Cel ce a risipit pe Israel…(1)

Ascultaţi Cuvântul Domnului, neamuri, şi vestiţi-l în ostroave depărtate! Spuneţi: ‘Cel ce a risipit pe Israel îl va aduna şi-l va păzi cum îşi păzeşte păstorul turma.” Ieremia 31:10

În această postare voi căuta
să arăt că Israel este risipit, să explic de ce este Israel risipit și de când și să descoper puțin taina aceasta a împietririi lor de 2000 de ani și reîntoarcerii israeliților în țara strămoșilor lor, în zilele noastre.

Israel este risipit
, este o realitate ușor de dovedit acum cu Google, poporul evreu este singurul popor risipit încă de acum 2500 de ani.
Israel este risipit pe toate continentele, în toate țările, iată cât de risipit:

Peste tot și-au păstrat identitatea și conștiența că sunt speciali.

Israel a fost risipit din cauza păcatelor lor
, pentru că nu L-au cunoscut pe Dumnezeu.
Dumnezeul meu îi va lepăda, pentru că nu L-au ascultat, de aceea vor rătăci printre neamuri.” Osea 9:17
Dumnezeu este cel ce i-a risipit.

Risipirea lor a fost o lepădare, pentru a face posibilă salvarea celorlalte popoare.
Limbajul profetic care îmbracă aceste istorii este deosebit de frumos, plin de pilde luate din creație, din viața de zi cu zi: roua, norul, pleava, fumul, etc. Imagini ale rispirii.
Dar cum a păcătuit cu Baal, a murit. ….. De aceea vor fi ca norul de dimineaţă, ca roua care trece repede, ca pleava suflată de vânt din arie, ca fumul care iese din horn…” Osea 13:1-3  Sau ca să fim actuali, acum în epidemia de coronavirus, imagini ale distanțării.
Atunci când am scris o istoria a „distanțărilor sociale” am amintit doar fugitiv distanțarea evreilor unii față de alții ca fiind răsplata păcatului distanțării față de Dumnezeu. Sunt mulți profeți care au profețit această risipire mondială și milenară.

Moise este primul profet
căruia Dumnezeu îi descrie cu detalii această împrăștiere:
Deuteronom 28:63- înainte, (citiți tot capitolul) „Domnul Se va bucura să vă piardă şi să vă nimicească, şi veţi fi smulşi din ţara pe care o vei lua în stăpânire.  Domnul te va împrăştia printre toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă, şi acolo vei sluji altor dumnezei pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi, dumnezei de lemn şi de piatră. Între aceste neamuri, nu vei fi liniştit şi nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îţi va face inima fricoasă, ochii lâncezi şi sufletul îndurerat.  Viaţa îţi va sta nehotărâtă înainte, vei tremura zi şi noapte, nu vei fi sigur de viaţa ta.  În groaza care-ţi va umple inima şi în faţa lucrurilor pe care ţi le vor vedea ochii, dimineaţa vei zice: ‘O, de ar veni seara!’ şi seara vei zice: ‘O, de ar veni dimineaţa!” Am arătat în postarea Jurnalul martorului o împlinire a acestei profeții.
Și numai această profeție ar trebui să pună pe gânduri pe orice ateu. Mai ales noi românii care nu ne cunoaștem bine decât istoria a câteva sute de ani, ar trebui să vedem cum Dumnezeu ne-a lăsat scris în cartea lui și gândurile, și visele și binecuvântările și blestemele primilor evrei.

Isaia 6 este un capitol foarte important
, e profeția împietririi, a îmbătării, a turmentării dată ca pedeapsă, beția de la nunta din Cana a fost un semn al împlinirii acestei profeții, s-a băut vin din apa obiceiurilor bătrânilor lor, beția prostelii religioase, a misticismului fără judecată, care se răspândește și astăzi în lume, dar de data asta printre „creștini”.
El a zis atunci: „Du-te şi spune poporului acestuia: ‘Întruna veţi auzi, şi nu veţi înţelege; întruna veţi vedea, şi nu veţi pricepe!’  Împietreşte inima acestui popor, fă-l tare de urechi şi astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine şi să nu fie tămăduit.”  Şi eu am întrebat: „Până când, Doamne?” El a răspuns: „Până când vor rămâne cetăţile pustii şi lipsite de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case şi ţara va fi pustiită de tot;  până va îndepărta Domnul pe oameni şi ţara va ajunge o mare pustie.” Isaia 6:9-12 De atunci sunt evreii religioși așa:
Captură de ecran din 2020.05.04 la 23.49.35

Cu adevărat țara a ajuns o mare pustie după a doua pustiire, după pustiirea romană, dar despre asta puțin mai încolo.

Profetul Ieremia mai târziu arată cauzele deportării. „Şi, dacă vei zice în inima ta: ‘Pentru ce mi se întâmplă lucrul acesta?’ – din pricina mulţimii nelegiuirilor tale, ……îi voi risipi ca pleava luată de vântul pustiei.  Iată-ţi soarta, partea pe care ţi-o măsor, zice Domnul, pentru că M-ai uitat şi ţi-ai pus încrederea în minciună.” Ieremia 23: 22-25
Profetul Ieremia îndeosebi prorocește din mijlocul evenimentelor, în timp ce se întâmplă, le descrie, așa cum trebuie să facem noi chiar și acum în timpul pandemiei. Acum oamenii au pentru moment urechea deschisă, întreabă, ascultă. E plin internetul de fake-news, de răspunsuri false. Mulți nu cred că virusul acesta e dat de Dumnezeu, ci de diavolul. Alții, tot mulți cred că e conspirație: „ăștia” și pun la „ăștie” fiecare pe cine are boală, chinezii, masonii, etc.

Profetul Ezechiel, deportat el însuși în Babilon, scrie despre deportare astfel:
Atunci vor şti că Eu sunt Domnul, când îi voi împrăştia printre neamuri şi îi voi risipi în felurite ţări.” Ezechiel 12:15 Un alt motiv al deportării: să afle cei ce l-au disprețuit cine este Dumnezeu. Să conștientizeze.
Există o logică a pedepsei, iar pustiirea este o pedeapsă cumplită, lasă viu pe pustiit, ca să-și poată conștietiza păcatul, să se poată pocăi, am vorbit în 11 august 2019 despre asta (nu știam de covid atunci):În cartea Esterei
, pe vremea împărăției mezilor, această împrăștiere era împlinită. Haman, dușmanul evreilor spune: „În toate ţinuturile împărăţiei tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor şi nu ţine legile împăratului.” Estera 3:8 Cine i-a risipit? Dumnezeu i-a risipit. Asta de acum 2500 de ani, până acum.

Profetul Zaharia amintește și el: „Îi voi risipi printre popoare şi îşi vor aduce aminte de Mine în ţări depărtate; ” Zaharia 10:9

Domnul Isus însuși a plâns pentru cetate profețindu-i a doua pustiire: „iată că vi se lasă casa pustie„. Motivul pustiirii romane nu a fost doar răstignirea lui Isus, ci și prigonirea de mai târziu a bisericii, când mii de creștini au fost fugăriți din Ierusalim și nu după mulți ani, în anul 70, armatele romane au ras Ierusalimul și  a rămas călcat în picioare de neamuri până în 1967, când s-a împlinit vremea, cei 2300 de ani de la bătălia dintre țap și berbece. Evreii ce au servit de model pentru arcul lui Titus din Roma, n-au fost creștini sigur.
Captură de ecran din 2020.05.04 la 23.27.07
Creștinii au ascultat de Cel ce le-a zis: „Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape. Atunci, cei….. cei din mijlocul Ierusalimului să iasă din el şi cei de prin ogoare să nu intre în el. ” Luca 21:20 și au părăsit Ierusalimul și zona la timp. Instrucțiuni precise, clare, când și ce să faci, adevărat Stăpân.

Concluzie: de ce este Israel risipit?
Sunt mai multe răspunsuri, mai multe cauze.

1. Pentru că au păcătuit și pentru că în legea pe care s-au legat c-o vor ține stătea scris că dacă vor păcătui, vor fi risipiți.

2. Pentru ca popoarele printre care au fost risipiți să cunoască scripturile divine, istoria creației, a lui Dumnezeu. Influența evreilor în lume a fost de la începuturi foarte mare, din câmpia Babelului, când se pare că evreii au păstrat limba originală vorbită de Noe, de Sem, de Eber (este logic să ne gândim că atunci când Dumenzeu a împărțit limbile, este ca acum cu distanțarea socială, a împărțit pe frați, dar a lăsat pe câte un copil cu limba strămoșului, strămoșilor, ca să aibă grijă de ei). Înțelegem de ce lui Avraam i-au zis Evreul, de la Eber, un strămoș de-al lui, nici tată, nici bunic. Sau sunt numiți semiți, de la Sem și mai depărtat strămoș.

3. Pentru ca să ne fie o pildă, să înțelegem că dacă ni se dă o casă, un trup, suntem musafiri, nu e a noastră și dacă nu o îngrijim să aducă cinste Stăpânului, suntem dați afară din ea. Trebuie să vorbim despre drepturile lui Dumnezeu, nu despre drepturile omului. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt, nu cuibul prostiei și egoismului nostru. Dacă ne comportăm ca și unii carantinați în hotelele statului, acum de covid, stricând casa altuia, cineva la sfârșit va scrie o factură. Trebuie să înțelegem că suntem străini și călători, chiar în trupul nostru. Iar dacă vreodată ne simțim „acasă în trup, atunci pribegim departe de Domnul.

4. Pentru că lepădarea lor a fost o bogăție pentru neamuri. Risipirea aceasta, împrăștierea, imposibilitatea fizică de a se centra religios pe Ierusalim a fost explicată de apostolul Pavel: „Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţinea până va intra numărul deplin al neamurilor.” Romani 11:25
Detaliat, a avut loc o altoire: „unele din ramuri au fost tăiate şi …. tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului, ” Cam așa s-a petrecut:
Olive-Tree-with-Grafted-Branches-570x230
Tăierea ramurilor vechi a făcut loc celor altoite.

De aici decurge o uriașă învățătură, un izvor viu de angajament și dedicare:
1.-„nu te făli faţă de ramuri„. v 18, deci nu are ce căuta antisemitismul între creștini, nici măcar elitismul.
2.-„Nu te îngâmfa dar, ci teme-te! Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi tu. v 20-22
Înțelegem că raportarea aceasta la evrei este o lecție, deci trebuia să trăim amestecați cu evreii, ca să fim ramuri între ramuri, deci trebuia ca evreii să fie împrăștiați printre noi timp de 2000 de ani.

Iar lecția principală este că dacă ei au fost risipiți și lepădați, nici creștinii care nu rămân în ascultare, nu vor fi cruțați, lucru valabil la nivel de individ, de familie, grup, biserică, oraș/cetate sau națiune/țară.

Risipirea românilor și a altor națiuni în toate țările este o pedeapsă divină.
Distanțarea socială de acum este o pedeapsă divină.
Deruta socială, defocalizarea de pe educație, atracția superficialului sunt pedepse pentru neascultare la toate nivelele, de la om la popor.
Alunecarea în misticism, abandonul adâncirii privirilor în Scripturi, simonizarea religiei sunt poate cauze la început, dar în final orbirea și asurzirea sunt pedepse.
Falimentele, căderea burselor, căderile prețurilor acțiunilor, devalorizările monetare sunt eșecuri ale încrederii în lucrurile lumii, cauze și pedepse concomitent.

În această vreme de pandemie, am putea citi „Cel ce a distanțat pe Israel!” ca nume al postării. Acum ne distanțează și pe noi. Vrea să ne strângă cu El. Dar nu poate, că prea ne vedem doar unii pe alții, Prea aveam fiecare zeci de măști. Acum, pentru o vreme are toată lumea una la fel. Tare mult ne iubește Tata, tare ar vrea să-L iubim și noi, să-L întrebăm, să ne intereseze cartea Lui, ce a scris, ce urmeaă.
Dragii mei, urmează niște evenimente entuziasmante în istoria lumii. Istoria e o bicicletă cu două pedale: „…. bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu„.
Fiecare lucru pe care-l face Dumnezeu are în el aceste două aspecte: bunătate și asprime. Sunt extrem de bucuros și de entuziasmat că trăim aceste vremuri, mă bucur că le văd, mă fascinează exactitatea profetică, trăiesc cu pasiunea unuia care face puzzle căutând ca profeții care „….cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos …” dar nu numai asta.
Urmează cele mai fascinante și mai evidente lucruri de la creație:
….slava de care aveau să fie urmate.”

Risipirea lui Israel într-un fel face parte din patimile lui Hristos. Pavel, evreul suferea în mod real pentru frații săi, rudele sale, orbiți de datina bătrânilor și surzi la Cuvânt. Dar strângerea lui Israel din nou acum, înfrunzirea smochinului, vestește vara, „gloria de care aveau să fie urmate” patimile. Dar despre strângere, în altă postare cu voia lui Dumnezeu.
(Citește partea a doua: …îl va aduna și-l va păzi.)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s