Întoarcerea evreilor în Israelul dat strămoșilor lor: un plan făcut și împlinit de Dumnezeu (sau despre antisionismul evreilor ortodocși)

A fost tămbălău mare ieri la Ierusalim, ”simpaticii” evrei religioși (haredimi) s-au răsculat și poliția a fost nevoită să facă arestări.

Motivul tămbălăului?
Conducerea politică a Israelului vrea să activeze o lege prin care tinerii evrei religioși sau ortodocși să fie obligați să se prezinte la încorporare.
Ei, nu și nu.
Beneficiază de o indulgență a statului față de ei, manifestată prin întârzierea sau anularea încorporării pentru tinerii care studiază Tora.
Dar nu e numai asta.
Haredimii sunt de fapt majoritar împotriva statului Israel, cei mai mulți din ei consideră că un stat Israel nu ar trebui să existe până la venirea lui Mesia (ei nu cred în Isus, așteaptă un alt Mesia).
Așa că a participa la armată este împotriva convingerilor lor, ei fiind de fapt anti-stat.
Și statul rabdă până la o vreme.
Ieri a plesnit iar subiectul.
ortodoxjew.jpg

Imaginația i-a dus departe, au vreme:
prisontora
Se naște o întrebare totuși: dacă reîntoarcerea evreilor în țara lor nu a fost generată de un curent religios puternic PRO cum ne-am aștepta, atunci cum de s-a făcut, cum de continuă?
Există un singur răspuns: Dumnezeu este cel ce face acest lucru.
Privind realitatea reînființării statului Israel în lumina profețiilor biblice, suntem obligați să realizăm că noi trăim astăzi exact perioada împlinirii unui set de profeții cu privire la reîntoarcerea evreilor pe teritoriile stăpânite de strămoșii lor acum 2000 de ani.
Despre această reîntoarcere profeții biblici au relatat că va fi o lucrare a lui Dumnezeu, nu o plasă de intrigi politice, acțiuni de forță sau consens mondial.
Rememorând apariția mișcării sioniste, la sfârșitul secolului XIX, Declarația Balfour din 1917, înființarea statului Israel în 1948, cucerirea miraculoasă a Ierusalimului în 1967, la timpul profețit și consolidarea statului Israel în ultimii 50 de ani, este mai mult decât clar că mâna lui Dumnezeu a condus istoria spre împlinirea exactă a profețiilor Lui.
Mai ales privind ostilitatea, disprețul și dubla-măsură cu care statul Israel este privit pe arena mondială (pe lângă antisemitismul de milenii), evenimentele de mai sus se dovedesc și mai miraculoase.
”… voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război; vă voi strînge din toate neamurile şi din toate locurile, în cari v-am izgonit, zice Domnul, şi vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie.” Ieremia 29:14
”De aceea să le spui: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Vă voi strînge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăş din ţările în cari sînteţi risipiţi, şi vă voi da ţara lui Israel.” Ezechiel 11:17
”Vă voi scoate din mijlocul popoarelor, şi vă voi strînge din ţările în cari v-am risipit, cu mînă tare şi cu braţ întins, şi vărsîndu-Mi urgia.” Ezechiel 20:34
Vă voi primi ca pe nişte miresme cu miros plăcut, dupăce vă voi scoate din mijlocul popoarelor, şi vă voi strînge din ţările în cari sînteţi risipiţi; şi voi fi sfinţit de voi înaintea neamurilor.” Ezechiel 20:41
”Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strînge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră.Ezechiel 36:24
”În vremea aceea, vă voi aduce înapoi; în vremea aceea, vă voi strînge; căci vă voi face o pricină de slavă şi de laudă între toate popoarele pămîntului, cînd voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război supt ochii voştri, zice Domnul.” Țefania 3:20

Să privim istoria prin ochelarii profeților, orice altfel de a privi este confuz.
Profețiile te ajută să vezi clar toate evenimentele (pentru că toate sunt legate de Planul lui Dumnezeu), să nu te neliniștești și să te pregătești pentru ce urmează.
Deasemenea această așteptare care pentru noi este mântuire, trebuie să știm că pentru cei mai mulți va fi pedeapsă, dacă oamenii continuă să-și îngroașe dosarul acuzator de mânie din partea lui Dumnezeu.
Știrile, istoria, evenimentele ne îndeamnă la pocăință, la resetarea minții spre și în reperele cronologice și istorice ale Planului lui Dumnezeu arătat în Biblie.

8 Responses to Întoarcerea evreilor în Israelul dat strămoșilor lor: un plan făcut și împlinit de Dumnezeu (sau despre antisionismul evreilor ortodocși)

 1. Ioan C. spune:

  Biserica e noul Israel: „Ce va face acum stăpânul viei? Va veni şi va pierde pe lucrători, iar via o va da altora.” (Marcu 12:9).

  Apreciază

 2. vesteabună spune:

  Domnule Ioan
  eroarea dumneavoastră are un nume, se numește Teologia înlocuirii.
  Citiți aici și înțelegeți: https://vesteabuna.wordpress.com/2016/07/28/originile-antisemitismului-crestin-teologia-inlocuirii/
  O răstălmăcire a unui sens simbolic, temporal al unui verset a dus la această eroare.
  Aveți grijă că persistența în eroare e spre pierzarea dvs. și dacă aveți ucenici, a celor ce vă ascultă.
  Să explic: da, astăzi biserica este pentru o vreme Israelul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, dar acest lucru nu va fi pentru totdeauna.
  Da, astăzi evreii sunt împietriți în necredința în Isus.
  Când va intra (în promisiunea credinței) numărul deplin al neamurilor, împietrirea evreilor se va termina și ei vor crede în masă.
  Acest moment se apropie,
  Dumnezeu aduce pe evrei în țara lor, unul câte unul.
  Momentul răpirii Adunării și al despietririi evreilor se apropie.
  Să nu vrei să vezi acest proces înseamnă orbire mare.
  Deschideți-vă ochii și înțelegeți bine Biblia, nu mai e mult!

  Apreciat de 1 persoană

 3. estoia spune:

  Fr Dan, am invatat citeva lucrui noi din acest blog. Nu sunt Haredimii cei care au facaut acte de violenta impotriva Palestinelitor inainte si au construit Settlements? Sunt surprins dece nu vor sa suporte statul. Sa-r fi supus imparaturului David? Daca asteapta pe adevaraturl mesia trebie sa need dovedeasca cum a facut Ilie „Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: „Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu.” Har si pace!

  https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

  Apreciază

 4. vesteabună spune:

  Emi, mi-am făcut timp să-ți dau un răspuns mai detaliat.
  Limbajul tău:”acte de violenta impotriva Palestinienilor inainte si au construit Settlements” mă face să cred că tu privești Israelul cu ochelarii următori:
  ”Political revisionism is the filter through which too many people view events in the Middle East these days. Among the left-leaning crowd, it’s fashionable to cast the Jews as colonizers and Arabs as victims.”(de aici: https://www.timesofisrael.com/acclaimed-canadian-author-explores-dark-side-of-pioneers-zionist-utopia/)
  Încearcă să schimbi ochelarii, să privești istoria prin ochelarii profeților.
  Israelul împlinește profețiile acolo, nu e nici un revizionism politic.
  În afară de conducerea Israelului și de CUFI, nimeni pe fața pământului nu este prosionist activ, ceea ce se întâmplă în Israel e lucrarea lui Dumnezeu.

  Apreciază

 5. Ioan C. spune:

  „14. Căci voi, fraţilor, v-aţi făcut următori ai Bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Iudeea, întru Hristos Iisus, pentru că aţi suferit şi voi aceleaşi de la cei de un neam cu voi, după cum şi ele de la iudei,
  15. Care şi pe Domnul Iisus L-au omorât ca şi pe proorocii lor; şi pe noi ne-au prigonit şi sunt neplăcuţi lui Dumnezeu şi tuturor oamenilor sunt potrivnici,
  16. Fiindcă ne opresc să vorbim neamurilor, ca să se mântuiască, spre a se împlini pururea măsura păcatelor lor. Dar la urmă, i-a ajuns mânia lui Dumnezeu.”
  (1 Tesaloniceni 2:14-16)

  Apreciază

  • vesteabună spune:

   Dragă Ioan C.
   ”Romani 11:25. Fraţilor, pentruca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţinea pînă va intra numărul deplin al Neamurilor. 26. Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiurile dela Iacov. 27. Acesta va fi legămîntul, pe care-l voi face cu ei, cînd le voi şterge păcatele.“ 28. În ce priveşte Evanghelia, ei sînt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sînt iubiţi, din pricina părinţilor lor. 29. Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută. …”
   Citește tot capitolul, e foarte clar, evreii sunt restaurați ca popor în țara lor și aceasta se petrece sub ochii noștri conform profețiile, vremea despre care scrii dumneata,de mânie și vrăjmășie se pare că se termină.

   Apreciază

 6. vesteabună spune:

  O descriere din interior a antisionismului evreilor hasidici o dă Deborah Feldman în cartea ei: Neortodox. E vorba de o scenă din copilăria ei petrecută într-unul din cartierele hasidice ale New Yorkului, Williamsburg.
  „În mai, Zeidy se alătură altor bărbați pe drumul către parada antisionistă din Manhattan. De ziua Independenţei Israelului, evreii hasidici Satmar vin din diferitele lor comunități pentru a-și demonstra opoziţia față de statul Israel. În ciuda credinţei generale că evreii susțin Israelul, rabinul Satmarului a insistat că trebuie să ne asumăm personal lupta pentru distrugerea Israelului, chiar dacă asta înseamnă să devenim martiri ai cauzei. Pentru rabinul nostru, sionismul e o rebeliune cum nu a mai fost alta în istorie. Cât de ridicolă e ideea că ne-am putea mântui din exil de unii singuri! Evreii credincioși îl așteaptă pe Mesia; nu se înarmează cu puști și săbii ca să-și rezolve singuri problema.
  Parada e o priveliște ciudată. Nu înțelege nimeni de ce o persoană care arată în mod clar ca un evreu ar ţine în mâini o pancartă pe care scrie „Să piară Israelul”. Dar eu înţeleg perfect. Am știut dintotdeauna că statul Israel n-ar trebui să existe.
  Noi suntem cei care trebuie să ispășim păcatele de moarte ale sionismului, a zis rabinul Satmarului în manifestul său, Vayoel Moshe. Orice casă de evreu Satmar are un exemplar din această biblie antisionistă. Cartea spune istoria sionismului, cum s-a născut la începutul secolului XX, cum un mic grup de evrei a venit cu ideea bizară de a-și făuri o țară evreiască. La vremea aceea, toată lumea i-a considerat nebuni, dar rabinul a știut cât de departe vor ajunge. A anticipat ce avea să se întâmple.
  Au încercat de multe ori să-și pună în practică țelurile diabolice, scrie el, însă abia după Holocaust au reușit să câștige suficientă influență politică și socială ca să obţină putere reală. Să folosești Holocaustul pentru a stârni compasiune e o jignire la adresa tuturor sufletelor care au pierit, spune Zeidy; e limpede că evreii aceia nevinovați n-au devenit martiri ca să preia controlul sioniștii.
  Și Bubby e la fel de înverșunată împotriva sioniștilor. Îmi povestește despre evreii care au încercat să fugă în Israel ca să scape de naziști și cum sioniștii le-au întors vapoarele la sosire și i-au trimis pe toți înapoi în lagăre. Nu voiau să-și populeze noua țară cu evrei ignoranți veniți din shteti-uri religioase, îmi spune ea; își doreau un nou tip de evreu, educat, luminat, devotat cauzei. Așa că, spune ea, au luat copiii, care încă erau suficient de mici ca să poată fi modelați, și când au auzit oamenii, și-au dat seama că, dacă există vreo șansă să supraviețuiască măcar copiii, merită să se despartă de ei.
  La școală învăţăm despre cum au fost bătuți și abuzați copiii până când și-au renegat credinţa și au jurat credință veșnică sionismului. Înţeleg că evreii și sioniștii sunt două lucruri diferite; nu poți fi și una, și alta. De fapt, sunt destul de sigură că doar evreii adevărați sunt hasidici, fiindcă dacă în gena ta există fie și o mică fărâmă neevreiască nu te mai califici drept evreu adevărat. Deși femeile nu au voie să ia parte la protest, aș merge bucuroasă și eu, măcar de dragul lui Bubby și al familiei pe care a pierdut-o în timpul războiului. Cineva trebuie să facă treaba și, dacă evreii „necredincioși“ nu se sinchisesc, atunci mi se pare firesc ca noi să facem de două ori mai multe eforturi.
  Am văzut fotografiile, toate. Portrete alb-negru ale surorilor și ale fraților lui Bubby, ale părinţilor și ale bunicilor ei; au murit cu toţii. Le păstrez în sertarul de sus al comodei, învelite într-un șerveţel, și le scot să mă uit la ele când mă simt în stare. Chipurile lor sunt atât de reale, că nu reușesc deloc să pricep. Bebelușul, o fetiță, ucisă la doi ani. Cum e posibil? îl întreb pe Dumnezeu. Cum e posibil ca toate chipurile astea vii, care respiră, să nu mai fie? Ei sunt strămoșii mei! De fiecare dată când mă uit la poze plâng și trebuie să le pun repede înapoi în șerveţel, înainte ca hohotele mele tăcute să se preschimbe în bocete. Lui Bubby nu-i place să vorbească despre familia ei și nu vreau să fiu eu cea care să-i amintească de ei.
  Sioniștii au folosit Holocaustul pentru a atrage compasiunea lumii, zice ea. Dar spune-mi, ce știu ei despre
  Holocaust? Printre ei nu există niciun adevărat supraviețuitor al lagărelor, zice ea. Nici măcar unul. Și o cred fiindcă ochii ei se umplu de lacrimi.
  Rabinul ne-a interzis să călătorim în Israel. Până la venirea lui Mesia, n-avem voie să mergem în Țara Făgăduinţei. La școală, avem reguli clare; nu ni se permite să mergem în vizită nici dacă avem rude acolo. Cei care ar face așa ceva ar fi excluși pe vecie din comunitate. Mi se pare o regulă deosebit de nedreaptă, să nu fim lăsaţi să vedem, măcar în treacăt, țara în care avem rădăcini atât de adânci, ţara despre care vorbesc profesoarele noastre când ne povestesc despre istoria ei ilustră. Totuși, știu că există fete care au încălcat regulile, ale căror familii au recurs la tot felul de subterfugii și și-au adus fiicele în acel tărâm interzis. De fapt, peste doar două săptămâni, mii de evrei americani o să plece în excursie în Israel pentru Lag Ba’Omer, aniversarea morții rabinului Shimon Bar Yochai, marele înțelept din secolul al II-lea care a scris Zohar, cea mai importantă carte a Cabalei. Știu și că mătușa mea Chavie a fost acolo cu un an înainte să i se nască fiul, ca să se roage la mormântul rabinului Shimon. E o tradiție ca femeile sterpe să se roage acolo să aibă un fiu, promițând în schimb să se întoarcă la mormânt când copilul va avea trei ani și să-i taie pentru prima oară părul la sărbătoarea Lag Ba’Omer. Chavie îl va duce cu siguranță pe Shimon când va avea vârsta necesară, fiindcă știe toată lumea că a fost o minune că s-a născut și doar rabinului Shimon i s-ar putea datora o asemenea minune.”
  Deborah Feldman, Neortodox, pag 89-92, Editura Trei, 2021

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: