Cunoașterea si recunoașterea lui Hristos

9 noiembrie 2008

Să Te cunosc în cei mai ne-nsemnați (1)
din frații Tăi, ascuns în ei știind
că ești chiar Tu, lucrând în cei chemați(2)
și viața Ta, în viața lor trăind.(3)

Să recunosc Ierusalimul chiar
în ziduri dărâmate și-n ruine,(4)
să plec din Babilonul fără Har(5)
către Sionul cel zidit de Tine.

Să nu ne potrivim cu-al lumii chip(6)
în felul închinării ei deșarte,
cu temelia-I pusă pe nisip(7)
și cu zidirea ei de fapte moarte,(8)

ci transformați prin Duhul zi de zi(9)
spre chipul Tău,spre felul Tău ceresc
spre Trupul Tău din mădulare vii(10)
ce-un Templu-n Domnul laolaltă cresc.(11)

Să recunoaștem Haru-n cei smeriți (12)
căci numai lor Tu L-ai promis bogat (13)
precum am fost in Tine, noi  primiți (14)
să nu respingem frații, niciodat’.

Căci nici cei înăltați, nici cei vestiți (15)
sau îngâmfați de cunoștință multă, (16)
nu capată din Har, că nu-s smeriți (17)
si nici credință n-au, că nu ascultă!  (18)

Doar celor mai smeriți, mai ne-nsemnați
Tu Harul l-ai promis cu-mbelșugare (19)
sunt cei aleși de Tine si chemați
spre-a fi a Ta slavită Adunare. (20)

Ideea versurilor e din cuvântul de azi din adunare.

Referinte Biblice:
(1)“Adevarat va spun ca,oridecateori ati facut aceste lucruri unuia din acesti foarte neansemnati frati ai Mei, Mie mi le-ati facut” Matei 25:40
(2)”

De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi..” I Tes 2:13
(3)”Nu mai trăiesc eu, ci Hristos traieşte în mine
!” Galateni 2:20
(4)
„Izbucniti cu toate in strigate de bucurie, daramaturi ale Ierusalimului! Caci Domnul mangaie pe poporul Sau, si rascumpara Ierusalimul.” Isaia 52:9
(5)  Plecati, plecati, iesiti din Babilon! Nu vã atingeti de nimic necurat! Iesiti din mijlocul lui! Curãtiti-vã, cei ce purtati vasele Domnului! …” Isaia 52:11
(6)
Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin  înnoirea minţii voastre..” Romani 12:2
(7)“Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu” (Evrei 11:10)
(8)
„…..fara sa mai punem din nou temelia pocaintei de faptele moarte, si a credintei in Dumnezeu, …”Evrei 6:1
(9) „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într’o oglindă, slava Domnului, şi sîntem schimbaţi în acelaş chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul  Domnului..” 2 Cor 3:18
(10) “Voi sunteti trupul lui Hristos, si fiecare, in parte, madularele lui” 1 Corinteni 12:27
(11)
„, În El toată clădirea, bine închegată creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul . Prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, in Duhul..” Efeseni 2:21-22
„Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă Duhovnicească…” I Petru 2:5
(12)
„…şi recunoscând harul care îmi fusese dat, Iacov, Petru şi. Ioan, care sunt socotiti ca stalpi , mi-au dat mie şi lui Barnaba …” Galateni 2:9
(13)
„Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har’.”(1 Petru 5:5).
(14)
„Asa dar, primiti-va unii pe altii, cum v-a primit si pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu” Romani 15:7
(15)
A crezut în El vreunul din mai marii noştri sau din Farisei ?” Ioan 7:48
(16) „…cunostinta ingamfa ….” 1Corinteni 8.1
(17) „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har’.”(1 Petru 5:5).
(18)
„Astfel, credinţa vine în urma auzirii….” Romani 10:17
(19) „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har’.”(1 Petru 5:5)
(20) „ca să înfăţişeze înaintea Lui această Adunare, slăvită,…”Coloseni 1:27


Ce facem când venim la adunare?

13 octombrie 2008
Ce este de făcut atunci când vă-ntâlniţi ca adunare?
O-nvăţătură sau un psalm, pe rând s-aducă FIECARE,
cu Harul ce l-aţi căpătat slujind la alţii in iubire,
pătrunşi de grija pentru toţi; ca TOT să fie spre zidire. (I Cor 14:26)
Cuvintele lui Dumnezeu, cine vorbeşte să le spună
cum le-a primit… când vă-ntâlniţi la adunare împreună;
cu grija celui ce-a sădit o plantă firavă în glie,
aşa-n blândeţe să primiţi Cuvantul care vă învie.
Cuvântul semanat în fraţi şi îngropat adânc în minte
rodi-va rod din Duhul Sfânt şi învia-va în cuvinte,
spre Slava Celui  ce Le-a dat, din taina creşterii tăcută,
lărgind al Duhului hotar şi-mpărăţia nevăzută.
Din El,
prin El
şi pentru El
tot Harul vine şi se duce,
făcând să înmulţească-n mulţi
PUTEREA ce-I ascunsă-n CRUCE
şi în cuvântul ei smerit
şi în aspectu-I de ruşine
în felul ei dispreţuit
ce-n Har mai revărsat ne vine..
Doar Har s-aduc,
doar Har să fiu
doar Har să capăt şi să dărui
ca planurile celui rău şi-mpărăţia lui s-o nărui.
Şi toate-acestea se-mplinesc în binecuvântata stare
ce-o am când stau şi mă hrănesc cu ce primesc în adunare.
…când vin şi-ascult,
…când stau şi tac,
…când plâng şi mă smeresc în mine
lumina Harului primit îmi umple faţa de ruşine
şi mă smereşte şi mai mult, spre-a fi supus în adunare
la fraţii care au primit alt Har şi altă-ncredinţare.
La fraţii-n care Duhul ia din ce-I al Fiului şi-arată
descoperind noi visterii din moştenirea cea bogată
a Celui ce ne-a fost făcut Înţelepciune şi Sfinţire
Răscumpărare şi mai mult ca orişice: Neprihănire. (I Cor 1:30)Harul felurit (o poezie)

16 septembrie 2008
„Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.” (1Petru 4,10).

Primesc din Harul felurit
pe cât de felurit Îl au
cei de la care L-am primit
şi cei spre care eu mi-L dau.

E felurit cum feluriţi
sunt cei ce-au fost născuţi din Har,
căci Cel în care-au fost primiţi
Le-a dat la fiecare-un dar.

La fiecare şi la toţi,
dar fiecărui diferit,
ca seminţie de preoţi
ai Celui care ne-a iubit.

Iar după cum în trup avem
nu numai mâini, urechi sau nas,
ci felurite părţi suntem,
aşa-i şi Cel ce ne-a atras.

La fiecare diferit
ne-a dat din Harul Său bogat,
după credinţă cântărit
şi măsurat.

Din fiecare frate sfânt
primim un Har de la Hristos,
din fiecare alt Cuvânt
din fiecare alt folos.

Şi eu slujesc din ce-am primit
nu după capul meu, ci-al Lui,
Viaţa mea mi-am răstignit
şi-acum am viaţa Domnului….

…şi Trupul său duhovnicesc
şi Viitoru-i glorios
cu cât în El mă contopesc,
cu-atât Îl văd mai luminos!

Mă contopesc în El când stau
unit cu fraţii Lui şi-ai mei
în Harul diferit ce L-au
primit oricare dintre ei.

Asa e Harul răspândit:
deşi în moartea Lui uniţi,
prin Înviere FELURIT
au devenit împodobiţi….
…în viaţa Lui!

Şi  orişicui
care-a crezut, i-a dat un har
să se reverse Viaţa Lui
În fiecare mădular.
Când îi ascult pe fraţi primesc
din Harul lor şi înţeleg
cu Harul meu să le slujesc
spre-a fi un Trup al Lui întreg.

De-aceea scriu acum
şi spun
şi m-ostenesc
şi sap in minţi
Cuvântul ca sămânţă-l pun
şi pun ai harului arginţi
în sfântul Său negoţ spre-a fi
dat la zarafi şi înmulţit,
s-aducă rod şi-a deveni
îmbelşugat şi înmiit.

Bogatul Har!!!
…..la tron să mergi
prin sfâşiata Lui perdea,
acum să intri,
să alergi,
doar langă  Cel bătut cu vergi
şi Înviat…Îl vei vedea.

….din plinătatea Lui să iei
Har peste Har, să ai, să dai….

Epistola către Evrei:
ne-nvaţă că atunci când ai

..nevoie de-ajutor şi Har
să te apropii curajos
să intri-n cort,
pân’ la altar,
pân’ la Hristos.

Izvorul Harului e-aici
In Trupul Său cel „zdrenţăros”, („iţi întorceai faţa de la El.”)
în fraţii cei smeriţi şi mici….
în ei să-L cauţi pe Hristos.

Nu-l căuta în Sinedriu
nici la Irod, nici la Pilat
a fost pe-acolo, dar e viu
a Înviat.

Acum e-n fraţii Lui, în toţi,
cu ei El S-a asemănat,
cu ei şi tu să te socoţi
îngemănat.

Rămâi in El, în Trupul Lui
în felul Lui smerit
…şi mic
…şi ne-nsemnat
…şi neiubit.
Te fă nimic.

Slujeşte doar cu Har,
cu Harul dat,
dă altora ce tu ai căpătat.

Aruncă-ţi pâinea-n ape, în pustii
şi după multă vreme-o vei găsi!
Cununa n-o vei căpăta pe drum
şi gloria nu e pentru aici,
ce mici sunt cei ce mari iţi par acum,
ce mari sunt cei ce-ţi par aicea mici.

Tu te-nsoţeşte cu cei fără pungi,
cu ei să plângi, să suferi, să te rogi,
fereşte-te de cei în haine lungi
ce scaune-şi înalţă-n sinagogi!

Să fi găsit tot timpul ÎN HRISTOS
îndreptăţirea Lui să-ţi fie scut.
În Trupul Lui, să fi spre-al Lui folos,
de Domnul fi-vei BINE-CUNOSCUT!


Protejat: Am un vis!

1 septembrie 2008

Acest conținut este protejat cu parolă. Pentru a-l vizualiza, te rog introdu parola mai jos:


Cuvinte de pâine sau cuvinte de piatră?

23 august 2008

Cuvântul tău e piatră sau e pâine?
Ce vei găsi pe unde l-ai lăsat,
de vei mai trece pe acolo mâine?
O rană sau un suflet săturat?

Cuvintele de pâine sunt o hrană
de te hrănești cu ele te-ntărești,
și crești în Har, când sățioasa mană
în fiecare zi o prețuiești!

Ia și pe alții ca să-ți fie-aproape
să frângă Pâinea Unicei Porunci,
Departe-o vei găsi apoi pe ape
de locu-n care-acuma o arunci.

Când însă-n flăcări focul de gheenă
aprinde ne-mblânzitul mădular
va roade vorba ta ca o cangrenă
și vei culege rodul ei amar.

Pornite din izvorul de-aguridă
ce-i limba fiecăruia din noi….
cuvintele–aruncate să ucidă
ca pietre vor cădea, răninde ploi.

Cuvintele de piatră, ploi de moarte
zburând spre cel căzut, rănesc si dor;
și-l fac pe cel lovit pe veci să poarte
răni sângerând și cicatricea lor.

De-i zicem bârfă, zeflemea sau glumă
ironizare, bășcălie, banc
Al împietririi duh ele deshumă
și-apoi îngroașă-al Cărții Morții teanc.

Cuvânt de pâine sau Cuvânt de piatră
aruncă gura ta pe unde treci
de unde-i focul ei, din care vatră?
spre cine se îndreapt-a ei poteci?

Cuvântul vostru fie-vă cu sare
cu har, umplut, împodobit și dres
Purta-veți rodul ce din el răsare
Spre Slava Celui care v-a ales.


Har sau truda? Ce administrezi?

5 august 2008

Administratori ai Harului, nu ai muncii

Exista 3 domenii, sa le zicem spirituale.

Lucrurile de sus.

Primul este realitatea duhovniceasca a lucrurilor ceresti “care nu se clatina”. Acestea sunt lucrurile de sus. Capul acestor lucruri este Domnul Isus. De asemenea tot de lucrurile de sus tine Adunarea, plinatatea Lui, purtatoarea Gloriei Harului, Insusi Trupul sau Spiritual, Insusi tot El, Domnul Isus. Omul launtric este “din cer”, este real, atat de real incat din cauza lui Dumnezeu va invia si “ambalajul” in ziua de apoi. Virtutile, roada Duhului sunt tot de sus.

Lucrurile de jos.
Al doilea domeniu care ne este greu sa-l denumim spiritual este domeniul carnii, domeniul “lucrurilor de acum”, lucruri care sunt umbra celor viitoare, imaginea celor adevarate. Este un templu in cer, a existat o imagine a lui pe pamant. Imparatia cerurilor se aseamana cu “o samanta”, “un pom” etc. lucruri pamantesti. Ni se cere sa “privim cum cresc crinii”, “sa ne uitam la pasarile cerului”, sa intelegem in cele vizibile umbrele realitatilor nevazute. Citește restul acestei intrări »


%d blogeri au apreciat: