Jertfele din vechime și Cina Domnului


Se aseamănă în ceea ce mărturisesc. Vestesc același lucru dar din două direcții diferite ale timpului, jertfele vesteau spre viitor, cina vestește spre trecut.
Jertfele din vechime, sub toate formele lor vesteau mai dinainte patimile și moartea Domnului Isus, crucea Lui și cuvântul crucii, răstignirea noastră cu El, zdrobirea Duhului,  devenirea unui singur Duh cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui. Cu o grijă de Tată și o delicată înțelepciune și blândețe de învățător, Dumnezeu a rânduit evenimentele Vechiului Testament pentru învățătura noastră, ca acum, noi prin ele să-L învățăm pe Cristos, bogățiile siguranței depline de înțelegere.
Cina Domnului ne vestește tot moartea Domnului, moartea noastră cu El și bogăția de semnificații care aduce învățăminte pline de blândețea și dragostea Tatălui iubit. Cina ne amintește de un lucru trecut, dar acel lucru, moartea Domnului este izvorul vieții noastre noi. Noi eram în El, am fost răstigniți cu El. Cât de mult e necesar să ne amintim acest punct de plecare al vieții noi. Să-l dorim oridecâteori simțim că seacă izvorul, că se ofilește mlădița. Nu avem altă putere decât cuvântul crucii, acel cuvânt care ne amintește clar caracterele atât de diferite ale celor două firi ce le purtăm în noi. Una puternică și agresivă care este condamnată de Cuvânt, alta firavă și plăpândă care este energizată de Duhul. Este atât de necesar să vestim astăzi prin cuvinte aceste adevăruri, dar poate ne este mai necesar nouă înșine să ni le amintim la cină, în fața pâinii și paharului, starea noastră nouă în Cristos, izvorând din moartea stării vechii noastre firi.
Să ne cercetăm lăuntrul, legând cu funii vita pentru jertfă și aducând-o până la coarnele altarului.

Nu ne-ai făcut să fim stingheri!

„…să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi…”


Nu ne-ai făcut să fim stingheri,
ci-un Trup ne-ai pregătit pe veci.
E Trupul Tău în strai de cer,
Isuse-n care Tu petreci. |bis

Ca mădulare ne-ai zidit,
şi-aşa trăim, şi ne păstrăm,
în circuitul fericit
primind mereu, mereu să dăm.

Citește în continuare →