O ușă deschisă pe care nimeni n-o poate închide

Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ține cheia lui David, Cel ce deschide și nimeni nu va închide, Cel ce închide și nimeni nu va deschide: „Știu faptele tale: iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni n-o poate închide,…” Apocalipsa 3:7-8
usa

…au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese Neamurilor ușa credinței.” Fapte 14:27

Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos…” Coloseni 4:3

Voi mai rămâne totuşi în Efes pînă la Cincizecime, căci mi s-a deschis aici o uşă mare şi largă şi sunt mulţi protivnici.” 1 Corinteni 16:9

Ușa deschisă este ușa Cuvântului, posibilitatea de a vesti acest Cuvânt.
Ceea ce vreau să arăt prin această postare este că în ciuda tuturor felurilor de împotriviri, de-a lungul istoriei de 2000 de ani de la Rusalii, această ușă a Cuvântului n-a putut-o nimeni închide.
”.…sunt legat ca un făcător de rele. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat.” 2 Timotei 2:9
Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat.
Dumnezeu  a deschis o ușă care nu poate fi închisă, ușa credinței pentru neamuri.
Dumnezeu a închis ușa credinței pentru evrei, ei sunt împietriți astăzi și nimeni nu-i poate dezpietri încă.
Mari sunt misterele lui Dumnezeu.
Să dau câteva exemple de uși imposibil de închis:

1. Fratele Boiko în lagărul din Siberia.
Un frate ucrainian închis în lagăr în Siberia prin anii 1960-1970. Șeful lagărului îi găsește caietul de notițe biblice, i-l confiscă și începe să-l amenințe că-l dă la KGB. Logica răspunsului fratelui Boiko confirmă această asigurare: ”nimeni nu poate închide ușa vestirii Cuvântului”:
Fratele Boiko către șeful închisorii:
Priviți cu câtă înţelepciune Dumenezeu îndreaptă împrejurările: dumneavoastră în pofida legii m-aţi condamnat ca pe un infractor. M-ați adus în lagăr, unde sunt adunaţi infractori din toată Uniunea Sovietică! Eu nu m-aş fi întâlnit niciodată cu ei, ba nici cu dumneavoastră! Dar eu sunt aici! Și propovăduiesc! Și n-o să mă alungaţi! Nu aveţi dreptul! Mai observaţi şi următorul lucru: fiind ateist oare ați fi încercat vreodată să citiţi literatură religioasă?! Dar dumneavoastră mi-aţi confiscat caietul cu însemnări creştine şi sunteţi obligat să citiţi tot ce e scris acolo — e o datorie de serviciu. Adăugănd la toate cele spuse: mă chemaţi in cabinet şi cereţi să dau socoteală de încrederea mea în Domnul. Şi eu sunt bucuros să vă mărturisesc că Dumnezeu există şi viaţă veşnică este, şi chinuri veşnice sunt. Deci, dacă nu vă veți pocăi, vă veţi înfăţişa înaintea Domnului la judecată: unde nu veți mai putea minți că n-ați auzit niciodată despre Dumnezeu.
–-Ieşi! El îmi mai și face agitaţie in cabinetul meu! se tulbură şeful.

2. Darby și Spurgeon, calvinism sau dispensaționalism?
Darby și Frații din Plymouth au fost cele mai incisive voci evanghelice care începând cu secolul XIX au accentuat adevărurile legate de diferența dintre Israel și Adunare, învățătura despre răpire și corecta cronologie biblică și profetică.
În aceeași perioadă cu acești frați  au trăit și Moody, Spurgeon și tot atunci au apărut așa zisele treziri de tip carismatic.
Dar Spurgeon a fost un critic acid al lui Darby.
În același timp Spurgeon nu vorbea despre răpire, nici despre așteptarea sfârșitului vremurilor, și datorită acestor lipsuri din înțelegerea lui, el propovăduia o evanghelie deformată.
Ce a urmat?
Biblia Scofield a făcut publice și a răspândit învățăturile cele drepte, iar astăzi când vedem cum cea mai mare parte a lumii evanghelice propovăduiește ceea ce Spurgeon a ironizat, parcă se împlinește un alt verset din scrisoarea către Filadelfia:
….ceice sînt în sinagoga Satanei, cari zic că sînt Iudei şi nu sînt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit.” Apocalipsa 3:9
Păi sigur că nu sunt iudei, chiar dacă zic, adică creștinii nu au luat de tot locul iudeilor, doar pentru o vreme.
Ironizatul Darby a avut ușa deschisă, a folosit-o, iar toți cei care au râs de el și au vrut să-i închidă ușa au fost umiliți mai apoi.

3. Hutteriții și Comenius, Didactica Magna, învățământul de toate gradele de astăzi.
Hutteriții, despre care ați citit aici pe blog toate istoriile de 500 de ani, au practicat școala generală încă de la apariția lor, din anii 1500. Între hutteriți analfabetismul era zero, pentru prima dată în istoria lumii o societate a promovat și aplicat în mod obligatoriu învățământul general, școala generală, pentru prima dată au apărut grădinițele de copii, unde copiii erau învățați de la vârsta de 2-3 ani, chiar cei ce se converteau la hutteriți, dacă erau analfabeți, prima dată erau învățați să scrie și să citească.
Se ridică două întrebări pe care și le-au pus unii istorici creștini:
a) Cât de mare a fost influența hutteriților asupra lui Comenius? Pentru că este evident din scrierile lor că au avut aceleași idei. Doar că hutteriții le-au și propagat și le-au și aplicat cu 100 de ani dinainte de Comenius.
b) De ce Comenius nu recunoaște în nici o scriere de-a lui că s-a inspirat din scrierile și din practicile hutterite?
Să răspundem la b) prima dată: de ce Comenius nu recunoaște că s-a inspirat de la hutteriți? Pentru că hutteriții și toți cei ce se botezau din nou (ana-baptiști) erau proscrișii Europei, erau văzuți ca ciuma, erau uciși, urmăriți și alungați de peste tot, atât de catolici cât și de ”re-formați”.
Comenius în schimb, chiar dacă făcea parte dintr-o societate mai greu acceptată (mișcarea pietistă) era socotit ca un om de știință, era apreciat ca dascăl în țările reformate, era invitat de regi și guvernatori, cărțile lui erau citite, citate.
Comenius n-ar fi putut să recunoască că ideile lui provin de la hutteriți, s-ar fi compromis grav și fiind un om isteț și-a dat seama că lumea poate beneficia de binefacerile unei înțelepciuni chiar dacă aceasta n-are etichetă.
Și să răspundem și la întrebarea a): influența hutteriților asupra lui Comenius a fost mare. În zona unde a copilărit Comenius existau multe comunități hutterite.
Mai mult, la vârsta de 12 ani (în anul 1604) orfanul Comenius a fost trimis la o mătușa lui Susana, la Strassnitz, localitate unde exista o comunitate hutterită.
Această comunitate hutterită și comuna Strassnitz au fost atacate și nimicite de maghiari în anul 1605, 9 mai după cum arată istoria de aici.
Comenius recunoaște vag în afirmații de mai târziu că din copilărie cunoaște pe acești frați (hutteriți), frați despre care chiar dacă nu are cuvinte de laudă fățișe, niciodată nu scrie în spiritul ironic al epocii, ci întotdeauna cu o evidentă simpatie.
Ca și concluzie: Comenius, autorul celebrei Didactica Magna, manualul după care s-au organizat în veacurile 17-19 școlile generale din toată lumea a fost influențat în cea mai mare măsură de hutteriți, acei creștini persecutați a căror ușă a cuvântului nu a putut fi închisă nici de ruguri, nici de săbii, nici de sacii în care au fost înecați în Dunăre și Inn, nici de intimidările și lingușirile iezuiților.

4. Facebook, WordPress, acest blog
În secolul XX, mai ales în comunism, focalizarea celor ce au încercat să reducă la tăcere Cuvântul, să-i închidă ușa, a fost pe nimicirea comunităților din interior prin înfiltrarea lor. În mare parte acest lucru s-a reușit.
Dar între timp a apărut radioul, nu l-au putut bruia de tot.
Au apărut tot mai multe cărți, nu le-au putut opri de tot.
S-au scris și compus mii de poezii și cântări, imposibil de oprit.
A apărut internetul, blogurile, Whatsappul și Facebookul. Deocamdată, imposibil de oprit.
E tehnologia Cuvântului, e ușa Cuvântului.
Îmi amintesc cu câtă atenție mi-a fost monitorizată de securitate dorința de a deschide o revistă creștină în 1989. Mijloace aveam, ”chimia” e una din meseriile mele.
(până aici am scris ieri, astăzi continui)
Când am scos primele încercări, deja mi-au deschis dosar.
Astăzi 22 februarie 2018 mi-a venit la firmă unul din vechii informatori.
Mai fusese, dar nu l-am confruntat.
Azi, gândind la cele ce am scris aseară aici și știind din planul de măsuri, că fusese folosit de tovarășul G. ca să mă tragă de limbă l-am întrebat direct:
-”Ce te-a pus domnul G. să mă întrebi în 1989 când mi-au deschis dosar?”
-”Păi poate ai făcut tu ceva, că altfel nu te urmăreau.” a fost răspunsul lipsit de emoții și la fel de natural ca un buletin de știri.
Știind că acest soi de oameni au ca meserie ascultarea, (ei nu zic niciodată ”asupra acestor lucruri te vom asculta altădată”, ei ascultă că poate prind ceva), în birou fiind, cu mai mulți martori am început să-i spun:
-Ai citit Biblia care ți-am dat-o?
…nu, că timp, scuze.
Apoi timp de 15 minute i-am povestit despre judecată, despre vinovăție, dreptate, faptul că dacă nu venea revoluția eram arestat, că nu port pică, dar cei vinovați trebuie să se pocăiască, să nu meargă la Dumnezeu așa.
Omul a ascultat astăzi, n-a plecat până n-am terminat.
E în sistem, știam că v-a raporta.
Cuvântul nu este legat.
E foarte urmărit, copiat, înregistrat, redat, analizat.
Ca să slujească de mărturie, dar nu poate fi legat de nimeni.
Pe vremea cazului Bodnariu, mai mulți norvegieni credincioși au scris pe-aici că autoritățile norvegiene traduc din română tot ce se scrie și analizează.
Un Cuvânt dezlegat.
O ușă pe care nimeni nu poate s-o închidă.
După ce m-i s-a deschis dosar, în 1989, am fost mutat cu serviciul într-un loc unde eram singur să pot fi urmărit. 
Am folosit acel timp să învăț 4 limbi străine, de mare folos pentru un ”Cuvânt care nu este legat”.
Apoi, cam pe vremea când se năștea Google, am fost obligat la noul loc de muncă să bat la mașină documentele de export, dar ”fără greșeală”. Cam de-atunci scriu și repede și corect, cum vedeți. Tot pentru a putea sluji bine un Cuvânt care se rostogolește.

Am dat aceste 4 exemple ca încurajare pentru tine, cel ce ai ajuns cu cititul la sfârșit, de a scrie, de a vorbi, de a afirma ceea ce crezi că Dumnezeu ar vrea ca să știe oamenii.
Nu sunt scuze pentru lene, așa cum într-o fabrică nu sunt scuze pentru un muncitor chiulangiu.
Dacă vrei să auzi la judecată:” bine slugă bună, intră….” trebuie să cauți ca aici pe pământ să fi cu adevărat o slugă bună, a Cuvântului ce nu poate fi legat.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: