odată cu ei. Nu mai există revelații extra-biblice, doar speculații și confuzii.
Desigur, un cuget luminat de Spiritul care a scris Scriptura, se va bucura de înțelepciunea care a planificat aceste desfășurări de evenimente și se va supune credincios conducerii celui mai puternic Stăpân: Isus, Unsul (Hristos).


Să lege mai întâi pe cel tare (2)

31 mai 2020
1 Samuel 30, atacul amaleciților asupra Țiglagului

Când omul cel tare şi bine înarmat îşi păzeşte casa, averile îi sunt la adăpost. Dar, dacă vine peste el unul mai tare decât el şi-l biruieşte, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea şi împarte prăzile luate de la el.” Luca 11:21-22
Ideea principală explicată aici este că înainte de a dori eliberarea celui prins, trebuie mai întâi legat cel ce-l ține prins. Am exemplificat cu bătălia lui David cu amaleciții după ce aceștia au cucerit Țiclagul. David a trebuit să bată pe amaleciți pentru a elibera prizonierii. Amalec înseamnă lingușire, prefăcătorie, o pildă de actualitate, mediile comercial, politic și religios fiind pline de acest păcat acceptat, promovat, calibrat: prefăcătoria, lingușirea.
Același subiect, text, aici.


Coronavirus. Explicații profetice, 22 martie 2020

22 martie 2020

Coronavirus, explicații profetice, duminică 22 martie 2020
De ce au venit aceste lucruri?   min
1:10
Ar trebui să fim în duhul profeților     min
1:27
Evreii sunt martorii lui Dumnezeu, ne uităm la ei  min
2:20
Evreii trăiesc acum al doilea exod   min
3:48
Există un paralelism între primul exod din Egipt și exodul de acum       min
4:03
Acum trăim o vreme în care evreii sunt fugăriți din Europa       min
5:16
Cele 10 urgii ale Egiptului     min
6:00
Îngerul Domnului este reprezentat printr-o epidemie      min
9:30
Dumnezeu îi scoate pe evrei din diaspora prin urgii   min
10:31
Sionismul   min
11:42
Dumnezeu își varsă urgia peste locurile unde sunt evrei
ca să îi facă să plece spre Israel   min
12:10
Trei feluri de urgii: sabie, foamete și epidemii   min
13:20
Cum îi va scoate Dumnezeu pe evrei din America?
nu cumva prin epidemii? ultima urgie    min
14:25
3 categorii de oameni în lume: evreii, Adunarea și popoarele  min
16:30
Ce e de făcut? „Pocăiește-te dar…”  min 17:30
Trebuie să vestim tuturor că Dumnezeu
adună pe Israel înapoi   min
19:28
Să priviți profețiile cu toată seriozitatea   min
20:55
Nu știu cum va infuența această epidemie Aliyah,
dar va continua  min
23:00
Noi suntem cele dintâi roade, nu evreii    min
24:20


Înregistrare adunare 15 martie 2020

15 martie 2020


Înregistrare adunare 1 martie 2020

15 martie 2020


Înregistrare adunare 23 februarie 2020

12 martie 2020


Înregistrare adunare 9 februarie 2020

8 martie 2020


Adunare 12 ianuarie 2020

29 februarie 2020


Cum strălucește Cuvântul lui Dumnezeu

9 februarie 2020


Înregistrare din adunare 5 ianuarie 2020.


Adunare 15 decembrie 2019

9 februarie 2020


Adunare 1 decembrie 2019

8 februarie 2020


Adunare 2 februarie 2020

5 februarie 2020


Adunare 15 septembrie 2019

3 februarie 2020


Fiara a patra, despre caracterul de fier al împărăției romane (audio)

2 februarie 2020

Înregistrare din adunare 8 septembrie 2019.
Am scris atunci postarea despre caracterul crud al Imperiului Roman și al vremii de acum, acum am pus audio.


Vorbirea în limbi

20 ianuarie 2020

Înregistrare din adunare 18 august 2019.

Un subiect delicat, rog pe cei care au opinii contrare să le aducă doar după ce ascultă întreg materialul.


O, de mi-ar fi capul plin cu apă

2 decembrie 2019

Înregistrare din adunare 24 noiembrie 2019.
Despre întristări necesare.

Matei 27

Postări corelate:
https://vesteabuna.wordpress.com/2014/06/19/cine-mi-va-da-lacrimi-de-zdrobire-adaptare-din-limba-rusa/
https://vesteabuna.wordpress.com/2013/02/08/cu-lacrimi/


Înregistrare adunare 10 noiembrie 2019

21 noiembrie 2019

Cântări
Doamne-n Harul Tău bogat min 2:50
Vine Domnul, vine pe nori min 4:55
Ce mare Har min 7:05
Cât de măreț e Dumnezeu min 10:15
O nu-s mai tari ispitele ca Harul min 13:10
Fiți voioși min 15:45
Iartă-mă min 18:15
Nu te-ndoi, ci crede min 22:15
Îndemn la rugăciune Evrei 12:25 (fr DL) min 25:15
Timp de rugăciune
fr DL Luca 4:16-30 Dovezile lui Dumnezeu: profețiile min 31:00
fr AG Filipeni 2 Să învățăm îngăduința min 1:09:20
Rugăciune, frângerea pâinii
Căntare,
Iată Domnu-i chiar la uși min 1:24:30


Adunare 3 noiembrie 2019

16 noiembrie 2019


Iosif și frații săi, o pildă a atitudinii noastre față de Cuvântul lui Dumnezeu

3 noiembrie 2019

…dispreț, batjocoră, pizmă, supunere.
Înregistrare din adunare 29 septembrie 2019.


Adunare 27 octombrie 2019

1 noiembrie 2019


Înregistrare adunare 27 octombrie
Cântări
Dumnezeul Harului min 0:00
Mărețul Har min 2:13
Nu te-ndoi, ci crede min 6:15
Nu te pierde-n deznădejde min 9:25
Vine Domnul, vine pe nori (versuri și muzică Mia Iovin) min 13:00
Fiți voioși, fiți voioși min 15:20
fr DL Proverbe 21 Când se face prostul înțelept? min 17:43
fr AG Romani 11 Nu te îngâmfa dar, ci teme-te! min 48:03
Căntare, De n-ar fi harul tău(versuri și muzică Mia Iovin)min 1:15:30
Rugăciune, frângerea pâinii


Înregistrare din adunare 20 octombrie 2019

30 octombrie 2019


Logica din spatele pedepsei: dragostea lui Dumnezeu

12 octombrie 2019


înregistrare din adunare 11 august 2019


Baalii din inimile noastre; despre Tir, Sidon, fenicieni, Cartagina, idolatrie, profeții împlinite și pilde pentru învățătura noastră. Isaia 23, Ezechiel 28

8 octombrie 2019


Înregistrare din adunare, 6 octombrie 2019.


Înregistrare din adunare 28 iulie 2019

7 octombrie 2019


Vrei să te numească Dumnezeu și pe tine „om preaiubit și scump”?

4 octombrie 2019

Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos.” Galateni 1:10
Sau „cum să capeți bunăvoința lui Dumnezeu?”

Daniel 2

Înregistrare din adunare 1 septembrie 2019


Cum putem ști cine este născut din Dumnezeu? (audio)

14 septembrie 2019


Înregistrare din adunare 25 august 2019.


Peste puțină vreme

10 septembrie 2019


Înregistrare din adunare 7 iulie 2019


Înregistrare din adunare 14 iulie 2019

9 septembrie 2019


De ce nu cădem de oboseală? Nu ne uităm la viitorul imediat.

17 august 2019

Înregistrare din adunare 30 iunie 2019


Pârghii ale Cuvântului care conduc la pocăință: îngrozire, întristare, stârnire la gelozie

13 august 2019


Înregistrare din adunare duminică, 4 august 2019.


Lumea viitoare despre care vorbim

1 iulie 2019

Înregistrare din adunare, Aleșd, 16 iunie 2019, seara


Două trompete de argint

18 iunie 2019

Înregistrare din adunare, Cluj, 16 iunie 2019, dimineața.


Când nu te urăște lumea

16 iunie 2019

Înregistrare din adunare 9 iunie 2019.


Vremea sfârșitului

11 iunie 2019


Înregistrare din adunare 26 iunie 2019


Suferința, proba credinței

8 iunie 2019


Înregistrare din adunare 19 mai 2019


Taina credinței: înțelegerea trecutului și a viitorului

5 iunie 2019


Înregistrare din adunare, 12 mai 2019.


Temerea de Dumnezeu se învață

4 iunie 2019


Înregistrare din Adunare 12 Mai 2019, ieremia 32


Ploaia Cuvântului și ploaia suferinței

3 iunie 2019


Înregistrare din adunare 28 aprilie 2019, Filipeni 1


Smerenia, podoaba creștinului

26 mai 2019


Înregistrare din adunare 21 aprilie 2019.


Scopul cel mai înalt pentru care trăim: slujirea lui Dumnezeu

11 mai 2019


înregistrare din adunare 7 aprilie 2019


Adunare 31 martie 2019

21 aprilie 2019


Adunare 24 martie 2019

31 martie 2019


Adunare 17 martie 2019

30 martie 2019


Adunare 10 martie 2019

25 martie 2019


Adunare 3 martie 2019

17 martie 2019


Adunare 24 februarie 2019

9 martie 2019


Adunare 17 februarie 2019

6 martie 2019


Adunare 10 februarie 2019

24 februarie 2019


Adunare 3 februarie 2019

11 februarie 2019


Adunare 27 ianuarie 2019

6 februarie 2019


Adunare 20 ianuarie 2019

28 ianuarie 2019


Adunare 13 ianuarie 2019

21 ianuarie 2019


Adunare 6 ianuarie 2019

20 ianuarie 2019


Adunare 30 decembrie 2018

13 ianuarie 2019


Înregistrare adunare 23 decembrie 2018

2 ianuarie 2019


Orice om va fi sărat cu foc

23 decembrie 2018

Înregistrare din adunare 16 decembrie 2018.

Despre judecată.


Înregistrare adunare 1 iulie 2018

16 decembrie 2018


Adunare 9 decembrie 2018

16 decembrie 2018


Înregistrare adunare 2 decembrie 2018

15 decembrie 2018


Pentru cei cu timp puțin: urmărind înregistrarea pe Youtube, puteți accesa direct cântarea sau subiectul dorit, sunt linkuri în descriere.


Înregistrare adunare 25 noiembrie 2018

4 decembrie 2018


Înregistrare din adunare 18 noiembrie 2018

21 noiembrie 2018


Înregistrare adunare 11 noiembrie 2018

14 noiembrie 2018


Pilda viticultorilor. Înregistrare din adunare 23 septembrie 2018

25 septembrie 2018


Înregistrare din adunare 24 iunie 2018

23 septembrie 2018


Înregistrare din adunare, 17 iunie 2018

19 septembrie 2018


Să înțelegem gelozia lui Dumnezeu, cazul Acan

9 septembrie 2018

Înregistrare din adunare 3 iunie 2018, Iosua 7


Despre suferință

30 iulie 2018

Înregistrare din adunare 22 iulie 2018


Idolatria, cauza pedepsei

9 iulie 2018

E cam același mesaj din postarea de aici din 26 mai, sub formă audio.
Înregistrare din adunare, 27 mai 2018.

Text biblic: „Cînd te vei apropia de o cetate ca să te baţi împotriva ei, s-o îmbii cu pace. Dacă primeşte pacea şi-ţi deschide porţile, tot poporul care se va afla în ea să-ţi dea bir şi să-ţi fie supus. Dacă nu primeşte pacea cu tine şi vrea să facă război cu tine, atunci s-o împresori. Şi dupăce Domnul, Dumnezeul tău, o va da în mînile tale, să treci prin ascuţişul săbiei pe toţi cei de parte bărbătească. Dar să iei pentru tine nevestele, copiii, vitele, şi tot ce va mai fi în cetate, toată prada, şi să mănînci toată prada vrăjmaşilor tăi, pe cari ţi-i va da în mînă Domnul, Dumnezeul tău. Aşa să faci cu toate cetăţile cari vor fi foarte departe de tine, şi cari nu fac parte din cetăţile neamurilor acestora. Dar în cetăţile popoarelor acestora, a căror ţară ţi-o dă ca moştenire Domnul, Dumnezeul tău, să nu laşi cu viaţă nimic care suflă. Ci să nimiceşti cu desăvîrşire popoarele acelea, pe Hetiţi, pe Amoriţi, pe Cananiţi, pe Fereziţi, pe Heviţi, şi Iebusiţi, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, ca să nu vă înveţe să faceţi după toate urîciunile pe cari le fac ele pentru dumnezeii lor, şi să păcătuiţi astfel împotriva Domnului, Dumnezeului vostru. Dacă vei împresura multe zile o cetate cu care eşti în război, ca s-o cucereşti, pomii să nu-i strici, tăindu-i cu securea; să mănînci din ei şi să nu-i tai; căci pomul de pe cîmp este oare un om ca să fie nimicit prin împresurare de tine? Numai copacii pe cari-i vei şti că nu sînt pomi buni de mîncat, vei putea să-i strici şi să-i tai, şi vei putea să faci cu ei întărituri împotriva cetăţii care este în război cu tine, pînă va cădea.” Deuteronom 20:10-20


Ierusalimul, prilej de mirare și de întrebări

1 iulie 2018

Înregistrare din adunare 6 mai 2018


Despre salariații religioși, 20 mai 2018

20 mai 2018

audio 32 minute

Mai jos este un rezumat în 3 minute pentru cei ce nu au 32 de minute să asculte înregistrarea audio.
Text Judecători 17 și 18.

Scena 1, cap 17:1-6

Mica, bărbat din seminția lui Efraim, un om între două vârste, cu copii mari și mamă încă în viață, fură de la mama lui 1100 de arginți:
Mama blestemă.
Înfricoșat probabil, Mica restituie furtul.
Mama, în loc să-l mustre pe Mica, îl binecuvântă.
Mai mult, mama donează o parte din sumă ”pentru Domnul”, adică face un idol.
Mica are o ”biserică” și pe unul din fiii lui sfințit ca preot:
Deci Mica e un om religios, dedicat și implicat în religia făcută după capul lui, având de model religiile popoarelor idolatre care-i înconjurau. Cap 2:12 ” Au părăsit pe Domnul, Dumnezeul părinţilor lor, care-i scosese din ţara Egiptului, şi au mers după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor cari-i înconjurau; s-au închinat înaintea lor, şi au mâniat pe Domnul.”
Citește restul acestei intrări »


Înregistrare din adunare 29 aprilie 2018, ”Nu cumva doar cred că cred?”

19 mai 2018


De ce este important orașul Ierusalim în Planul lui Dumnezeu și ce învățăm din asta?

25 aprilie 2018

Înregistrare din adunare, 22 aprilie 2018.
La minutul 18.12 am dat greșit referința biblică, corect este Ieremia 16:16: ”Iată, trimet o mulţime de pescari, zice Domnul, şi-i vor pescui; şi după aceea, voi trimete o mulţime de vînători, şi-i vor vîna pe toţi munţii şi pe toate dealurile, şi în crăpăturile stîncilor.


Mărturia mincinoasă

18 aprilie 2018

Înregistrare din adunare 15 aprilie 2018
Deuteronom 19:14. ”Să nu muţi hotarele aproapelui tău, puse de strămoşii tăi, în moştenirea pe care vei avea-o în ţara pe care ţi-o dă în stăpînire Domnul, Dumnezeul tău. 15. Un singur martor nu va fi deajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare; un fapt nu va putea fi întemeiat decît pe mărturia a doi sau trei marturi. 16. Cînd un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire, 17. cei doi oameni cu pricina să se înfăţişeze înaintea Domnului, înaintea preoţilor şi judecătorilor cari vor fi atunci în slujbă. 18. Judecătorii să facă cercetări amănunţite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos, şi că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, 19. atunci să-i faceţi cum avea el de gînd să facă fratelui său. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău. 20. În felul acesta, ceilalţi vor auzi şi se vor teme, şi nu se va mai face o faptă aşa de nelegiuită în mijlocul tău. 21. Să n-ai nici o milă, ci să ceri: viaţă pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mînă pentru mînă, picior pentru picior.”


Înarmarea minții, disciplinarea gândului, Harul care ne va fi adus

17 aprilie 2018

Înregistrare din adunare 8 aprilie 2018

Proorocii, cari au proorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mîntuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare. 11. Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, cînd vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate. 12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe cari vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfînt trimes din cer şi în cari chiar îngerii doresc să privească. 13. De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos” 1 Petru 1:10-13


Mândria și faptele ei, smerenia și roada ei: liniștea în nenorocire

16 aprilie 2018

. Pînă cînd vor birui cei răi, Doamne, pînă cînd vor birui cei răi?  Ei ţin cuvîntări puternice, vorbesc cu trufie, şi toţi cei ce fac răul se fălesc. Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne, şi asupresc moştenirea Ta.  Junghie pe văduvă şi pe străin, ucid pe orfani,  şi zic: „Nu vede Domnul, şi Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!“  Totuş, învăţaţi-vă minte, oameni fără minte! Cînd vă veţi înţelepţi, nebunilor?  Cel ce a sădit urechea, s-ar putea să n-audă? Cel ce a întocmit ochiul, s-ar putea să nu vadă? Cel ce pedepseşte neamurile, s-ar putea să nu pedepsească, El, care a dat omului pricepere?  Domnul cunoaşte gîndurile omului: ştie că sînt deşerte.  Ferice de omul, pe care-l pedepseşti Tu, Doamne, pe care-l înveţi din Legea Ta,  ca să-l linişteşti în zilele nenorocirii, până se va săpa groapa celui rău!” Psalmul 94:3-13

Înregistrare din adunare 1 aprilie 2018


Despre nedreptate

10 aprilie 2018

Înregistrare din adunare 25 martie 2018


Când Dumnezeu ne amărește viața

9 aprilie 2018

Înregistrare din adunare 18 martie 2018, Iov 27.


Despre pedeapsă

21 martie 2018

Înregistrare din adunare 11 martie 2018


Despre silnicie (asuprire)

20 martie 2018

Înregistrare din adunare 4 martie 2018


Despre supunere

19 martie 2018

Înregistrare din adunare 25 februarie 2018


Potopul

9 martie 2018

Înregistrare din adunare 18 februarie 2018


Îndreptarea gândurilor

8 martie 2018

Înregistrare din adunare 11 februarie 2018


Frica de Domnul, iată comoara Sionului

7 martie 2018

Înregistrare din adunare 4 februarie 2018


Periodicitatea profețiilor

6 martie 2018

Înregistrare din adunare 28 ianuarie 2018


Despre neînsemnătate, principiu de viață pentru creștini

5 martie 2018

Înregistrare din adunare 21 ianuarie 2018


Întristare rea și întristare bună

4 martie 2018

Înregistrare din adunare 14 ianuarie 2018


Conflictul dintre claritate și confuzie. Ieșiți din Babilon.

1 martie 2018

Înregistrare din adunare, 7 ianuarie 2018.


Cultivarea răbdării într-un mediu ostil și în singurătate. Iacov 5. Înregistrare din adunare, 24 decembrie 2017

28 februarie 2018


Ezechiel 37, înregistrare 17 dec 2017, Someșul Cald

26 februarie 2018


Romani 11, Ezechiel 36, ce am vorbit la adunare în 17 decembrie 2017, la 10 zile după recunoașterea Ierusalimului ca și capitală a Israelului, de către ”stăpânii lumii”.

24 februarie 2018

Nu prea poți construi nimic pe lume fără „autorizație de construcție”.Pe vremea lui Neemia s-a început rezidirea Ierusalimului, doar după eliberarea ”autorizației de construcție” de către Astarxerxe.


Exactitatea Planului lui Dumnezeu.

5 februarie 2018

Înregistrare din adunare 3 decembrie 2017, ”Dacă trâmbiţa dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă?


Ierusalimul, potir de amețire pentru popoarele dimprejur. Ce am vorbit în 10 decembrie 2017, la 3 zile după recunoașterea de către SUA a Ierusalimului ca și capitală a Israelului

2 ianuarie 2018

” Aşa vorbeşte Domnul, care a întins cerurile şi a întemeiat pămîntul, şi a întocmit duhul omului din el:«Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de ameţire pentru toate popoarele de primprejur, şi chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica, vor fi vătămaţi,” Zaharia 12

Înregistrare din adunare, 10 decembrie 2017, la 3 zile după recunoașterea de către SUA a Ierusalimului ca și capitală a Israelului.
Ca să înțelegem vremurile pe care le trăim.


Porunca de a-i învăța pe alții Cuvântul lui Dumnezeu

7 decembrie 2017

Înregistrare din adunare 5 noiembrie 2017


Cele 4 etape ale apropierii omului de Dumnezeu:-smerirea, rugăciunea, citirea Cuvântului lui Dumnezeu, abaterea de la rău

6 decembrie 2017

Înregistrare din adunare 29 octombrie 2017


Dumnezeu este Cel care îi strânge pe evrei în Israel

5 decembrie 2017

Înregistrare din adunare 22 octombrie 2017


Înnoirea minții este un proces continuu

4 decembrie 2017

Înregistrare din adunare 15 octombrie 2017


Pilda semănătorului

3 decembrie 2017

Înregistrare din adunare 8 octombrie 2017


Alianța dintre ”iudeii care n-au crezut” și păgânii dintre neamuri a dus la ”creștinismul” idolatru de astăzi

2 decembrie 2017

Înregistrare din adunare 1 octombrie 2017


Cum este un rob bun?

1 decembrie 2017

Înregistrare din adunare 24 septembrie 2017. Evrei 9


Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici

30 noiembrie 2017

Înregistrare din adunare 26.11.2017


Despre părăsire

29 noiembrie 2017

Înregistrare din adunare 17 septembrie 2017.


Semnele sfârșitului

28 noiembrie 2017

Înregistrare din adunare 10 sept. 2017

În imaginea de pe film, o școală evreiască din Franța, păzită de poliție, o imagine obișnuită în vestul Europei, mai ales unde comunități de evrei locuiesc aproape de comunități de musulmani. Un conflict importat în ochii multora, dar pentru noi este împlinirea planului lui Dumnezeu.


Urgia minciunii, pilda focului pădurii. Isaia 9, Judecători 9, Iacov 9, audio

22 noiembrie 2017

Înregistrare din adunare 19 noiembrie 2017.


Convertirea este convingere, nu atingere, audio

21 noiembrie 2017

Înregistrare din adunare 12 noiembrie 2017. Fapte 8


Cum se ia corect Cina Domnului conform Bibliei?

19 noiembrie 2017

Înregistrare din adunare 3 septembrie 2017.


Legătura dintre creație și cuget, justețea pedepsei divine

12 noiembrie 2017

Înregistrare din adunare 20 august 2017


Judecata curvei celei mari, înregistrare din adunare 13 august 2017

3 noiembrie 2017


Ce înseamnă luarea crucii, înregistrare din adunare 23 iulie 2017

2 noiembrie 2017


Despre așteptări, înregistrare din adunare 16 iulie 2017

1 noiembrie 2017

Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pămîntului, şi o aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie timpurie şi tîrzie.” Iacov 5:7


Despre înstrăinare, pilda struțului, înregistrare din adunare 9 iulie 2017

31 octombrie 2017


Armonia dintre creația lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu, din adunare 25 iunie 2017

26 octombrie 2017


Autoritatea lui Dumnezeu

12 octombrie 2017


Înregistrare din adunare, 18 iunie 2017.


Împotrivirea până la sânge.

11 octombrie 2017

Înregistrare din adunare 11 iunie 2017


Lupta cu carele de fier

3 octombrie 2017

Înregistrare din adunare 4 iunie 2017.


Învățătura stă la baza credinței

1 octombrie 2017


Înregistrare adunare 14 mai 2017

25 iunie 2017


Înregistrare adunare 7 mai 2017

22 iunie 2017


Înregistrare adunare 30 aprilie 2017

19 iunie 2017


Înregistrare adunare 9 aprilie 2017

8 mai 2017


”De ce am venit în Israel?” Adunarea fraților din Iafa (Iope), Israel, 19 aprilie 2017, (traducere în ebraică) 15 minute

6 mai 2017

Texte biblice citite:
1 Petru 1:10-11 ”Proorocii, cari au proorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, cînd vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate.”
Citește restul acestei intrări »


Înregistrare adunare 2 aprilie 2017

9 aprilie 2017


Înmormântare Maramureș, 4 aprilie 2017, 23 de minute. Despre înviere.

6 aprilie 2017


Înregistrare adunare 26 martie 2017

5 aprilie 2017


Înregistrare adunare 19 martie 2017

1 aprilie 2017