Dumnezeu a trimis pandemia

… se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără s-o fi făcut Domnul?” Amos 3:6

Voi arăta aici câteva cauze care L-au făcut pe Dumnezeu să trimită această pandemie, această distanțare socială, această urgie, în lumina logicii Cuvântului lui Dumnezeu. Precizez mai întâi însă că logica lui Dumnezeu, rațiunea Lui, Planul Lui,  gândurile Lui sunt total diferite de logica, de felul de gândire al oamenilor de pe pământ. Mai ales că, lucru lesne de observat, oamenii de pe pământ trăiesc fiecare într-o învălmășeală de planuri, de „logici”, aproape că fiecare are felul propriu de înțelegere a existenței. Există totuși câteva curente comune de gândire, care se schimbă și acestea cu vremurile. Este o confuzie teribilă în capetele noastre, ale tuturor oamenilor, confuzie care nu poate fi aranjată decât atunci când ne aliniem gândurile la ordinea perfectă a Planului lui Dumnezeu, Plan scris în Biblie. Dumnezeu numește această aliniere supunere. Este limbaj militar: subordonare, predare, acceptarea biruinței celui ce te-a învins.
Noi…orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. 2 Corinteni 10:5 Nu este vorba de o supunere a fizicului nostru, (deși acum, în distanțare socială așa percepem), cât de o supunere a gândului, a acceptare a logicii celui mai tare, a faptului că El are dreptate, că logica Lui prevalează.
La această supunere vreau să vă conduc și eu pe fiecare din cei care citiți această postare, la unitatea de gândire cu Hristosul care a suferit și care în curând își va arăta Gloria în Creație, din nou.
Cei ce-l cred, ce-I cred cuvântul și promisiunile, Îl așteaptă și se bucură de fiecare semn al apropierii lui.

Nimic nu este în afara controlului lui Dumnezeu. Conștienți că Dumnezeu a creat lumea, universul, galaxiile și atomii, furnicile și urangutanii, bărbatul și femeia, acum 6000 de ani, ne este ușor să înțelegem că absolut fiecare detaliu al lumii fizice este generat de Înțelepciunea Lui.
Nu ar trebui să fim așa de nebuni să credem că El este un vizitator într-o lume apărută accidental și că ceva i-ar scăpa de sub control.
Dimpotrivă, trebuie să fim adânc convinși că fiecare detaliu istoric împlinește un Plan, conduce spre un deznodământ și acest Plan, acest viitor este descris cu detalii în Biblie, de către prorocii (profeții) Lui.
Nu, Domnul, Dumnezeu, nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.” Amos 3:7
Mai trebuie să avem în vedere un alt principiu al înțelegerii Cuvântului lui Dumnezeu: „nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.” 2 Petru 1:20 așa că pentru a înțelege detaliile Planului lui Dumnezeu trebuie să vedem ce a scris fiecare profet despre acel subiect, să adunăm aceste detalii ca un puzzle și să le identificăm în istorie.
Acest lucru caut să-l fac eu în acest blog în ultimii doi ani.

Trebuie să vedem în toate dragostea lui Dumnezeu, și în pandemie.
Bunătatea și asprimea lui Dumnezeu merg mână în mână.
Izolându-ne unii de alții, făcând să ne ferim fiecare om de respirația ce iese din gâtul semenului nostru, Tatăl ne arată într-un fel că vrea să ne uităm la El, să cerem de la El explicații. (Acest lucru îl fac și eu acum, aduc explicații din Cuvântul Său, la întrebări grele.)
Dacă ne uităm cu băgare de seamă la activitățile care s-au oprit datorită virusului, marea majoritate sunt cele care implică mulțimi adunate la un loc.
Aceste adunări de mulțimi au de multe ori scopuri aparent bune (școli, „biserici!?”) dar de cele mai multe ori au ca scop distracția oamenilor (meciuri, concerte, filme, restaurante, chefuri, mese, ședințe cu diferite scopuri, uniuni, asociații).
Întâlnirile pentru distracție îi țin pe oameni preocupați unii de alții, de felul cum arată, de felul cum se îmbracă, preocupați de părerea celor ce îi văd și îi ascultă, nu preocupați de părerea lui Dumnezeu despre ei.
Așa că dacă căutăm logică divină în distanțarea socială (pe care vă sfătuiesc cu toată dragostea s-o respectați cât va fi necesar) sigur găsim răspunsul în nevoia de a sta cel puțin o vreme depărtați unii de alții, pentru a avea timp de a citi Biblia, de a căuta să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi: supunere, ascultare, recunoașterea suveranității Lui și angajament de gândire comună cu El.
În același timp trebuie să observăm că Dumnezeu a întârziat această distanțare până când toată lumea a avut internet ieftin și telefoane bune pentru a putea comunica, așa că și școala se poate face online, și multe activități, chiar și părtășia din Cuvânt. Această întârziere trebuie s-o vedem ca o dovadă a bunătății Lui.

