”…cei care vor să fie UNA, ei sunt tot atât de ”ilegali” pe pământ”…despre faptul că Adunarea(biserica) este UNA, dar nu este văzută și înțeleasă(cunoscută) de lume. (NM)

moldoveanu

E vorba de o porțiune dintr-un interviu cu Nicolae Moldoveanu, din anul 1995, pentru Radio Vocea Evangheliei.

”Mă gândeam la trecutul ăla destul de lung, anii ăia care i-am trăit și-acuma să renunți așa de ușor și…pentru ce? Da, era înfățișată o cauză măreață: ”lucrarea”. Da’…bine, Dumnezeu n-are mai multe lucrări pe pământ decât una singură: zidirea Bisericii, nu are și alta, nu se mai face și alta. Evanghelizările care se fac se fac tot în vederea zidirii Bisericii, dar nu fiecare cu ceata lui și fiecare-și zidește, cum se-ntâmplă și astăzi: se-ntrec în zidirea clădirilor. Câte clădiri mărețe se fac, adică El ne vrea ca să fim una și rugăciunea Lui a fost ascultată dar acum cei care vor să fie UNA, ei sunt tot atât de ilegali pe pământ, tot atât de…trebuie să umble…că nu sunt…nu sunt înțeleși.
Spune sfântul apostol Ioan: ”vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu, să ne numim copiii Lui, și suntem, Lumea nu ne cunoaște.” Ori Biserica este zidită numai din copiii lui Dumnezeu pe care lumea nu-i cunoaște, deci nici Biserica nu este cunoscută în adevărata ei față.
În lume sunt recunoscute culte, religii, mii de religii, dar nu-i cunoscută Biserica, zice ”pentru că nu l-a cunoscut nici pe El”. Nici Domnul Isus n-a fost cunoscut. Evreii!..zice: ”în mijlocul vostru este Unul pe care voi nu-l cunoașteți!” spune Ioan Botezătorul. Nu că nu era cunoscut ca om, ca om era cunoscut, că zicea: ”ăsta este fiul tâmplarului, fiul Mariei, surorile și frații lui sunt printre noi, de unde are El atâta învățătură?” Adică era cunoscut într-un anumit fel dar nu era cunoscut ca trimisul lui Dumnezeu, ca Mesia, nu era cunoscut ca Cristosul, cum înțelegem noi acum. Nu era cunoscut, nu era recunoscut.
Spun lucrul acesta pentru că este un adevăr, un adevăr mare. Eu acuma am trecut prin multe lucruri, prin multe etape în viața mea, dar la fiecare am suferit, am avut de suferit, fie din partea securității, fie din partea unor ”frați”.”

Meditaţie la Apocalipsa 3:9, „Fraţii mei, nu vă fie teamă să păziţi şi să mărturisiţi întreg Cuvântul Domnului Isus…”

Cap. 3: 9. „Iată că îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit.”

Domnul Isus spune îngerului (bisericii) din starea „Filadelfia”, că îi va da „din cei ce sunt în sinagoga Satanei” şi îi va face să vină să i se închine la picioare. De aici înţelegem limpede că cei din „sinagoga Satanei” nu fac parte din biserica şi din starea „Filadelfia”.

Sinagogă
înseamnă „Adunare la un loc”, „Adunarea obştii” (cuvânt grecesc). E vorba de o adunare religioasă.

Sunt adunări religioase (sinagogi) şi este Adunarea lui Dumnezeu. Aceasta din urmă este alcătuită numai din cei născuţi din nou. Ea este o adunare duhovnicească – Trupul lui Hristos, care nu are nicio legătură (duhovnicească) cu cei din „sinagoga Satanei”.

„Iată că îţi dau din cei ce sunt din sinagoga Satanei…”
Deci nu pe toţi, ci din ei, Domnul Isus îi va da stării „Filadelfia”.

Unii din împărăţia minciunii vor veni în împărăţia Adevărului şi se vor închina Adevărului. Întunericul va fi biruit de lumină.
„…Care zic că sunt iudei şi nu sunt, ci mint…”
„Iudei”, adică cei care zic că laudă pe Domnul, dar nu-L laudă, ci laudă omul şi lucrările lui (iudei de la Iuda, care înseamnă „Lăudat fie Domnul”), sunt mincinoşi. Domnul nu are nicio legătură cu mincinoşii. Ei sunt în afara împărăţiei Lui.

Cine se socoteşte creştin adevărat, pentru că se ţine de unele obiceiuri religioase, că a fost botezat, că face parte dintr-un cult religios, dar nu trăieşte o viaţă de strânsă părtăşie cu Domnul Isus şi cu adevăraţii Lui urmaşi, şi nu se vede în el felul Său de a fi, se înşală.

Va veni vremea când toate pretenţiile mincinoase vor f i judecate şi când adevăraţii creştini vor fi arătaţi în lumină. „Ca să cunoască lumea că mai iubit, cum M-ai iubit pe Mine” – spune Domnul Isus Tatălui,  vorbind despre ucenicii Săi (Ioan 17: 23). Aici, vorbind despre cei  care-şi zic iudei, dar nu sunt, şi dispreţuiesc pe adevăraţii urmaşi ai lui Hristos, spune: îi voi face să ştie că te-am iubit. „Cât de scump este să ştim că Tatăl ne iubeşte şi că ne iubeşte şi Domnul Isus!

Fraţii mei, nu vă fie teamă să păziţi şi să mărturisiţi întreg Cuvântul Domnului Isus, căci ce va putea face omul? Curând, foarte curând cei ce v-au batjocorit vă vor fi daţi, şi astfel unitatea dorită de Dumnezeu, se va împlini spre slava şi bucuria Lui. Amin.
Nicolae Moldoveanu, Hristos Descoperirea, meditaţii la Apocalipsa, pag 93, Ed. Comorile Harului Deva, 2008