Când mor bătrânii

Israel a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua şi în tot timpul vieţii bătrânilor care au trăit după Iosua şi care cunoşteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel.” Iosua 24:31

Luna trecută au murit la 3 zile unul după altul doi „bătrâni”: Mia Iovin și Petru Popovici.

Bătrânii credincioși Domnului fac de 6000 de ani încoace ce făcea bătrânul apostol Petru:
Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă ţin treji aducându-vă aminte!” 2 Petru 1:13 Așa au făcut Noe, Iov, Avraam, Isaac, Iacov, Iosif, Moise, Iosua și apoi ceilalți mai puțin, că n-au mai trăit așa de mult.

Am urmărit de-a lungul timpului, viețile (și morțile) multor bătrâni, este o poruncă:
uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa!” Evrei 13:7 Am văzut în multe grupuri și adunări creștine că după moartea bătrânilor, unii din „tinerii” care i-au urmat au scos un oftat de ușurare și au urmat pe căile dorite de ei. Trist.
Poftele altor lucruri, pornirile inimii, îl îndepărtează pe om de Cuvânt, și inima îi devine treptat tare, o stâncă pentru sămânța Cuvântului, nu un mediu moale și germinativ.

Când mor bătrânii, pe tineri nu mai are cine să-i țină treji, să le spună cum îi spunea Pavel lui Timotei: „dar tu, fii treaz în toate lucrurile!
Bătrânii trebuie să fie treji și să-i țină treji și pe alții, cam asta e treaba lor.
După ce mor ei, cei ce i-au ascultat adorm. „…unii au adormit” chiar înainte.
Dar mai este un fel de trezie, trezia din beție, trezia stării de a nu fi beat, nu de a nu dormi pentru odihnă.
Beția spirituală a fost cauzată de un potir, potirul mâniei, potirul amețelii (Isaia 51:17, 22). Pedeapsa îmbătării a venit ca urmare a păcatului „curviei” cu idolii, a necredincioșiei.
Este interesant că transformarea apei în vin din Cana Galileii, nu am auzit de la nici un predicator să fie explicată ca fiind un semn, ca o împlinire a unei profeții sau ca declanșare a unei pedepse. Dar este, scrie Ioan că a fost „acest început al semnelor” Domnului Isus.
Care semne?
Ce a scris Ieremia: „De aceea spune-le cuvintele acestea: Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Toate vasele se vor umple cu vin!» Şi ei îţi vor zice: «Crezi că noi nu ştim că toate vasele se vor umple cu vin?” (13:12)
Despre ce vin este vorba, ce a avut în vedere Domnul Isus când a transformat apa de curățire în vin?
Pilda e foarte clară și merită o paranteză: cele 6 vase cu apă, (probabil legate de numărul de zile lucrătoare) nu erau poruncite de Dumnezeu, de Moise, ci de datina bătrânilor, care a înlocuit legea lui Dumnezeu pentru evrei: „Şi aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre.” Matei 15:6
Cum era această datină în Cana, la ce foloseau cele 6 vase? Citiți Marcu 7
Fariseii, însă, şi toţi iudeii nu mănâncă fără să-şi spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor. 4 Şi, când se întorc din piaţă, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. În poza de mai jos, făcută de mine în Magdala, Galileea în aprilie 2017, se vede clar un bazin folosit la astfel de scăldări…Captură de ecran din 2019.11.17 la 00.43.22.png

Se puteau urmări clar printre ruinele dezgropate traseele aducțiunilor de apă și ale canalizărilor destul de laborioase ale acestor case.Captură de ecran din 2019.11.17 la 00.46.58.png

Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le ţină, precum spălarea paharelor, a urcioarelor, a căldărilor şi a paturilor. 5 Şi fariseii, şi cărturarii L-au întrebat: „Pentru ce nu se ţin ucenicii Tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?” 6 Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ‘Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 7 Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.’ 8 Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum spălarea urcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea.
După ce apelează la Isaia, Domnul Isus reamintește (în Marcu) că aceste spălări și vase și risipă de apă nu sunt după Cuvânt, ci după datină, după tradiție.
Să vedem ce a ieșit din această tradiție?
Chiar Ioan evanghelistul spune clar că vasele de apă erau acolo, „… puse după obiceiul de curăţire al iudeilor„, deci nu după Cuvânt.
Transformând acea apă în vin, Domnul Isus a făcut un semn, a împlinit profeția din Ieremia: „toate vasele se vor umple cu vin„, a spus clar „umpleți!” (dacă vreunul ar fi cunoscut ce a scris Ieremia, și-ar fi dat seama), „și le-au umplut până sus„, aluzie clară la textul din Ieremia, a arătat că din acele obiceiuri care calcă Cuvântul și-L neglijează, iese o beție și o adormire, beție despre care profeții au scris mult. Apa obiceiurilor și a datinilor s-a transformat în vinul îmbătării și adormirii.
Pentru că e clar că acel vin a îmbătat, nuntașii erau desigur pe jumătate chercheliți când au băut din vinul cel „bun”, adică vechi, adică avea în vedere o vinovăție de secole.
Cam așa ar trebui să înțelegem această pildă, ca să ne folosească și nouă ca avertisment la cât amar de bisericism este azi, ca cele 12-18 vadre de vin amețitor ce a rezultat din multe alte feluri de datini „curățitoare”.

„«Iată, voi umple pe toţi locuitorii ţării acesteia, pe împăraţii care stau pe scaunul de domnie al lui David, pe preoţi, pe proroci şi pe toţi locuitorii Ierusalimului, îi voi umple de beţie….” (13:13)
De fapt despre această beție și îmbătare și adormire, și împietrire a a scris și Isaia mai înainte: „Împietreşte inima acestui popor, fă-l tare de urechi şi astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine şi să nu fie tămăduit.” Isaia 6:10
Domnul Isus a plâns pentru această orbire coborând Muntele Măslinilor, „acum sunt ascunse de ochii tăi„, beția, adormirea, orbirea, asurzirea a dus la pustiirea țării timp de 2000 de ani.

Până când a fost această pustiire?
A scris Isaia: „Până când, Doamne?” El a răspuns: „Până când vor rămâne cetăţile pustii şi lipsite de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case şi ţara va fi pustiită de tot; 12 până va îndepărta Domnul pe oameni şi ţara va ajunge o mare pustie.” Isaia 6:11-12
Și iată-ne în secolul 21, la sfârșitul istoriei și al lecțiilor acestor pilde, căci pentru noi s-au întâmplat. Dacă după toate cele ce li s-au întâmplat lor, evreilor: fapte descrise, aranjate și explicate de Ieremia ca în dosarul unui procuror, noi, infractorii mileniului 3 nu ne pocăim, atunci suntem cei mai proști infractori de pe fața pământului, n-am vrut să beneficiem de grațiere.

Acum trăim vremea inversă, vremea când acest potir este luat de la evrei și este dat neamurilor și despre această trezire a unora și îmbătare a altora a scris Isaia în alt loc și eu am dezbătut în altă postare.

Cât despre faptul că Apostazia evreilor și Apostazia bisericii sunt două chestiuni paralele, profețite și acestea, voi scrie cu Voia lui Dumnezeuîn altă postare.

Concluzie: când mor bătrânii, nu mai este cine să îi țină treji pe tineri.

Fiți treji!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: