Maskirovka

1.Introducere:

”Prezbiterul Sâciov m-a invitat la el acasă şi s-a interesat de biografia mea. I-am povestit pentru ce am fost arestat prima dată, a doua oară. Am amintit că a contribuit la a doua arestare a mea M. S. Kapustinski. Despre lucrul acesta el m-a rugat să-i povestesc mai amănunţit. Până atunci gândeam că Kapustinski e unica personalitate în frăţietatea noastră capabilă de trădare.

Sâciov asculta cu o mare atenţie şi oarecum cu precauție. Şi deodată, spre mirarea mea, el îmi spune: „Frate, şi eu sunt la fel…“ Când mi-a spus lucrul acesta, am rămas atât de uimit, încât mi-am plecat capul pe mâini şi nu ştiam ce să spun şi ce să gândesc…

El, văzându-mi starea, zise: „Noi toti suntem la fel… toţi trebuie să dăm informaţii împuternicitilor despre tot ce se face în biserică şi despre orice ne-ar ruga ei şi trebuie să îndeplinim însărcinările lor“.

Am suportat greu această comunicare groaznică. Ea mă uluise.

Apoi am venit în oraşul Prikumsk (ţinutul Stavropol). Acolo m-am aflat o lună la sora mea, în fiecare zi făceam adunări. Prezbiter superior era R. R. Podgaiski. Voiam să verific ceea ce auzisem de la Sâciov referitor la prezbiterii superiori si l-am întrebat pe prezbiterul din partea locului despre Podgaiski. El mi-a spus: „Podgaiski parcă nu mai e același om. El vine la noi şi, în locul Bibliei, citeşte în fața adunării ziare despre realizările puterii sovietice. Ne este greu să vedem lucrul acesta, dar nu îndrăznim să-i spunem, iar el ne vizitează în treacăt şi pleacă fără să ne aducă nici un fel de zidire“.

Aflându-mă două luni în călătorii, vizitând multe biserici, am văzut că fratele care îmi descoperise adevărul despre lucrarea distrugătoare a prezbiterilor superiori avea dreptate.”

citat din cartea ”Urmați-le credința!

2.Cuprins:

Maskirovka este denumirea rusească a tacticii militare dezvoltată de sovietici, tactică denumită în mod clasic diversiune sau camuflaj.
Este un termen greu de tradus, numele de mascaradă te duce cu gândul la circ sau carnaval, cel de diversiune la război, cel de dezinformare la propagandă sau mass-media, cel de camuflaj la front și totuși maskirovka este câte un pic din fiecare și mai mult decât atât.
Maskirovka înseamnă construcția minciunii.

Mai detaliat: construcția preliminară a unei minciuni ”blânde” pentru mascarea ulterioară a unui adevăr crunt.
Atacarea Ucrainei a fost precedată de ”maskirovka”: imagini și filme puternic mediatizate a 280 de TIR-uri albe cu ”ajutoare” rusești pentru zonele din estul Ucrainei.

camioane
Abia apoi a început războiul cu gloanțe și soldați.

Maskirovka este de fapt tot război, este prima fază a războiului, războiul informațional.
Maskirovka are ca scop descurajarea sau dacă se poate obținerea simpatiei populației din statul inamic, poate chiar împotrivirea acesteia față de propriii conducători. Războiul informațional, descurajarea, îngrozirea nu le-au inventat sovieticii și nu sunt de azi, de ieri. Maskirovka este de milenii, primul popor organizat militar: asirienii (urmașii lui Nimrod) au practicat maskirovka. Ne amintim că asaltul nereușit al lui Sanherib asupra Ierusalimului a fost precedat de ”maskirovka”, de atacul asupra percepției, percepția viciată se știe că duce la diminuarea angajamentului și la o înfrângere a minții.
Să ne amintim de Ezechia și de Sanherib:
”După aceea, Sanherib, împăratul Asiriei, a trimes pe slujitorii săi la Ierusalim, pe cînd era înaintea Lachisului cu toate puterile lui; i-a trimes la Ezechia, împăratul lui Iuda, şi la toţi cei din Iuda cari erau la Ierusalim, să le spună: „Aşa vorbeşte Sanherib, împăratul Asiriei: „Pe ce se bizue încrederea voastră, de staţi împresuraţi la Ierusalim? Oare nu vă amăgeşte Ezechia, ca să vă dea morţii prin foamete şi prin sete, cînd zice: „Domnul, Dumnezeul nostru, ne va scăpa din mîna împăratului Asiriei?“ Oare nu Ezechia a îndepărtat înălţimile şi altarele Domnului, şi a dat porunca aceasta lui Iuda şi Ierusalimului: „Să vă închinaţi numai unui altar, şi să aduceţi tămîie numai pe el?“ Nu ştiţi ce am făcut noi, eu şi părinţii mei, tuturor popoarelor celorlalte ţări? Dumnezeii neamurilor acestor ţări au putut ei să le izbăvească ţările din mîna mea? Care dintre toţi dumnezeii acestor neamuri pe cari le-au nimicit părinţii mei, a putut să izbăvească pe poporul lui din mîna mea, pentruca să vă poată izbăvi Dumnezeul vostru din mîna mea? Să nu vă amăgească Ezechia dar şi să nu vă înşele astfel; nu vă încredeţi în el! Căci dumnezeul niciunui neam, niciunei împărăţii n-a putut să izbăvească pe poporul lui din mîna mea şi din mîna părinţilor mei: cu cît mai puţin vă va izbăvi Dumnezeul vostru din mîna mea!“ Slujitorii lui Sanherib au mai vorbit şi alte lucruri împotriva Domnului Dumnezeu, şi împotriva robului Său Ezechia. Şi a trimes o scrisoare batjocoritoare pentru Domnul, Dumnezeul lui Israel, vorbind astfel împotriva Lui: „După cum dumnezeii neamurilor celorlalte ţări n-au putut să izbăvească pe poporul lor din mîna mea, tot aşa nici Dumnezeul lui Ezechia nu va izbăvi pe poporul Său din mîna mea. Slujitorii lui Sanherib au strigat cu glas tare în limba evreiască, pentru ca să arunce groaza şi spaima în poporul din Ierusalim, care era pe zid, şi să poată pune astfel stăpînire pe cetate.” 2 Cronici 32:9-18

Cum să pună stăpânire? Fără arme, fără război? Desigur, dar cu o puternica descurajare a celor atacați.

Pentru ca această tactică să reușească este nevoie nu numai de deconstrucția unei încrederi, de dărâmarea unei nădejdi, ci mai înainte de aceasta de construcția unei încrederi false, a unei nădejdi paralele favorabile inamicului.

Dar să cităm o analiză modernă a fenomenului:

”O componentă a războiului hibrid, dar şi un instrument de sine stătător este
războiul informațional.
Războiul informațional reprezintă crearea de realități alternative prin
pervertirea adevărului obiectiv – realizat pe baza datelor, faptelor și
argumentelor concrete – răstălmăcirea lui prin utilizarea unei combinații de
elemente, fapte şi bucăţi de adevăr selectate, interpretate, combinate cu
raţionamente alterate prin utilizarea de silogisme, sofisme, propagandă, interpretare forțată, totul împănat cu o multitudine de minciuni.
Bătălia naraţiunilor alternative, a „adevărurilor alternative” a devenit cea mai
insidioasă modalitate de construcţie a convingerilor. Dar ea se bazează pe
grupurile şi publicurile vizate pentru fiecare operaţiune în parte, pe o ţesătură
vastă de cunoaştere a pregătirii, înclinaţiilor şi aşteptărilor publicului ţintă,
propensiunilor, frustrărilor acestuia. Evident că instrumentele nu privesc doar
informaţia ca atare, ci se referă şi la alte componente mai subtile, care ţin de
emoţii fundamentale, de context şi valorizarea oportunităţilor oferite de
evenimente în derulare şi de starea de spirit creată într-o anumită populaţie vizată
pentru a inocula un anumit tip de raportare la subiect.
Realitatea alternativă pervertește percepția unei populații vizate, într-o
combinație de operațiuni psihologice – psyops, alături de dezinformare și
propagandă, utilizând convingeri fundamentale, sentimente și imagini cu impact,
cu scopul de a duce publicul țintă spre o percepție pre-definită. Și, în final, întrucât
publicul are deja o opinie, percepția sa a luat locul realității și, indiferent ce
argument sau dovadă a adevărului ar fi prezentate, acestea ar trebui să înfrunte
acest blocaj al percepției deja formate.”
sursa: http://nato.md/wp-content/uploads/2016/08/Razboi-Informational.pdf  

Crearea de realități alternative” se face prin ”narațiuni alternative” pentru obținerea de ”convingeri” dorite de inamic.

3.Încheiere sau concluzie:

Maskirovka nu s-a aplicat numai de sovietici și nu s-a aplicat numai în politica externă sau în domeniul militar.

Maskirovka, adică crearea de realități alternative este de mai bine de un secol o armă eficientă de persecuție a creștinilor.

În URSS, imediat după  înființare, din anii 1920 persecuția fizică s-a aplicat ca o măsură limită, după ce ”maskirovka” a eșuat. A existat și există exportată ”maskirovka” religioasă, ”războiul informațional” împotriva lui Hristos, război ale cărui origini de bună seamă își au rădăcinile nu în capul lui Stalin, ci în capul lui Satan însuși.

Stalin a spus:
„Cu privire la atitudinea faţă de organizaţiile religioase” cu menţiunea „Secret”, semnată de I. Stalin.p. 6: „a le explica membrilor de partid că scopul nostru în munca de dezorganizare a bisericii şi dezrădăcinare a prejudecăţilor religioase depinde nu de prigoanele împotriva credincioşilor — ele vor întări numai prejudecăţile religioase…”(ASRN1, fond. 1, opis 2, dos. 245, f. 265)
După această dispoziţie a urmat imediat explicaţia înziarul „Izvestia” al Biroului siberian al CC PC(b)R:„Datorită prigoanelor, sectarismul a început să crească rapid din punct de vedere numeric şi, ascunzându-se de felurite persecuţii, a pus temelia unei organizaţii clandestine trainice şi principiale a sectei baptiştilor […] Secta baptiştilor a devenit o organizaţie trainică în toată Rusia, care îşi lărgeşte neîncetat activitatea, în pofida persecuţiilor guvernului. […] măsurile represive aici nu numai că nu vor avea efect, ci vor fi şi direct dăunătoare. […] Toată munca noastră de luptă cu sectarismul trebuie dusă în mod planificat,intensiv (altfel duşmanul ne va întrece) şi cu un mod de tratare deosebit de prudentă acolo unde partea majoritarăa comunităţii o constituie sectanţii în vărstă,care se simt într-o oarecare măsură «revoluţionari»,: oameni care au suferit pentru dreptate şi al căror trecut e legat de toată istoria întunecată a sectarismului din timpul presiunii ţariste. Numai cu o astfel de tactică şi cu asemenea tratări se poate lupta cu succes cu propagarea sectarismului. Represiunile nu vor ajuta”.(«Izvestia» Sibbiuro al CC PC(b)R, nr. 63, 1923, septembrie)’ASRN — Arhiva de Stat a regiunii Novosibirsk
sursa: https://vesteabuna.wordpress.com/2010/10/31/stalin-a-trasat-%E2%80%9Ddezmembrarea-din-interior%E2%80%9D-a-bisericilor-tactica-continuata-pana-azi-lectiile-istoriei-1/

Și:..” În anii ’20 a fost pusă în aplicare tactica dezorganizării bisericii din interior.„[…] Lupta noastră împotriva sectelor să fie îndreptată spre destrămarea din interior… ceea ce se poate realiza, desigur, numai dispunând de o informare solid organizată” —indica în Directiva nr. 476/s din 28 iunie 1923 a ReprezentantuluiPlenipotenţiar al OGPU în Siberia cătreşefii secţiilor guberniale ale GPU.

Centralizările religioase, uniunile, ierarhizarea și catedralizarea au făcut parte din maskirovka, din războiul împotriva lui Hristos, din persecutarea Lui.
Înainte de a începe persecuția creștinilor adevărați, și diavolul și comuniștii, și iezuiții și toți persecutorii mai noi sau mai vechi au ”construit” realitatea alternativă, varianta lor, ca să poate spune apoi: ”de ce nu vreți voi să fiți ca..:”
Voi relua postări din cartea ”Urmați-le credința”, asta și datorită unei foarte bune aplicații pe Android care-mi ușurează munca de scanare.
Domnul Isus atunci când a vorbit despre Adunarea Lui nu a avut în vedere nici o organizație, nici o uniune, nici o ierarhie, nici popi, nici catedrale, nici conturi.
Dacă încă ții la aceste ”valori” pune-ți întrebarea dacă nu cumva tu sprijini, și plângi și te rogi pentru ”maskirovka” diavolului!

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s