Pandemia este un semn al apropierii sfârșitului acestei perioade profetice, numită în Biblie vremea neamurilor.
Nu va fi sfârșitul lumii însă.
În profețiile Bibliei sunt multe semne de identificare ale acestei perioade și mai ales ale sfârșitului ei, semne clare, imposibil de combătut.
Pandemia se încadrează la urgii, urgii care determină în primul rând strângerea (chiar împotriva voinței lor) evreilor din toată lumea în Israel.
Această ultimă urgie, pandemia, va conduce cel mai probabil la forțarea plecării tuturor evreilor rămași în toate țările lumii spre Israel.
Ei nu vor să iasă, este scris în toate locurile: „îi voi strânge„, e vorba de o strângere forțată, ca și cum adună un cioban oile, chiar așa e scris: „Cel ce a risipit pe Israel îl va aduna şi-l va păzi cum îşi păzeşte păstorul turma.” Ieremia 31:10
Uimitor este în zilele noastre cât de tare sunt dezbinați evreii ca națiune unii față de alții, evreii ortodocși din America mai ales, haredimii (tremurărorii), cei îmbrăcați în negru și alb, cu perciuni și femeile cu peruci, aceștia sunt cu totul împotriva plecării în Israel, cu totul împotriva ideii sioniste.
Dar această încăpățânare a lor este acum mult smerită, tocmai comunitățile lor sunt cele mai predispuse la infectare, ei locuiesc în comunități compacte, cu viața centrată pe întâlniri aglomerate, în blocuri mari, în New York, sau Antwerpen sau Londra, în apartamente mici, virusul s-a dezlănțuit printre ei.
De mai bine de o lună arăt prin postări pe blog cum virusul lovește exact locurile în care mai sunt evrei în lume.
Să nu priviți această urgie ca întâmplare, ci ca împlinire a Cuvântului: „” Vă voi scoate din mijlocul popoarelor, şi vă voi strînge din ţările în cari v-am risipit, cu mînă tare şi cu braţ întins, şi vărsîndu-Mi urgia.” Ezechiel 20:34
Conform acestor profeții și urmând trendul din secolul XX, această epidemie va declanșa aproape sigur plecarea evreilor de acolo de unde nimeni n-ar fi crezut că se vor desprinde, din America.
Când anul trecut mi-am pus întrebarea chiar pe blog, încă nu știam.
Acum știu: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Iată, Eu izbăvesc pe poporul Meu din ţara de la răsărit şi din ţara de la asfinţitul soarelui.” Zaharia 8:7

Epidemia (este ultima urgie din cele 3, cum și din Egipt tot ultima a fost) va declanșa cel mai mare exod, ultimul exod al evreilor, acela din America.
Dacă acest exod se va petrece în 5 ani, sau în 50 de ani (ca din Europa de est) nu aș putea să spun, dar din ce observăm în enumerarea urgiilor din Vechiul Testament (sabia, foametea și ciuma), la David de exemplu, „trei ani de foamete, sau trei luni în timpul cărora să fii nimicit de potrivnicii tăi şi atins de sabia vrăjmaşilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului şi ciuma să fie în ţară…” au fost propuse astfel: ani de foamete, luni de sabie și zile de ciumă.
Am putea extrapola: au fost 50 de ani de comunism (foamete), 5 ani de război în Europa (sabie, holocaust) (celelalte urgii care i-au scos pe evrei din Europa și ar trebui să ne așteptăm cam la 50 de zile de epidemie.
Și în Egipt, din câte urgii au fost, moartea întâilor născuți, epidemia, a fost cea mai scurtă, doar o noapte. (Dar a declanșat 40 de ani de rătăcire prin pustie.)
Așa că s-ar putea ca epidemia să se oprească destul de curând, dar urmările ei să schimbe lumea mai mult decât această distanțare socială pe care o simțim cel mai acut.
Să ne bucurăm că se apropie ziua Domnului, să ne întristăm că atâția din jurul nostru nu sunt împăcați cu „Cel ce vine„, și-au făcut planuri fără El.
Ar trebui să mai arăt că risipirea evreilor în toată lumea (una din distanțările sociale pe care nu am enumerat-o în postarea respectivă) s-a datorat păcatului lor.
Dumnezeul meu îi va lepăda, pentru că nu L-au ascultat, de aceea vor rătăci printre neamuri.” Osea 9:17
Așa că dacă trebuie să căutăm o cauză pentru care Dumnezeu a trimis pandemia și distanțarea socială, risipirea, este tot păcatul.
Pentru că ce li s-a întâmplat evreilor este pildă pentru noi, neamurile.
Păcatul a fost cauza, risipirea a fost pedeapsa.
Și dacă semnul risipirii lor (semnul cu transformarea apei în vin din Ioan 4) a fost îmbătarea (credința în mituri și filosozii înșelătoare) care a condus la distanțare, Dumnezeu le ia acum evreilor potirul îmbătării și-l dă asupritorilor lor: „Iată că îţi iau din mână potirul ameţelii, potirul mâniei Mele, că să nu mai bei din el!  Şi îl voi pune în mâna asupritorilor tăi” Isaia 51:22-23
Acest potir înseamnă confuzie, ceea ce vedem acum în lume, neînțelegere, derută.
Scăparea din această stare de confuzie a minții este prin hrănirea și adăparea doar cu apa curată a Cuvântului lui Dumnezeu, fără tradițiile și filosofiile oamenilor.

5 Responses to Dumnezeu a trimis pandemia

 1. vesteabună spune:

  Aș vrea să mai adaug ceva, din istoria lui Ieremia (un izolat și el).
  Când Ieremia a explicat că Dumnezeu este cel ce aduce risipirea poporului datorită păcatelor lor, toată lumea din jurul lui s-a înfuriat (toți erau izolați datorită asediului). (Cu puține excepții)
  Nici eu nu îmi fac iluzii că ideile din această postare vor fi primite și aprobate.
  Chiar m-am gândit la soarta lui Ieremia atunci când a spus acele judecăți, în timp ce scriam postarea asta.
  Dar n-am ce face, n-am două vieți, nici două Biblii, nici doi Dumnezei.
  Citiți, meditați, supuneți-vă gândul, căutați să vedeți ce vremi și ce împrejurări avea în vedere duhul lui Hristos care era în profeți când vestea mai dinainte suferințele lui Hristos.
  Noi acum am trecut de suferințele lui Hristos, sunt două mii de ani de la răstignire și înviere, dar este ceva ce nu s-a împlinit: slăvile, gloriile de care aveau să fie urmate.
  Aceste timpuri glorioase urmează și aceste vremuri grele ale zilelor din urmă le trăim.
  Să ne trăim izolarea ca Ieremia, vestind explicațiile lui Dumnezeu la „de ce? -urile” care acum se ridică din gândurile multor oameni, ca niște jertfe înjunghiate gata pe lemnele uscate ale unor împrejurări care așteaptă focul Cuvântului, pe care Domnul Isus vrea să-l aprindă pe altarul lăuntric al fiecare om.

  Apreciază

 2. Mariana spune:

  Ai mare dreptate cu revenirea evreilor in Israel din cauza pandemiei: https://sable.madmimi.com/c/154248?id=474602201.99427.1.97d0a3d5341082e8fbef5f8b4ecf59a6

  Apreciază

 3. vesteabună spune:

  Mulțumesc de articol.
  Nu pot să nu fac niște conexiuni și asemănări între urgia comunistă, care a scos din Europa de est în jur de 1 milion de evrei acum 50 de ani și urgia acestei pandemii.
  Eu cred că vor fi mai mult de 100000 de evrei care vor pleca.
  O altă analogie între pandemie și comunism este că așa cum arată articolul, pandemia a lovit un procent mai mare de evrei decât din restul populației, nici ceilalți nu au scăpat neatinși. Comunismul a afectat evreimea, negustorimea, posesorii de capital, dar consecințele comunismului le-am suportat cu toții.
  De aceea cred că printre urmările acestei pandemii nu va fi doar o Aliyah a evreilor ci și o leșinare e economiei, așa cum a rămas Egiptul după Exod.
  În postarea care va apărea mâine: „Jurnalul martorului” am scris despre câteva asemănări între urgia sabiei (antisemitismul din România în timpul războiului) și urgia acestei pandemii, despre frică și așteptări, tare seamănă urgiile astea.
  Vedeți că nu trebuie să ieșim la marș ca să lăsăm o lume mai bună nepoților noștri!
  Nu mai e voie să se facă marșuri!

  Apreciază

 4. vesteabună spune:

  Așa cum am presupus în comentariul din 25 aprilie: „nu îmi fac iluzii că ideile din această postare vor fi primite și aprobate…” așa a fost.
  Am promovat postarea pe Facebook și majoritatea celor ce au comentat au negat că „Dumnezeu a trimis pandemia”.
  Au negat liniștiți, convinși de dreptatea lor.
  Și au fost mulți.
  Mi-am dat seama din aceste negații cât de diferită este opinia oamenilor despre Dumnezeu de realitatea lui Dumnezeu.
  Majoritatea comentatorilor cred în Dumnezeu, într-un Dumnezeu care dă binele și într-un diavol care dă răul.
  Că această pandemie ar putea fi o pedeapsă, sau chiar că Dumnezeu ar avea motive să pedepsească pe oameni, iată o opinie, incomodă, sau ne-la-modă.
  Ideea unei justiții incoruptibile, a unei dreptăți deasupra vreunei instituții (care știm noi sum sunt toate: coruptibile) nu place și nu se gândește nimeni la ea.
  Greu impas.
  Ce mântuire să-i propui unui „nevinovat”?
  De ce să fugă cel ce nu se vede în pericol?
  E cam ca și cu covidioții, cei ce nu cred în virus.
  Îi vezi cum ostentativ nu poartă mască, se apropie de tine când vorbesc și dcă te văd cu mască sau reticent îți recită una din cele 25 de teorii ale conspirației pe care le-au auzit sau pe-a 26-a.
  Păi de ce să poarte mască, când toată treaba asta cu covidul e:
  -o invenție a „ăstora”, să ne poată controla
  -o conspirație evreiască,
  -o conspirație a companiilor farmaceutice, să scoată un vaccin scump
  -un atac antiromânesc, că doar Iohannis și Orban și Arafat nu-s pui de daci
  -un virus făcut de chinezi, să cumpere fabricile vesticilor pe nimic
  Păi de ce să crezi în Dumnezeu când toată treaba asta cu religia e:
  -o afacere a popilor
  -o conspirație evreiască
  -Biblia este o plăsmuire
  Iar când și cei ce zic că cred, nu cred în Dumnezeu așa cum este, iubitor, dar și gelos, bun, dar și drept, îndurător, dar și răzbunător, lucrurile sunt confuze de tot.

  Apreciază

 5. […] lăuntrice, pacea de la Dumnezeu o țin cei ce cred ferm Planul lui Dumnezeu și cred că și acest virus face parte din acest Plan. Neliniștea așteptării „revenirii la normal” nu face parte din această credință. Ce este […]

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: