4000 de ani de profeții, 60 de ani de diplomație, despre sionism: ideea unui om sau Planul lui Dumnezeu?

Un profet a scris: ”….domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său….Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei.
Psalmul 2:2 și 4

Un politician a declarat: ”Un neisprăvit din Teleorman a făcut praf şi pulbere 60 de ani de diplomaţie consistentă şi inteligentă în Orientul Apropiat, în relaţiile cu Israelul şi cu ţările arabe.” TB 

Atât Vechiul, cât și Noul Testament sunt pline de pasaje care descriu confruntări între profeți și politicieni. Mica, Ieremia, Isaia, Daniel, cu toții au avut mesaje directe către conducătorii vremii. La fel e și acum, cei ce cunoaștem aceste lucruri trebuie să le vestim ca să fim de mărturie.

Profeții văd departe, politicienii văd scurt.
Profeții slujesc Planului lui Dumnezeu, politicienii slujesc planurilor lor.
Profeții vorbeau gratis (adesea crunt persecutați), politicienii vorbeau și vorbesc pe bani.
Ceea ce au zis profeții s-a împlinit , se împlinește sub ochii noștri și se va împlini în detaliu, ceea ce zic și promit politicienii, de puține ori se țin de cuvânt să și împlinească.

În acest cadru de gândire și aceste comparații să le aplicăm când ascultăm bâlbâiala politică legată de Ierusalim și de mutarea ambasadei României accolo.
E bâlbâială, dar nu numai de România și nu numai de acum.

În primul rând sunt rari politicienii care cunosc profețiile. Ceilalți, care nu le cunosc trebuiesc eventual ajutați, dacă vor.
Crezi tu în profeți împărate?” e o întrebare care trebuie mereu pusă.
Că dacă nu crezi în profeți, degeaba stai meditativ și electoral în fața vreunei statui, faptele decurg din gânduri, gândurile sunt detalii ale Planului, iar Planul îl cunoști sau nu, se vede din fapte. Căci din fapte se vede dacă ai Plan în cap sau confuzie brodată cu oportunism.

Aud la știri că România are 60 de ani de diplomație legată de Ierusalim, diplomație care trebuie respectată.
Două lucruri despre această ”diplomație”:
1. E vorba în mare de epoca de aur, epoca Ceaușescu, epoca în care ”cel mai iubit fiu” al poporului visa premiul Nobel pentru pace și credea că rezolvând ”criza” israeliano-arabă, va primi distinsul premiu. N-a păcălit pe nimeni.
2. Diplomația invocată este exemplară: în acel context, Ceaușescu n-a fost nici cu Europa, nici cu America, nici cu sovieticii, a fost cu visul lui de glorie deșartă. Ambasada Israelului de la București din acei ani era însă un fapt, nu doar o intenție.

Tot la fel socotesc că ar fi continuarea acestei diplomații astăzi: să nu ții cont de opiniile din jur. Iar ambasada de la Ierusalim să fie un fapt.
Dar de ce să ții cont?

Să ții cont de cei 4000 de ani de profeții.
Ar fi un scop mult mai nobil: nu unul megalomanic, de a primi vreun premiu, ci pur și simplu de a te alinia profețiilor care se vor împlini. Să știi că nu tu faci istoria, tu o împlinești, iar dacă te opui, o va împlini altul și tu vei fi pe făraș.

Orice politician normal la cap și care nu vrea să rămână ridicol, și orice om dealtfel ar trebui să recunoască cel puțin câteva realități ușor de dovedit, biblic, istoric, documentar:
1.-istoria politicii lumii e scurtă, de la asirieni încoace, 4000 de ani
2.-Dumnezeu controlează istoria și politica lumii și a făcut planul istoric în visul lui Nebucadnețar,
3.-detaliile cronologice ale planului istoriei le-a scris profetul Daniel
4.-poporul Israel este un popor special în Planul lui Dumnezeu
5.-reîntoarcerea poporului Israel în țara strămoșilor lor după 2000 de ani de pribegie este o împlinire a multor profeții biblice.

Voi cita 10 din aceste profeții (mai sunt mult mai multe) care cu mii de ani înainte au prezis reîntoarcerea evreilor în Israel. Numiți sionism ceea ce scrie mai jos, Dumnezeu a scris, deci Dumnezeu e sionist. Dar vă rog observați profețiile, sunt profeții care au prezis mai întâi risipirea (și motivul risipirii) și alte profeții care au prezis reîntoarcerea evreilor în Israel.

1. Profeție făcută lui Avraam, primul evreu, de fapt nepot al lui Eber ( de aici evreu, ebraic, etc), Eber a fost strănepot al lui Noe și la rândul lui străbunicul străbunicului lui Avraam, Avraam fiind a 10-cea generație de la potop (Noe).
Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpînire vecinică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.” Geneza 17:8

2. Profeție făcută lui Isaac, fiul lui Avraam:
Locuieşte ca străin în ţara aceasta; Eu voi fi cu tine, şi te voi binecuvînta; căci toate ţinuturile acestea ţi le voi da ţie şi seminţei tale, şi voi ţinea jurămîntul pe care l-am făcut tatălui tău Avraam.” Geneza 26:3

3. Profeții făcute lui Iacov (Israel), fiul lui Isaac:
Iacov a plecat din Beer-Şeba, şi şi-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci asfinţise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătîi, şi s-a culcat în locul acela. Şi a visat o scară rezemată de pămînt, al cărei vîrf ajungea pînă la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe scara aceea. Şi Domnul stătea deasupra (Sau: lîngă el.) ei, şi zicea: „Eu sînt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac.“ Pămîntul pe care eşti culcat, ţi-l voi da ţie şi seminţei tale. Sămînţa ta va fi ca pulberea pămîntului; te vei întinde la apus şi la răsărit, la mează-noapte şi la mează-zi; şi toate familiile pămîntului vor fi binecuvîntate în tine şi în sămînţa ta.” Geneza 28:10-14

4. ”Ţie îţi voi da ţara pe care am dat-o lui Avraam şi lui Isaac, şi voi da ţara aceasta seminţei tale după tine.” Geneza 35:12

5. Profeția lui Iosif, fiul lui Iacov:
De aceea să le spui: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Vă voi strînge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăşi din ţările în cari sînteţi risipiţi, şi vă voi da ţara lui Israel.” Geneza 50:24

6. Profeția făcută lui Moise în Egipt:
Domnul a zis: „Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile. M-am pogorît ca să-l izbăvesc din mîna Egiptenilor, şi să-l scot din ţara aceasta şi să-l duc într-o ţară bună şi întinsă, într-o ţară unde curge lapte şi miere, şi anume, în locurile, pe cari le locuiesc Cananiţii, Hetiţii, Amoriţii, Fereziţii, Heviţii şi Iebusiţii.” Exod 3:7-8

7. Păcatul: motivul pedepsirii locuitorilor vechi ai Canaanului:
Păziţi dar legile şi poruncile Mele, şi nu faceţi niciuna din aceste spurcăciuni, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru. Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din ţara aceasta, cari au fost înaintea voastră în ea; şi astfel ţara a fost pîngărită. Luaţi seama ca nu cumva să vă verse şi pe voi ţara din gura ei, dacă o spurcaţi, cum a vărsat pe neamurile cari erau în ea înaintea voastră.” Levitic 18:26-28

8. Închinarea la idoli și umblarea după pofte: motivul pedepsirii și împrăștierii evreilor, scrie profetul Ieremia.
Părinţii voştri M-au părăsit, zice Domnul, s-au dus după alţi dumnezei, le-au slujit şi s-au închinat înaintea lor; iar pe Mine M-au părăsit, şi n-au păzit Legea Mea! Şi voi aţi făcut şi mai rău de cît părinţii voştri; căci iată că fiecare umblaţi după pornirile inimii voastre rele, şi nu m-ascultaţi. De aceeea, vă voi muta din ţara aceasta într-o ţară, pe care n-aţi cunoscut-o, nici voi, nici părinţii voştri; şi acolo, veţi sluji altor dumnezei, zi şi noapte, căci nu vă voi ierta!“ Ieremia 16:11-13

9. Profeție scrisă de profetul Ieremia despre reîntoarcerea evreilor în țara lor:
De aceea iată, vin zile, zice Domnul, cînd nu se va mai zice: «Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel!» Ci se va zice: «Viu este Domnul, care a scos pe copiii lui Israel din ţara de la miază-noapte şi din toate ţările unde-i izgonise!» Căci îi voi aduce înapoi în ţara lor, pe care o dădusem părinţilor lor.“ Ieremia 16:14-15

10. Profeție a profetului Ezechiel:
De aceea să le spui: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Vă voi strînge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăş din ţările în cari sînteţi risipiţi, şi vă voi da ţara lui Israel.” Ezechiel 11:17

Acestea sunt o mică parte din profeții. Biblia e mult mai complexă, conține date exacte, profeții împlinite deja, multe, multe, foarte multe.
Cronologic stăm la capătul unui timp, numit în Biblie ”îndelunga răbdare a lui Dumnezeu”. Ce așteaptă Dumnezeu cu răbdare?
Domnul nu întîrzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” 2 Petru 3.9 Citiți tot capitolul.
Israelul, Ierusalimul, poporul Israel sunt semne pentru toți oamenii, semne din care se poate vedea, conform cu ce este scris în Biblie, că este foarte aproape cronologic momentul schimbării istoriei, a următoarei intervenții a lui Dumnezeu în umanitate.

Ca și concluzie, comparând profețiile cu lipsa de credință în profeții, cu lipsa de ”cultură biblică” a majorității politicienilor (nu numai români, ci europeni în general), chiar cu răutatea evidentă din atitudinea catolică față de Israel (atitudine împărtășită evident de actualul președinte, datorită soției catolice) se potrivește o parafrazare a coloratei fraze a fostului președinte pe subiect: ”o gașcă de politicieni vrea să facă praf și pulbere 4000 de ani de profeții biblice consistente și inteligente despre Israel și vecinii lor.
Iar răspunsul e Psalmul 2.

(Pentru studenții sârguincioși care doresc lectură suplimentară:
Sionismul: ideea unui om sau Planul lui Dumnezeu? lb. engleză)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: