Nu este o coincidență…

(sâmbătă, 11 aprilie 2020)
…că cel mai mare număr de cazuri de Covid-19 din lume este în orașul cu cel mai mare număr de evrei din lume: New York, joi 9 aprilie 2020.

149000cazuri

(sursa: Timpul Israelului, 9 aprilie 2020)
Acest lucru se potrivește cu scrierile profeților: „îi voi urmări…cu epidemie” (Ieremia 29:18)
Iar nouă ne este dată porunca, nouă creștinilor dintre „neamuri, ….vestiți…până în insule îndepărtate”…că….„Cel ce a risipit pe Israel îi va aduna.” (31:10)
Asta fac și eu și astăzi, vestesc, spun, arăt, explic cauzele și urmările acestui atât de neînțeles prezent.
Îngerul morții, așa cum este numită în Biblie epidemia, continuă să secere vieți, fără ca cineva să i se poată împotrivi. Știința, politica, religia, acești idoli venerați de la care mulți oameni își așteaptă scăparea, tac neputincioși și învinși, lăsând un loc larg pentru întrebări și necunoscute, tuturor până mai ieri adoratori fervenți ai lor.
De ce, de ce, de ce?
Aceste necunoscute, aceste întrebări sunt lemnele de foc de pe altarul minții, lemne fărămițate și uscate de gânduri negre, lemne care așteaptă chibritul explicației, focul logicii, ca să ducă fiecare cuget spre aprinderea gândului și arderea jertfei Mielului lui Dumnezeu, spre cenușa contopirii cu Unsul, Uns care este esența logicii, cauza fiecărui eveniment istoric, trecut, prezent și viitor.
Altfel spus, în logica divină, rațiunea felului nostru de a vorbi este „ca neamurile să-i fie o jertfă„, adică să ajungă gândurile răzlețe și rebele, personalitățile individualiste și egoiste să se supună rațiunii Unicului plan care se va împlini, planul divin.
Am arătat chiar când a început epidemia că această epidemie ne va lovi mai puțin pe noi, cei din Estul Europei,

capturacc86-de-ecran-din-2020.03.28-la-12.35.52

pentru că de aici evreii au fost scoși cu altă urgie, cu foametea, cu lipsurile comunismului. Am arătat și că trebuie să urmărim cum gândește Dumnezeu, gânduri pe care ni le-au scris smeriții Lui profeți, pe care ni le-a spus nu mai puțin Smeritul Său Fiu și ni le-au confirmat disprețuiții Săi apostoli, „gunoiul lumii, lepădătura tuturor.
Ieri, vineri, 10 aprilie Orașul New York își îngropa morții nerevendicați de familii, direct în gropi comune.

groapacomunanewyork

(sursa: canalul Youtube „CBS this morning”, 10 aprilie 2020, captură ecran)
Astăzi se anunță că pentru prima dată Statele Unite au ajuns prima țară cu peste 2000 de morți pe zi în 24 de ore.

Nu este o coincidență, este urgia lui Dumnezeu.

Care sunt cauzele acestei urgii?
Cauzele acestor urgii provin din trecutul care ne împinge și din viitorul care ne trage.

Cauze din trecut:

1. Evreii sunt risipiți de Dumnezeu încă de acum 2500 de ani, în toate țările lumii și este profețit despre ei că la sfârșitul vremurilor Dumnezeu îi va scoate din toate țările și îi va duce în mod forțat spre țara Israel, chiardacă ei nu ar vrea să iasă. Această mișcare de reîntoarcere în Israel se numește sionism și a început acum mai bine de 120 de ani în Europa și continuă în ritm susținut, alimentată de împrejurări împletite de Dumnezeu.

2. Avem exemple din trecut care ne arată că păcatele homosexualității și ale idolatriei sunt pedepsite de Dumnezeu prin urgii comune peste orașul, regiunea sau țara care a acceptat aceste păcate. Acele exemple au fost date pentru cei de astăzi care fac aceleași păcate.

capturacc86-de-ecran-din-2020.03.28-la-12.41.55

(Extras din postarea despre ieșirea evreilor din America.)

Cauze din viitor:

3. Urmează evenimente profețite catastrofice, care trebuie să aibă loc de acum încolo, înainte de a veni ziua Domnului, aceste evenimente catastrofale pentru lume, vor fi judecăți și distrugeri ce sunt precedate de urgii mai mici, ca să fie atenționări pentru cei ce se tem de Dumnezeu, să se pocăiască din timp de faptele lor, ca să nu ajungă sub judecăți. Aceste atenționări sunt dovezi ale dragostei Tatălui pentru creația Sa rebelă, avertismente pentru a îndrepta gândurile spre întreg planul divin. Aceste evenimente vor fi resimțite în mod diferit de diferitele categorii de oameni, să le luăm pe rând.

4. Adunarea, biserica urmează să fie răpită la cer. Cei ce înțeleg gândurile lui Dumnezeu, numiți de Daniel „curățiți, albiți, lămuriți….și pricepuți„, înțeleg acest Plan, se bucură de împlinirea Lui și au pace deplină prin toate aceste urgii mai mici, care vestesc urgiile cele mari.

5. Israelul ca popor martor, ca țară, ca stat, conform profețiilor trebuie să fie restabilit pe deplin în granițele lui, cu populație evreiască adusă din toată lumea, în totalitate, înapoi.

settlementsafp_0

(Imaginea cu care am plecat în 2017 în Israel.)

6. Babilonul religios, religia industrială, cei ce au făcut din evlavie (angajament) un izvor de câștig, (curva cea mare și fiicele ei care îmbată neamurile cu potirul ei) trebuie să fie nimicit, conform profețiilor din Apocalipsa 17 și 18. Babilonul religios va fi nimicit de împărații pământului, deci acest eveniment probabil va avea loc înainte de izbirea pietrei, înainte de potire și de peceți. (Așa zice Cristian Moisescu în cartea lui „Vremea sfârșitului”, o analiză a cărții Apocalipsa.) Ieșiți din el, cei care înțelegeți, să nu fiți prinși de urgiile lui.

7. Neamurile, popoarele lumii, adică oamenii dintre toate popoarele, oamenii care nu cred, adică nu intră în legământ cu Dumnezeu și stăruiesc în necredință și dispreț, vor suferi cele mai teribile judecăți care urmează să vină peste lume.

8. Împărații pământului, conducătorii de guverne și țări trebuie să ajungă să recunoască pe Dumnezeu. Toate alianțele mondiale se bazează pe filozofia ateistă și sunt prin aceasta, o căutare continuă de a scăpa de lanțurile și legăturile conștiinței umane cu Dumnezeu. Psalmul 2 explică acest proces de conspirație mondială. Și această urgie a epidemiei este răspunsul lui Dumnezeu la conspirațiile ateiste ale împăraților pământului. „Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei. Apoi, în mânia Lui, le vorbeşte şi-i îngrozeşte cu urgia Sa…” (4-5) pentru ca la urmă să le dea un sfat, pentru împărați sună: „Acum dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune! Luaţi învăţătură, judecătorii pământului! Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă, tremurând. Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă!
Ferice de toţi câţi se încred în El!” (10-12)

(Completare 17 mai 2020: statistica răspândirii pandemiei se suprapune aproape perfect pe statistica diasporei evreiești, e o constatare cu care se potrivesc cuvintele profeților biblici.
Iată mai jos două tabele, primul cu mărimile diasporei evreiești (acum 80 de ani România era pe primele locuri, dar de aici evreii au plecat, aproape toți), acum (2020)….
Captură de ecran din 2020.05.17 la 11.50.43
(https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_population_by_country)
Și un alt tabel cu rata de propagare a noului coronavirus pe țări, azi 17 mai 2020….
Captură de ecran din 2020.05.17 la 12.00.19
Concluzia: Dumnezeu își aduce la îndeplinire Cuvântul, vremea judecății e aproape, să căutăm cu toții să ne îndreptăm gândurile, intențiile și faptele, să ne apropiem de Cuvântul Lui, să-I înțelegem Planul și dorința, să ne pocăim de tot ce găsim nepotrivit în noi, spre a ne asemăna cu El, a-I sluji și a-I fi plăcuți în orice activitate. Să vestim aceste timpuri pentru a-i scoate pe oameni din letargia traiului egoist, ignorant și disprețuitor față de Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu care semnalizează cu drag aceste apropieri.
Când nu ești atent la semnele profetice, te calcă trenul istoriei. Planurile îți dau faliment, așteptările nu ți se împlinesc, visele ți se năruie, totul datorită faptului că ți-ai zidit casa gândurilor tale pe nisipul „culturii generale”, al „opiniei publice” al „mersului lumii acesteia” și nu pe stânca Cuvântului lui Dumnezeu.

One Response to Nu este o coincidență…

  1. […] de virus este de 7-10 ori mai mare procentual decât restul populației din jur, e vorba de Statele Unite, Marea britanie și Franța. Chiar e așa de greu de observat că exact locurile unde sunt evrei […]

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: