Bereea. De la Neapolis la Bereea, pe urmele Apostolului Pavel prin Macedonia, (Grecia), 8-10 August 2018, (13. Sfârșit)

Toată călătoria, aici)

De ce era comunitate de evrei în Bereea? Min. 1:50
Ce înseamnă inimă mai aleasă (caracter ales)? Min. 5:00
O parte din Israel a căzut într-o împietrire. Min 7:40
Nu mai sunt evrei în Bereea. Min. 8:00
Această sinagogă goală vorbește mai bine. Min. 8:35
Prin ce se arăta inima lor mai aleasă? Min. 11:20
Cercetarea Bibliei nu este o chestiune de opțiune. Min 12:50
Cercetarea argumentelor face ca Biblia să fie logică. Min. 14:57
Nu cred că există o învățare miraculoasă. Min. 17:50
„Duhul vă va călăuzi în tot Adevărul”…la ce se referă?” Min. 18:15
Educație înseamnă cercetare a Scripturii. MIn 19:10
Să urmăriți ca crearea de convingeri să fie scopul educației. Min. 20:00
De ce statul Israel nu poate fi înfrânt? Min. 21:00
Cugetul se spală citind Cuvântul lui Dumnezeu. Min. 22:28
Ca noi să fim folositori, trebuie să ne încadrăm bine conștiința noastră în „cosmos”, în viața de zi cu zi. Min 23:04

La Bereea a fost sfârșitul călătoriei noastre pe urmele apostolului Pavel prin Macedonia (Grecia). Ne-a luat timp, a trebuit să punem alte activități deaoparte, deasemenea îmi ia timp să editez, dar sper să vin din urmă cu tot. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toată însoțirea și vouă la fel.

Gânduri din 2 Tesaloniceni…din Tesalonic. De la Neapolis la Bereea, pe urmele Apostolului Pavel prin Macedonia, (Grecia), 8-10 August 2018, (12.)

(Toată călătoria, aici)

Introducere
Păsările nu seamănă nici nu seceră. Min 0:00
Florile nici nu torc, nici nu țes. Min 1:10

Capitolul 1 Despre pedeapsă și răsplătire. Min 6:00
Domnul Isus se va arăta din cer ca să pedepsească. Min 8:00
Gloria Evangheliei. Min 8:50

Capitolul 2
Despre apostazie-lepădarea de credință. Min 12:12
Apostazia a apărut imediat după plecarea apostolilor. Min 12:30 (s-au lepădat de credință cei ce au avut-o)
Despre apostazie ne vorbește și Vechiul Testament. Min 14:10
Calea lui Balaam. Min 14:20
Calea lui ieroboam. Min 15:00
Ascultarea a fost înlocuită cu donația. Min. 15:27
Despre Antihrist. Min 17:20
Un alt Isus. Ce fel de Hristos cunoști? Min 17:48
Rezultatele apostaziei. Min 19:50
Duhul popiei e duhul lui Antihrist. Min. 21:25
Pastorul e văzut ca un personaj cu puteri speciale. Min 21:43
Tăiați-vă de pe listă personajul clerical! Min 22:15
Pretenția semnului vorbirii în limbi. Min 24:25
Cum să pui „Duhu Domnului pă Gugăl”? Min. 24:50

Capitolul 3
AVERTISMENTE: despărțirea de cei ce nu lucrează nimic. Min. 26:45
Pilda boului. Min 28:35
„Mie mi-a descoperit Domnu’ să nu mai lucrez…să mă ocup de vestirea evangheliei.” Serios? Min. 30:10
Cuvântul lui Dumnezeu se vestește fără bani. Min. 30:27
Trăirea în neorânduială. Min. 31:25
Munca cu mâinile tale – o pildă vrednică de urmat. Min. 32:20
Să te desparți de pastorul care ia bani. Min. 35:45
Să nu dai bani la șarlatani. Min. 36:05
„Tu ai ceva cu pastorii!?” Min 37:03
Despietrirea inimii. Min. 38:40

Gânduri din 1 Tesaloniceni…din Tesalonic. De la Neapolis la Bereea, pe urmele Apostolului Pavel prin Macedonia, (Grecia), 8-10 August 2018, (11.)

(Toată călătoria, aici)

Capitolul 1
Cuvântul a fost vestit mai departe de cei ce l-au primit. Min 1:10
Pilda spălării. Min 3:35

Capitolul 2
Pavel a muncit în Tesalonic cu mâinile lui. Min. 5:45
Predicatorii și preoții de azi cer și bani și slavă. Min. 6:50
Biserica e afacerea conducătorilor ei. Min. 7:15
Oamenii fac alianțe împotriva lui Dumnezeu. Min. 8:40
Teoria evoluției este alianță împotriva lui Dumnezeu Min. 9:15

Capitolul 3 Gândul că o să avem să suferim. Min. 15:20
A fi creștin înseamnă a-L mărturisi pe Cel pe care lumea Îl urăște. Min 16:35
Persecuția din România comunistă. Min. 17:00
A face parte dintr-un sistem religios integrat în lume înseamnă a pactiza cu vrăjmașul Domnului Isus. Min 17:35
Diferența dintre „lume” și administrația de stat. Min 18:20

Capitolul 4
Dragostea de frați. Min 21:15
Răpirea adunării. Min 23:53
Profețiile sunt ca privirea printr-un fel de ceață. Min. 24:55
Atitudinea pe care trebuie să o avem față de profeții. Min. 25:12
Să muncească cu mâinile ca să nu aibă trebuință de nimeni. Min. 25:50
Pietrele vorbesc. Min. 26:40
Este zadarnic să construim temple. Min. 27:20

Capitolul 5
Nu știm ziua și ceasul, dar știm perioada. Min. 29:15
O prăpădenie neașteptată. Min. 30:25
Ce înseamnă să nu fi în întuneric? Min. 32:20
Apostolii nu i-au încredințat vreunei ierarhii, ci Cuvântului lui Dumnezeu. Min. 33:38 Domnul Isus vine să „fure”, lumea va intra în haos.. Min. 35:15
Din pricina adunării, Dumnezeu ține statul. Min. 35:45
Educația îngerilor. Min 36:00
Singurătatea. Min. 37:00

Sosire Tesalonic: la o Sinagogă-seara, în Agora-dimineața. De la Neapolis la Bereea, pe urmele Apostolului Pavel prin Macedonia, (Grecia), 8-10 August 2018, (10.)


(Toată călătoria, aici)

De ce sunt goale sinagogile? Min 1:40
Evreii sunt un semn pentru neamuri. Min 2:18
Nu există locuri sfinte. Min 6:06

Amfipoli. De la Neapolis la Bereea, pe urmele Apostolului Pavel prin Macedonia, (Grecia), 8-10 August 2018, (9.)

” Pavel şi Sila au trecut prin Amfipoli şi Apolonia, …” Fapte 17:1

(Toată călătoria, aici)

Nu există obiecte creștine. Min 4:50
Pilda pânzei de păianjen. Min 6:13
Pilda măslinului. Min 7:15
Smochinul a frăgezit. Min 7:55

Poezia „Pietrele vor striga!” De la Neapolis la Bereea, pe urmele Apostolului Pavel prin Macedonia, (Grecia), 8-10 August 2018, (8.)

(Toată călătoria, aici)

Postarea originală de acum 10 ani: https://vesteabuna.wordpress.com/2008/11/29/pietrele-vor-striga-o-poezie/

Gânduri din Filipeni 3…de la Filipi. De la Neapolis la Bereea, pe urmele Apostolului Pavel prin Macedonia, (Grecia), 8-10 August 2018, (7. Filipeni 3)

(Toată călătoria, aici)

Pilda câinelui Min 1:47
Când a început apostazia (lepădarea de credință)? Min 3:10
Atenție la cine îți oferă atașament, atașamentul nu e dragoste. Min 4:25
Creștinismul organizat este urmașul apostaziei. Min 6:20
Pocăința este o frământarte a minții. Min 7:10
Slănina e bună. Min 8:10 D
Dumnezeul din bucătărie. Min 9:10
Cârnațul, barba și sâmbăta. Min 11:30
Ce înseamnă „să-L cunosc pe EL”? Min 16:18
Cine a întregit Cuvântul lui Dumnezeu? Min 20:30
Cum va fi răpirea? Min 21:25
Nu ar trebui construite temple.Min 22:00

Gânduri din Filipeni 2…de la Filipi. De la Neapolis la Bereea, pe urmele Apostolului Pavel prin Macedonia, (Grecia), 8-10 august 2018, (6. Filipeni 2)


(Toată călătoria, aici)
Duhul de ceartă                 min 1:10
Cât de asemănător a fost Domnul Isus de ucenicii lui     min 2:40
Persecuția zâmbetului             min 4:16

Gânduri din Filipeni 1…de la Filipi. De la Neapolis la Bereea, pe urmele Apostolului Pavel prin Macedonia, (Grecia), 8-10 august 2018, (5. Filipeni 1)

(Toată călătoria, aici)
Termeni traduși fals (de fapt netraduși) în Biblie: episcop, diacon… min 4:50
Persecuția pe ascuns împotriva credincioșilor min 10:50
Vrăjmașii Domnului îl lingușesc „din pricina mărimii Numelui Său” . min 14.30
Reclama evangheliei prin scandal min 16:30
Nepăsarea este mai rea decât împotrivirea min 17:50
Potrivnicii evangheliei min 20.30

„Lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune.” De la Neapolis la Bereea, pe urmele Apostolului Pavel prin Macedonia, (Grecia), 8-10 august 2018, (4. Lidia)


(Toată călătoria, aici)
De ce Pavel i-a căutat prima dată pe evrei pe unde a umblat? Min 2:40
Separările dintre creștini după criterii etnice nu sunt biblice. Min 10:20
Trebuie făcut botezul doar în apă curgătoare?                        Min 17:40
Dacă cineva a făcut botezul fără să fie convertit?                   Min 18:35
Apostolii nu au construit clădiri de biserici.                            Min 21:40
Despre etichetele (denumirile) religioase                                 Min 22:10
Mormintele nu sunt locuri de veci                                             Min 26:38
Nu există locuri sfinte                                                                   Min 28:18
De ce aici pe malul apei erau adunate doar femei?                Min 29:30
Blestemul femeii                                                                             Min 31.00
Femeia va fi mântuită prin naștere de fii                                 Min 33:25
Disprețuirea educației biblice de către părinți creștini       Min 35:20
Educația biblică, o poruncă dată părinților                            Min 37:30
Educația copilului mic este secretul credinței omului mare Min 39:10
Orice educație e însoțită de mijloace de constrângere           Min 40.00
Toți cei ce au crezut în Noul Testament au fost oameni temători de Dumnezeu înainte Min 41:30
Avantajul femeii                                    Min 42:40

De la Neapolis la Bereea, pe urmele Apostolului Pavel prin Macedonia, (Grecia), 8-10 august 2018 (2. Călătoria pe mare)

(Toată călătoria, aici)
Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfînt să vestească Cuvîntul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei. Ajunşi lîngă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia, şi s-au pogorît la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia sta în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia, şi ajută-ne!“ După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.

 Dupăce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia, şi a doua zi ne-am oprit la Neapolis.” Faptele Apostolilor 16:6-11

Pe vremea apostolilor călătoriile se făceau cel mai ușor și cel mai rapid pe mare. Dacă oamenii puteau călătorii și pe uscat, despre mărfuri în cantități mari, nici nu putea fi vorba. Imperiul roman s-a dezvoltat în jurul Mării Mediterane, mare pe care se călătorea intens mai ales pe lângă maluri.
De ce pe lângă maluri?
De frica de furtuni.
Când se apropia furtuna, corăbierii se refugiau în cel mai apropiat port.
Despre călătorit iarna aproape nici nu putea fi vorba, iarna furtunile erau foarte dese.
Grăbește-te să vi înainte de iarnă!” are de-a face exact cu posibilitatea de a călători.
De aici am început înregistrările pentru a putea intra în mediul de atunci și a ne apropia de Cuvântul lui Dumnezeu.


A doua zi, 8 august 2018, am trecut și noi marea și am acostat în portul Neapolis.

De acolo am plecat mai departe spre Filipi.
(Toată călătoria, aici)

De la Neapolis la Bereea, pe urmele Apostolului Pavel prin Macedonia, (Grecia), 8-10 august 2018 (1. Introducere)

(Toată călătoria, aici)
Împlinirea a 30 de ani de căsnicie am petrecut-o plecați din țară, de data asta în Grecia, unde ne-am odihnit mai întâi și apoi am plecat împreună cu soția într-o călătorie exact pe traseul apostolului Pavel atunci când a pus prima dată piciorul în Europa.
Datorită oboselii și traficului de net imposibil, am renunțat nu numai să postez pe blog, nici măcar mailurile nu le-am citit zile la rând.
Traseul a fost următorul:
kavalaveroia.png
Am intrat în portul Neapolis (Kavala), venind din Thassos, am traversat munții și am ajuns la Filipi.
La Filipi am făcut filmări, jos în cetate și sus pe deal, la localitatea Lidia, pe malul râului Zygakti, în locul unde s-a înființat prima adunare creștină în Europa.
De la Filipi am plecat la Amfipoli, unde iar am filmat prin vechea cetate, apoi la Salonic (Tessaloniki), am filmat în forumul roman și am încheiat drumul la Bereea (Veroia), unde există o sinagogă foarte veche.
Peste tot am filmat și am comentat și vreau ca în acest serial să prezint pas cu pas această călătorie.
Nu voi neglija nici traducerea cărții lui Marținkovski, nici alte lucrări începute, toate pe rând și cu voia lui Dumnezeu.
Nu în ultimul rând, suntem adânc mulțumitori lui Dumnezeu pentru tot, pentru ocrotire, am călătorit fără incidente, a fost vreme bună, e pace, am avut timp, sănătate, dispoziție și mijloace.
Slăvit să fie Domnul.
(Toată călătoria, aici)