Convertit, convins, convingător

Noul Testament este revelația cea mai cuprinzătoare a Planului lui Dumnezeu,ultimele amănunte ale acestui Plan trasat, (creionat, descris succint) în Vechiul Testament, schițat în lege și Cronici, explicat puțin în profeți, revelat în mod luminos în arătarea persoanei Domnului Isus și deplin detaliat în scrierile apostolilor.
Acest Plan trebuie învățat de către orice om care vrea să știe pe ce lume trăiește, și ar trebui ca orice om să vrea.
Numai cunoscând și iubind acest Plan, singurul adevărat, omul, orice om, poate să fie mântuit(salvat) de celelalte planuri mincinoase și false.
Transmiterea Planului, predarea lui, detalierea, explicarea planului, punerea acestor cuvinte în mințile altora este cea mai de seamă lucrare pe care cineva o poate face pe acest pământ, în această viață și pentru care la înviere orice om care a făcut-o va fi lăudat și premiat.
Pentru slujba asta, omul trebuie să ajungă calificat, competent, capabil să explice, după cum este scris:
-„…încredinţează la oameni de încredere, cari să fie în stare să înveţe şi pe alţii.” 2 Timotei 2:2
….robul Domnului … trebuie să …. fie…în stare să înveţe pe toţi,” 2 Timotei 2:24
Cu alte cuvinte un om al lui Dumnezeu trebuie să fie …

1. Convingător.
      Pentru a fi convingător, orice om care învață pe alții, (spuneau cei din vechime), trebuie să aibă 3 calități sau competențe:
-să fie etic, adică să fie credibil din punct de vedere moral
-să fie patetic, adică să pună pasiune, (în greacă patimă), durere în ceea ce spune, nu doar să transmită niște informații, ci s-o facă cu durerea și interesul cu care transmiți cele mai de seamă vești, care pot salva viața cuiva condamnat.
-să fie logic, asta mai cu seamă. Dacă ceea ce transmiți este o culegere de știri dezlânate, fără legătură unele cu altele și cu realitatea cunoscută, de ascultător nu se va lega nimic.
Capacitatea de a fi convingător ține atât de calitățile morale (ca ale unui dascăl), dintre care cea mai de seamă este blândețea, cât și de dragostea celui ce învață față de Planul Celui ce l-a trimis și implicit de cât de bine a pătruns acesta misterele, secretele, amănuntele acestui Plan, cu alte cuvinte, de cât este de….

2. Convins
În starea de a fi convins ajunge cel ce a pus întrebări, cel ce a avut întrebări, cel ce a avut îndoieli, cel ce a avut nevoie să afle.
Înainte de a fi convingător, omul trebuie să fie el însuși convins de adevărul pe care-i convinge pe alții.
La starea de a fi convins omul ajunge prin argumente, prin opoziție, prin judecare, prin analiză. Omul ajunge convins printr-un proces al minții, dar înainte de asta are loc un proces al conștiinței, o luptă a cugetului. Există în carnea umană (firea pământească) o opoziție naturală față de lucrurile Duhului lui Dumnezeu, adică față de lucrurile pe care Duhul lui Dumnezeu le-a lăsat descrise în Biblie, față de Planul lui Dumnezeu.
Această opoziție se arată prin aceea că omul ascultă de toate obiceiurile celor neascultători de Cuvânt, se adaptează lor și intenționat se face că nu știe de Planul veșnic al lui Dumnezeu.
Este convins doar cel ce a învins această înclinare naturală spre lene de minte, cel ce a refuzat obiceiurile carnale și se antrenează încontinuu ca un gimnast în gândirea cea nouă, așteptând lucrurile descoperite care se vor arăta.
Ajungerea în starea de convins este un proces, ca și cucerirea unei cetăți, metru cu metru, stradă cu stradă, nu un clic mental.  Omul devine convins de un adevăr atunci când leapădă conștient minciuna care l-a subminat. Și pentru că sunt multe minciuni care umplu mințile oamenilor, acest proces de a ajunge convins este lung și greu.
Din păcate una din înșelătoriile industriei popești este că omul nu trebuie să fie convins (ei nu vorbesc despre asta), ci doar să fie….

3. Convertit

(În limbaj evanghelic, să fie născut din nou). Ca semn al acestei convertiri cel mai adesea  se pretinde mersul regulat la adunare (biserică) și un tot mai diluat standard moral. Se presupune că o lucrare lăuntrică a Duhului Sfânt face un fel de „transfer instant de soft” și omul astfel convertit este brusc plăcut lui Dumnezeu. Această presupunere larg răspândită și așteptată are ca și consecință abandonarea lungului proces al convingerii, renunțarea la greoiul mecanism al educației și pasarea întregii responsabilități a transformării omului pe umerii Duhului Sfânt săracul, Duh care este rugat cu lacrimi să lucreze în locul nostru la mântuirea oamenilor, că știe mai bine.
Dar că nu este așa, a lăsat scris tocmai Duhul Sfânt, care a spus prin Pavel lui Timotei despre oameni capabili să învețe pe alții, nu să știe să se roage insistent ca Duhul s-o facă.

Astfel de oameni așteaptă Dumnezeu să fim, convinși și convingători, capabili de a fi convingători și a-i învăța pe oameni Planul lui Dumnezeu. Plin de adrag de această slujbă.
Convertiți sunt mulți de toate felurile, la toate religiile, depinde de indulgența popii care declară atingerea acestui tot mai coborât standard.
Convinși sunt puțini, pentru că nu se vorbește despre asta, nu se presupune că a fi creștin ar însemna ca cineva să fie convins de un set fix de adevăruri sau să aibă așteptări exacte. Doar oamenii care au un nivel al cugetului care nu le permite să-și fure singuri căciula au procese de conștiință, așteptări și implicit pretenția de a avea convingeri.
Convingători sunt și mai puțini, se aleg dintre cei convinși, eu unul nu pot spune că sunt, dar mi-aș dori să fiu.
Convinși și apoi convingători ajung doar acei conștienți de necesitatea asimilării întregului Plan, a acestei narațiuni vaste care dă cadrul necesar să înglobeze și să răspundă la miile de de-ce-uri existențiale venite din cele mai răvășite și zăpăcite capete.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: