Creștinul prin urgii

…Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii.” 2 Petru 2: 9
     În ultimul an am scris pe blog și am vorbit în adunare despre urgii, pentru că am înțeles din profeți că trăim vremuri asemănătoare celor dinaintea exodului evreilor din Egipt, când și atunci au fost urgii.
Un alt motiv pentru care am vorbit despre urgii în ultimul an este că am înțeles bine că toate întâmplările evreilor din Vechiul Testament sunt lecții pentru noi, iar pentru că în multe situații oamenii lui Dumnezeu din vechime au trecut prin urgii împreună cu cei păcătoși sau vinovați, trebuie să luăm din exemplele lor pentru a învăța lecțiile noastre, ale celor ce trecem acum prin urgii.
Vom recapitula câteva urgii din Vechiul Tesatemnt și vom urmări felul în care Dumnezeu i-a scăpat pe ai săi din ele:
1. Potopul și Noe. Potopul a fost dat de Dumnezeu ca pedeapsă pentru o lume de nelegiuiți, a scăpat doar familia lui Noe pentru că Noe l-a crezut pe Dumnezeu, a vestit justiția Lui și a ascultat de El, construind arca. A scăpat nu doar Noe, ci și familia lui.
…dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi.” 2 Petru 2:5
2. Nimicirea Sodomei și Lot.  Sodoma a fost nimicită datorită păcatelor îngâmfării, nepăsării și nedreptății. „Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belşug şi într-o linişte nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi nu sprijinea mâna celui nenorocit şi celui lipsit. Ele s-au semeţit, şi au făcut urâciuni blestemate înaintea Mea; de aceea le-am şi nimicit, când am văzut lucrul acesta.” Ezechiel 16:49-50 Lot a scăpat nu numai el, ci și familia lui, chiar dacă imediat după salvare, soția lui, prin neascultare, a pierit.
3. Foametea din Egipt de pe vremea lui Iosif. A fost o urgie prin care Dumnezeu a smerit pe frații lui Iosif și le-a pregătit prin Iosif o mare mântuire. Iosif a fost salvat prin credința în Dumnezeul care-i vorbise și prin curăția vieții. Chiar dacă toată lumea suferea, Iosif i-a scăpat de foamete nu numai pe familia lui, ci și casa lui faraon.
4. Foametea de pe vremea lui Ahab și Ilie. Seceta și foametea au fost date de Dumnezeu ca pedeapsă pentru idolatrie, dar Ilie a fost protejat, corbii i-au adus hrană, apoi văduva din Sarepta l-a hrănit. După nimicirea preoților lui Baal și recunoașterea de către popor că „Domnul (Iehova) este adevăratul Dumnezeu” a venit din nou ploaie peste țară și a fost salvată și țara, nu numai Ilie.
5. Ciuma, asediul și foametea de pe vremea cuceririi Ierusalimului și Ieremia. Pe vremea asediului, „Împăratul Zedechia a poruncit să păzească pe Ieremia în curtea temniţei şi să-i dea în fiecare zi o pâine din uliţa brutarilor” Ieremia 37:21
Captură de ecran din 2020.03.20 la 23.08.16

După căderea cetății, Nebucadnețar însuși a dat porunci pentru îngrijirea lui Ieremia: „Nebucadneţar, împăratul Babilonului, dăduse porunca următoare cu privire la Ieremia, prin Nebuzaradan, căpetenia străjerilor:  „Ia-l, poartă-i de grijă şi nu-i face niciun rău, ci fă-i ce-ţi va cere!”” Ieremia 39:11-12 „Ieremia era încă legat cu lanțuri” (40:5) atunci, dar Nebuzaradan i-a zis: „….te izbăvesc astăzi din lanţurile pe care le ai la mâini; dacă vrei să vii cu mine la Babilon, vino, şi voi îngriji de tine. Dar, dacă nu-ţi place să vii cu mine la Babilon, nu veni. Iată, toată ţara este înaintea ta, du-te unde vei crede şi unde-ţi place să te duci!” (40:4) Mai mult „Căpetenia străjerilor i-a dat merinde şi daruri şi i-a dat drumul.” (40:5) Desigur că prorocii mincinoși au fost duși cu toții în robie. Împreună cu Ieremia a mai scăpat unul singur: Ebed-Melec etiopianul.
A mai fost Daniel în captivitate și chiar în groapa cu lei, Elisei asediat, Ezechia asediat, tot felul de urgii.
      Sunt destule exemple din care și apostolul Petru a tras concluzia justă: „Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii.” 2 Petru 2:9
      De când a început pandemia de coronavirus, de când au început să se golească magazinele și oamenii să adune provizii ca Iosif în Egipt, nu-mi stă capul decât la pâinea în fiecare zi pe care o primea Ieremia din ulița brutarilor într-un Ierusalim vinovat, judecat și gata pedepsit de cele 3 urgii: sabia, foametea și ciuma.
Știu sigur că Cel ce l-a hrănit pe Ieremia, cel ce a trimis corbi cu carne în clonț lui Ilie, cel ce a înmulțit făina și untdelemnul, cel ce a închis gurile leilor și l-a smuls pe Lot din Sodoma, e Tatăl meu. M-au întrebat copiii: ar trebui să facem provizii? Nu le-am spus „faceți”! Doar produse de bază pentru scurtă vreme. Cât poți face provizii?
Acum e vreme de dat, de gândit la alții și mai ales de explicat vremurile prin care trecem. Oamenii sunt atenți acum, vor să știe „de ce?” Acum e vremea răspunsurilor logice din Cuvânt. „Plata păcatului este moartea!” dar pentru că încă trăim în ziua îndurării, orice strâmtorare (izolare) ne face să privim în sus, spre Tata. E încă deschisă ușa pocăinței, a harului, a îndurării, a iertării.
Bergamo e cel mai lovit de virus oraș din Italia. Dar mergeți puțin înapoi în istorie, doar doi ani și veți găsi o probabilă cauză, de aici a pornit „Luna mândriei LGBT” în 2018:
Captură de ecran din 2020.03.20 la 23.33.46
Dragii mei, anul acesta cu siguranță nu se va ține marșul LGBT în Bergamo, deși era programat la 13 iunie 2020:
Captură de ecran din 2020.03.20 la 23.35.49
Toată Biblia arată că homosexualitatea este păcat și Dumnezeu o pedepsește.
Captură de ecran din 2020.03.20 la 23.50.42
În 30 octombrie 2016, la 3 luni după ce Italia a oficiat legal „uniunile civile”, căsătoriile homosexuale adică, biserica patronului Europei de la Norcia s-a prăbușit în ruine datorită unui cutremur local.  Dumnezeu prin astfel de strâmtorări (izolări) cum este aceasta datorată epidemiei, își arată îndurarea, oamenii își pun întrebări și caută răspunsuri. Acum e vremea de dat răspunsuri. Biblia e cartea cu răspunsuri, deschideți-le-o, citiți-le, explicați, arătați-le.
Vina Sodomei a fost îngâmfarea, mândria. Această vină aduce urgiile lui Dumnezeu.
Trebuie să arătăm oamenilor aceste consecințe, cu exemple istorice, nu e de glumit.
Da, copiii lui Dumnezeu trec prin urgii. Ieremia a trecut prin toată tragedia asediului Ierusalimului, a foametei și ciumei(epidemiei), a capitulării cetății, a înrobirii și uciderii. Dar nu a tăcut, a explicat. Două cărți din Biblie tratează cu sute de detalii aceste urgii: Ieremia și plângerile lui Ieremia. Detalii și gânduri, speranțe și amăgiri, prorocii și respingeri, ură, multă ură față de Dumnezeu și de prorocul Lui, robul trimis la vieri să-I dea din roadă.
Și în altă carte din Biblie scrie căce li s-a întâmplat lor li s-a întâmplat spre învățătura noastră„.
În altă carte din Biblie scrie că „să luăm pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au prorocit în numele Domnului„.
Iar în altă carte scrie că „nici o prorocie nu se tâlcuiește singură„. Trebuie puse una lângă alta: prorocii, evenimente, împliniri, date cronologice, trebuie judecat și tras concluzii drepte.
Încă e o nebuloasă pentru mine să văd cum paralel cu treziri și atenționări asupra popoarelor, această urgie a virusului va încheia exodul evreilor din Europa și va declanșa marele exod al evreilor din America, dar am un fir profetic care mă împinge să cred că Dumnezeu a apăsat pe trăgaciul evenimentelor istorice în direcția asta. Dar despre acest delicat subiect în următoarea postare cu voia lui Dumnezeu.
Astăzi am vrut să te încurajez, înțeleptul meu cititor care ai urmărit firul logic până la acest îndepărtat sfârșit, să te încurajez să faci ca Ieremia, să spui adevărul indiferent cât de mulți nu te ascultă, pe cât de mulți enervezi vorbind. Că bisericile sunt închise pentru o vreme nu e nici o tragedie, în cele mai multe din ele nu se dă apa Cuvântului fără plată, ci se vinde din potirul Babilonului, licoare pentru îmbătarea neamurilor, adormire și blazare, nepăsare și corupție „divină”: eu dau bani la popa ca să vorbească ce-mi place mie, când nu-mi mai place, schimb pe popa.  Nu ai nevoie de nici o biserică și de nici un popă sau pastor ca să-ți adâncești privirea în Cuvânt, nu-ți trebuie clădire „sfântă” ca să iei ca pildă pe profeți. Nu, nu, nu, nu scrie nimic despre industria bisericismului în tot Noul Testament, dar despre păcat, pedeapsă, mântuire, urgii și speranță scrie în toată Biblia.
Fă ca Daniel: smerește-te și caută să înțelegi, ”El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintîi zi, cînd ţi-ai pus inima ca să înţelegi, şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!” Daniel 10:12

One Response to Creștinul prin urgii

  1. […] întins, şi vărsîndu-Mi urgia.” Ezechiel 20:34 Nu să ne mirăm ar trebui, ci să știm cum să ne comportăm noi prin urgii. Și mai trebuie să facem ceva: să vestim. Să vestim împăcarea oricărei făpturi cu […]

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: