Cine găsește căpăstrul, caută și calul acolo

Calumniare audacter et semper aliquid adhaerebit – Calomniază cu îndrăzneală și întotdeauna ceva se va lipi.” Machiavelli.

Eram miercuri la înmormântare la Aleșd, când am fost sunat de la librărie că mi-a venit cartea. Comandasem Istoria Clujului volumul 1 de Jakab Elek, după ce nu am găsit-o la mai multe librării și nici pe net.
Am citit-o pe nerăsuflate seara. Citisem volumul doi înainte, destul de bine scris. Volumul unu, destul de prost. Dar autorul, trăind în secolul 19 a fost mai aproape de evenimente, dar departe de calitatea de a scrie captivant. Totuși a menționat spre sfârșit un nume despre care parcă citisem în altă carte: Totfalusi Miklos. Am scotocit pe Google, prin cărți. Tipograf de excepție, trimis de Miklos Bethlen în Olanda cu următorul gând: „Fură doar meșteșugurile Olandei și hai să facem puțină Olanda din Transilvania, până când tu și cu mine avem fiecare câte un tonă de aur.” Despre Miklos Betlen am mai scris aici și aici.
A mers Totfalusi al nostru din Transilvania tocmai la Amsterdam prin 1680, unde a stat aproape 10 ani și după sfatul lui Bethlen a ajuns în scurt timp cel mai bun tipograf din Europa, din lume.
Unul din fonturile cele mai folosite de noi toți este creația lui: Janson.
A realizat formele de tipar pentru alfabetul Georgian (gruzin, ivir) și a tipărit Biblia maghiară la un înalt nivel calitativ. A realizat fonturi chiar și pentru ebraică și greacă.
A vrut să se întoarcă în Transilvania natală și s-a și întors în 1689, aducând cu el 9 care pline cu unelte și cărți și toată averea lui care nu era mică. A început să tipărească la Cluj pentru neamul lui maghiar, un neam ingrat și nerecunoscător, lipsit de obiceiul cititului la acea vreme. A pierdut averea și a dobândit invidie mai întâi și apoi calomnie cât cuprinde de la fețele bisericești reformate ale vremii. A murit la Cluj în 1702, acrit, înainte de vreme, la vârsta de 52 de ani și este înmormântat în cimitirul central.
A fost un om cu o inimă largă, un om al altor vremuri, luminat și dedicat poporului său și lui Dumnezeu. A suferit enorm datorită ingratitudinii semenilor care ar fi trebuit să înțeleagă munca lui.
Să citim rândurile scrie de Miklos (Nicolae) Bethlen, contemporan cu evenimentele (autorul Diplomei leopoldine) la moartea lui Totfalusi:
Atunci când sufletul rar al marelui meșter Totfalusi Miklos încetă să mai existe din pricina morii de la Unguraş ce i-a fost luată şi a prigoanei întreprinse împotriva sa de profesorul Csepregi Mihaly, am socotit potrivit ca, şi în acord cu propriul său testament, să cumpărăm mijloacele scumpe necesare meşteşugului său tipografic de la văduva sa pentru biserică. Pentru inventariere şi preluare, l-am trimis la Cluj pe profesorul alba-iulian Kaposi Samuel, pentru dusul şi întorsul său au fost necesari 3000 de forinți ungureşti, deşi toată treaba ar fi făcut şi mai mult. Întrucât guvenatorul era cam bolnav, ne-am adunat în consistoriu la casa lui Nalaczi Istvan, am prezidat eu, explicând că acum e locul şi timpul pentru cei a căror inimă e îndemnată de Dumnezeu să doneze bani.
Of, Doamne! Dumnezeule! Ce tăcere cumplită; dacă Domnul Isus Hnstos nu zice „deschide-te” şi, la fel ca în cazul Lidiei, nu deschide inimile; au fost promişi de unii cinci forinţi, de alții şase, mare minune ca unii să promită cincisprezece sau douăzeci, poate doi sau trei; promisiunile tuturor fruntaşilor nobili sau ale consistoriului întreg cred că nu se ridicau la trei sau patru sute de forinți. Ca încasator a fost desemnat judecătorul curții, Simonfi Mihaly, dar n-a încasat poate nimic, pentru că, pe cât ştiu eu, n-a prezentat nimic, măcar că vai ce ar fi furat suma. Mi s-a făcut negru în faţa ochilor, am zvârlit pe masă inventarul din fața mea și alte acte, zicând: Domnii mei! Ce credeți domniile voastre? Poate credeți domniile voastre că dacă nu dați nimic, dacă sunteți atât de reci, ăsta nu e un păcat? Să ştiţi că e un păcat nu mai mic, ci mai mate decât dezmăţul şi beţia multor tineri sau un omor din mânie şi ceartă subită: să nu dai dacă ai; căci păcatele acelea se întâmplă de multe ori numai din slăbiciune, din pornire bruscă și îndată regretată, în schimb asta e ex deliberata malitia et ingratitudine erga deum et ejus evangelium (dintr-o rea-voință deliberată şi o ingratitudine față de Dumnezeu și evanghelia sa). Să nu dea domniile voastre daruri, ci doar împrumuturi, şi nu mai mult de o mie de fonnți; eu voi restitui şi asta din banii câştigaţi de colegiu, şi, dacă o voi putea convinge pe văduvă (căreia, pentru anumite pricini, e poate mai bine să nu-i dăm deodată toată suma de trei mii de fonnți), o voi compensa în întregime în trei rânduri, în decurs de doi ani. In toate astea, eu aveam încredere, în parte, în punga guvernatorului, a lui Nalaczi, a hui Keresztesi şi a unor mari nobili absenți, precum şi în punga mea. Plata în trei rate, așa cum am spus-o eu, le-a plăcut, dar în împrumutare râvna a fost tot atât de mare ca adineaoni în dăruire, apoi în schimb găsirăm următoarea soluţie: să cerem împrumut domnului guvernator, sau să vindem domnului domeniul din Stârciu, porțiune făcând parte din posesiunea Șimleu, care nu e, se poate spune, de nici un folos pentru colegiu din cauza funcționarilor aparținând domnului şi domnilor composesori Banffi. Așa a fost bine. Au fost trumişi la domnul doi nobili fruntaşi, dar el trimise vorbă că nu are bani, aşa că aci nu s-a operat nimic; nu mai știu, ce a făcut pe urmă văduva cu instrumentele.” Dar mintea lui Bethlen, deși evanghelic, era plină de bani, moșteniri, războaie și lupta continuă pentru păstrarea Transilvaniei departe de dominarea catolică, nici el nu a reușit în ce a vrut. Betheln Miklos a fost totuși un om onest, în care ideea și spiritul, au dominat peste carne și materie.
Să-l lăsăm și pe Elek să-l descrie pe Totfalusi :
După această perioadă de pregătire, el a ajuns să fie atât de bun în tot ceea ce făcea, încât nu a mai avut rival în Europa, prin urmare toată lumea a dorit să înveţe de la el această meserie. Ducându-i-se vestea cu repeziciune, el a primit cereri de peste tot pentru a pregăti ucenici în arta de a face litere sau matrici. A reuşit să facă aşa ceva în tipografia Papală, apoi pentru Arhiducele de Etruria care doar o dată i-a trimis suma de 11.000 de florini. Pentru regele Georgiei a pregătit litere noi, organizându-i propria tipografie. Măiestria de care dădea dovadă i-a adus numeroase comori. A tipănt Biblia la Amsterdam în anul 1685, într-un format mai mic, dar foarte frumos, apoi separat Noul Testament, Cartea Psalmilor în 12 culori, pe cheltuială proprie, o lucrare pentru care nimeni nu a dat nici măcar un bănuţ. Ulterior, împreună cu câţiva tineri maghiari pe care i-a acceptat alături de el (cazul lui ‘Tseisi Jânos şi Kapusi Sâmuel), a aranjat maniera specifică maghiară de scriere ceea ce el împreună cu tovarăşii săi a continuat să facă şi ulterior….
Însă [aşa cum bine se ştie] orice lucru foarte bine făcut are şi invidioşii săi [Ubi lumen et umbra). Altfel spus, după fapta cea bună, şchiopătează şi invidia. Au existat, în acea perioadă, şi din aceia care au ocărât oboseala şi munca pe care el a depus-o, în consecinţă nici pe el nu l-au stimat.
După ce a tipărit Biblia atât de frumos, anumiţi oameni au dorit să-l înstrăineze. În atare condiţii, el a fost nevoit să scrie două cărţi, una în limba latină, iar cealaltă în limba maghiară. Prima este intitulată Apologia Bibliorum. A.1684 Amstelodalmi impressorum, ut et Ortographie in his observatae. Claudiopoli 1697. 8.2.
Cealaltă lucrare se numeşte M. Totfalusa K Miklosnak maga személyének, életének
és különös cselekedeteinek mentsége, (O scuză pentru persoana lui, viața și acțiunile sale deosebite pe care a fost nevoit să-l scrie împotriva celor vechi, care sunt deci obstacole în calea binelui comun, Cluj 1698). Pe acestea s-a văzut deci constrâns să le scrie împotriva celor care s-au ridicat împotriva binelui pe care el l-a făcut. Cu precădere în lucrarea ultimă, el îşi prezintă dragostea faţă de patria sa, apoi numeroasele sale eforturi, succesele dobândite, demersurile depuse în jurul tipăririi Bibliei, făcând referire şi la ajutorul vizibil al lui Dumnezeu. Nu a omis să vorbească despre antipatia clujenilor faţă de persoana sa, de numeroasele şicane venite atât din partea clerului, cât şi din partea oraşului.
….. În atari condiţii, el a fost chemat la conciliul bisericesc din anul 1698 unde i s-a poruncit să nu îşi distribuie cărțile pe care le-a tipărit, iar pe cele deja date să le recupereze în regim de urgență. Legat de cei pe care i-a jignit, i s-a mai impus să-şi prezinte scuzele de ngoare. El a făcut aceasta şi chiar mai mult decât atât. Scuzele exprimate le-a tipărit, ceea ce înseamnă că, pentru restul lumii, nu el, ci răuvoitorii au avut câştig de cauză în polemica începută. Din cauza numeroaselor suferinţe îndurate — el însuşi fiind obişnuit cu libertatea de mişcare de care s-a bucurat în Belgia — nu a mai fost capabil să ducă povara până la capăt. A suportat greu supărările ce i-au fost pricinuite, motiv pentru care l-a şi lovit guta. De aceea, timp de câţiva ani, nu şi-a mai putut utiliza mâinile şi picioarele. În anul 1702, la 52 de ani, s-a stins din viaţă.
Fiind în anul Domnului 2023, am scotocit pe Google cu titlul maghiar al acestei ultime lucrări
și am scrolat până am găsit altceva decât .pdf.
Am deschis și am tradus cu Google.
Vă dau și vouă linkul.
http://mek.oszk.hu/00200/00247/00247.htm
Cu textul ăsta mi s-a dus seara de alaltăieri și o parte din noapte.
Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, iar una din cele mai bune căi este să le citești cărțile, să umbli cu ei, cu gândurile lor.
În ultimele luni am fost calomniat îngrozitor, (e drept că am dat și motiv, ca să aflu de unde bate vântul), dar gradul de demonizare în care am fost pictat m-a făcut și pe mine să mă mir. Dar acest Totfalusi a fost pictat mult mai rău de contemporanii lui. Citind pe Totfalusi mi-am amintit de poezia lui Tatiana:
Şi fraţii şi surorile se miră
de câte strigă el c-ai înfăptuit
şi unul câte unul se răsfiră
prietenii şi cei ce te-au iubit.
poezia Șimei….
Vă dau câteva citate din cartea lui Totfalusi, deși nu am citit tot textul și sigur voi mai găsi:
Nu e de mirare că sunt înstrăinați de mine, pentru că regula lui Machiavellus este foarte adevărată: Calumniare audacter et semper aliquid adhaerebit (Calomniază cu îndrăzneală și întotdeauna ceva se va lipi.). Fie că a fost făcută de mine, fie de alții, (calomnia) a prins repede, mai ales la cei care aveau niște interese lumești în ea, ca să-l pot schilodi. [Cartea lui Samuel I] 19:4-5.: Ionatan a vorbit bine despre David, dar harurile lui (după cum îmi place din cuvintele și din toate intențiile lor) au spus nu numai bine, ci și lucruri spre riscul meu și s-au înstrăinat complet de la mine maiestăţile şi harurile lor.

Traducerea Google din maghiară lasă de dorit cu siguranță.

Descriind lipsa de interes în citirea Bibliei care exista în Transilvania, comparativ cu Anglia, el scrie:
Am tipărit acolo (la Amsterdam, în limba maghiară) puține Biblii (cum știți, doar un sfert și jumătate de mie) în comparație cu alții: au tipărit zeci de mii de Biblii. În ceea ce privește Biblia engleză, numai în Amsterdam (cum mi s-a referit), cincizeci de mii sunt înregistrate în Anglia în fiecare an: și asta numai pe furiș, și câte sunt tipărite acolo? Pentru că oamenii de acolo (Anglia) sunt curioși și iubitori de carte și știință, spre deosebire de aici (Transilvania, Cluj, 1698). Doar un om obișnuit are o bibliotecă decentă acolo.

A fost nevoit să-și ardă propriile cărți, atât de mare a fost ura prelaților reformați împotriva lui. Îl numeau în batjocură „fierarul” și îl urau pentru că el, un tipograf a avut curajul să facă corecturi textului biblic. Totfalusi a fost un om al meseriei, un om înaintea timpului său, timp în care doar nobilii, posesori de pământ aveau voie să fie bogați….și popii. El a devenit bogat prin meseria lui, apoi a vrut să pună bogăția în slujba poporului său. Deșert vis.
Așa că acum, ca români, dacă privim puțin peste gard la vecini, ne liniștim, nu numai ai noștri au avut obiceiul să-și omoare binefăcătorii și să-și laude lichelele.
A scris și despre români Totfalusi, cum că n-ar putea maghiarii să fie o lumină pentru popoarele din jur dacă nu sunt o lumină pentru ei mai întâi:
Pentru că după cum sângele merge la inimă și de acolo îl împarte tuturor membrilor, tot așa, din moment ce comerțul înflorește, de acolo lucrările voinței distrag întreaga lume, sau cel puțin țările vecine; dar aici trăim intr-un astfel de colț de lume încât dacă nu se vinde printre noi (Biblia), nu o putem comunica vecinilor. Pentru că nici polonezii, nici românii, nici tătarii, nici turcii, etc. nu au nevoie de cartea noastră.
Cât despre necazurile prin care a trecut, le-a primit ca din mâna lui Dumnezeu, conștient că fiecare necaz vine cu un har după aceea. „Cine găsește căpăstrul (freno în latină, frână), caută și calul acolo.
Memoria i-a fost reabilitată cu greu în timp, iar în 1991 în satul natal, Tăuții Măgheruș, lângă Baia Mare a fost deschis un muzeu cu numele lui.


2 comentarii

 1. Un studiu mai atent asupra originii fonturilor Janson am găsit aici: http://luc.devroye.org/fonts-70984.html
  Citez extins:
  „Miklós Tótfalusi Kis (Nicholas Kis) s-a născut în Misztótfalu, Ungaria, în 1650. A plecat la Amsterdam în 1680, unde a lucrat la Biblia Hungara (1685), Cartea imnurilor lui San David (1686) și Noul Testament ( 1687). De asemenea, a publicat multe cărți pentru copii. Învățat acolo de Dirk Voskens, el a făcut ceea ce este acum cunoscut sub numele de Janson Text în jurul anului 1690. În jurul anului 1690, a făcut o față elegantă, Nikis. A murit în 1702. Povestea tipurilor lui Kis, cunoscute acum și sub numele de tipuri olandeze, este spusă elocvent de Daidala pe baza cercetărilor lui Bringhurst, Lawson, Morrison și Carter. Tipurile influențate de el includ Stempel Janson (1937, bazat pe matricele sale originale), Mergenthaler Linotype Janson (1954, de Hermann Zapf; digitizat în 1985), Monotype Ehrhardt(1938, numit după turnătoria Ehrhardt din Leipzig, unde la începutul anilor 1700 au fost găsite tipurile sale), Nikis (terminat de Hell Design Studio (acum Linotype); vezi Nikis EF ) și Adobe’s Janson Text (bazat și pe matricele originale ). ). Numele Janson vine de la Anton Janson, un tipograf olandez care a lucrat la Leipzig. Janson a fost creditat în mod incorect cu design-urile fonturilor lui Kis. Notă: din 1919, matricele originale ale lui Kis sunt în mâinile lui Stempel.

  John Tranter își amintește de afacerea Kis/Janson: în cartea sa On Type Faces, publicată în 1923, marele istoric tipografic Stanley Morison descrie un tip de literă roman și italic despre care spunea că a fost tăiat de Anton Janson, un proprietar olandez de turnătorie de tipare din secolul al XVII-lea. În anii 1920, tipul de caractere a căzut în nefolosire, iar când a fost reînviat pentru epoca modernă atât pe mașinile Linotype, cât și pe mașinile Monotype în 1937, a fost numit „Janson” după presupusul său proiectant. Chiar și turnătoria germană Stempel, care deținea poansonurile și matrițele originale „Janson” din anii 1600, a numit-o cu acest nume. Tipul de litere a devenit din ce în ce mai utilizat. Robert Bringhurst (un poet, precum și un tipograf) se referă la el ca un tip baroc minunat de dinți și compact.. În Statele Unite ale Americii este acum al treilea cel mai popular tip de literă pentru compoziția de cărți, în funcție de frecvența sa de apariție în expoziția anuală „Fifty Books of the Year”, organizată de Institutul American de Arte Grafice. În 1939, Stanley Morison a dezvăluit faptul jenant că fontul nu fusese tăiat de Janson, dar nici măcar el nu a putut să pună degetul pe designer. Abia în anii 1950, Harry Carter și George Buday au descoperit că bărbatul care proiectase tipul era un maghiar transilvănean pe nume Nicholas (sau Miklós) Kis, născut în 1650. Kis a luat ordine religioase și a devenit profesor și, în cele din urmă, a decis să vizitați Olanda și studiați tipografia, deoarece aceste abilități erau necesare în Ungaria. S-a dovedit a fi foarte talentat la tăierea cu pumnul, modelarea tipului de metal, și a devenit atât de faimos în vremea lui încât Cosimo de Medici, Marele Duce al Toscana, i-a oferit un post la curtea sa. Kis a refuzat oferta și s-a întors în Ungaria în 1690, hotărât să-și petreacă restul vieții proiectând și tipărind biblii. A fost o perioadă de tulburări religioase și politice în Ungaria. Tulburările sociale, împreună cu vrăjmășiile personale, i-au scurtat viața, iar Kis a murit în 1702, un om amar. Reputația lui a trebuit să aștepte 250 de ani pentru o recunoaștere adecvată; și așa este natura conservatoare a lumii tipografiei, încât tipul de literă creat de el se numește încă „Janson”.

  Detlef Schäfer scrie în 1989 în cartea sa Fotosatzschriften :Niciun alt tip de tipar nu a generat vreodată o controversă atât de mare ca acest tip de liter pe care Jan Tschichold a numit-o cel mai frumos dintre toate vechile tipuri Antiqua. Multă vreme s-a crezut că a fost proiectat de Anton Janson. În 1720, un număr mare de tipuri originale au fost expuse în catalogul Ehrhardische Gycery (turnătorria de tip Ehrhardt) din Leipzig. Recent, datorită cercetărilor efectuate de Beatrice Warde și în special de György Haiman, s-a dovedit fără ambiguitate că inițiatorul acestui tip de liter a fost Miklós (Nicholas) Tótfalusi Kis (pronunțat Kisch) care s-a născut în 1650 în orașul maghiar Tótfal. Biserica lui calvină îl trimisese în Olanda pentru a supraveghea tipărirea unei Biblii în limba maghiară. A studiat tipărirea și tăierea cu poanson și a câștigat recunoaștere specială pentru tipurile sale armeană și ebraică. La întoarcerea sa în Ungaria, o situație de urgență l-a forțat să vândă câteva dintre seturile sale de matrice turnătorii Ehrhardt Type din Leipzig. În Ungaria a tipărit din propriile sale fonturi, dar au apărut tensiuni religioase între el și unul dintre bătrânii săi de biserică. A murit la o vârstă fragedă în 1702. Caracteristicile semnificative ale Antiqua olandeză de la Kis sunt mărimea corpului mai mare, literele mici relativ mici și litere mari puternice, care arată contraste clar definite în lățimea liniilor. Kis Antiqua este mai puțin elegant decât Garamond, oarecum auster într-un mod calvinist, dar expresia sa este unică și plină de tensiune. Serifurile mari și mici sunt doar ușor concave, iar literele mari O precum și litere mici o au, pentru prima dată, o axă verticală. În replică, desenate cu sensibilitate și respect (responsabil) de Hildegard Korger, aceste caracteristici ale acestui chip plăcut lizibil și frumos au fost bine îndeplinite. Pentru Typoart a fost clar că acest font trebuie să apară sub singurul său nume adevărat Kis Antiqua. Va fi folosit în principal în designul cărților.

  Adobe scrie că modelul pentru Janson Text a fost atribuit în mod eronat tipografiei olandeze Anton Janson.

  Bitstream explică: Tipurile sale, ale căror matrice originale au fost obținute de Stempel în 1919, au fost reînviate pentru metal fierbinte ca Janson de CH Griffith pentru Mergenthaler Linotype (1937) și ca Janson și Ehrhardt (1937) din Monotype.”

  Apreciază

  Răspunde

 2. O idee puternic reînviată de reformă: dezvoltarea și perfecționarea limbii naționale maghiare l-au influențat puternic în timpul lucrării sale. Asemenea unor dezbateri religioși corecti, el își prezintă propriile principii de ortografie și traducere, adunându-le în propoziții, folosind citate și referințe exacte, împletite logic. Limbajul lui este simplu, nu-i plac întorsăturile retorice, scrie cu respect, dar având încredere în propriul adevăr, se bazează pe educația și bunul simț al cititorului său. Nu a primit niciodată această perspectivă sobră: elita Transilvaniei a fost întotdeauna rănită de independența unei persoane neascultătoare, care nu a așteptat instrucțiunile conducerii, care a tratat „cauza sfântă” a Bibliei mai degrabă ca pe o chestiune privată și nu ca pe o chestiune națională. unu. Pentru a înțelege de ce atât de mulți oameni s-au întors împotriva lui, este de asemenea important să vedem că Tótfalusi la Amsterdam era considerat un profesionist cu o mână fină, talentat și gândire contemporană, un cetățean iscusit, în creștere rapidă, care putea fi pe drept mândru de el însuși, totuși, în spiritul feudal al Transilvaniei, era doar un simplu fierar angajat, care , printr-o ciudată coincidență, și-a imaginat că este mai bun decât alții. Desigur, conducerea și inteligența nu au tolerat acest comportament, așa că acest om excepțional de talentat a trebuit să moară neapreciat și devreme.
  https://web.archive.org/web/20070427161501/http://www.fairprint.hu/cikkek/misztotfalusi.html

  Apreciază

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s