”Legile unor state nu recunosc personalitatea juridică a adunărilor creștine neînregistrate în vreun cult recunoscut oficial.” Despre Biserica ideală și bisericile lumii. Vasile V. Moisescu

Continui citarea din cărțile scrise de fratele Vaile V. Moisescu și publicate de Editura Samuel  cu scopul de a vă determina să le procurați.
Nu am nici un fel de interes monetar, singurul scop ar fi ca cei câteva sute de urmăritori ai acestui blog să vă înarmați cu gândirea creștină atât de minuțios servită de acest maestru al Cuvântului Biblic, care a fost fratele Vasile V. Moisescu.
De aceea dau adresa Editurii: Editura samuel, str Honterus 31, Mediaș, Tel 0269831707
Comandați acolo cărțile.
Eu vă ofer câte puțin, de gust, de ici, de colo și ajut cu câte-o evidențiere.
Azi tot din ”Cartea Iov”, capitolul 20: Neartificial. Este folosită imaginea Leviatanului din Biblie ca alegorie pentru Eclesia și a Behemotului ca imagine a poporului Israel.

Chestiunea înregistrării vreunei adunări ca și cult la stat este tratată cu toată seriozitatea din punct de vedere biblic: concesii, strâmtorări, prigoană individuală, fascinația dragonului, apelul la forțele lumii, cerșirea înlesnirilor, propuneri viclene, datoria față de semeni. Dacă vrem să rămânem fideli Domnului și legământului Său e necesar să rămânem ”nesitematizați”, ca natura.

Ca să înțelegem mai bine realitatea Bisericii ideale, aplic și aici mult dezbătuta discuție despre universalia și lucrurile concrete. ”Eclesia nevăzută” e incorporată în veritabilii creștini risipiți274 în mai toate grupările celor trecuți prin serioasă pocăință și încredere doar în jertfa Mântuitorului. Cu toate acestea, nici una din confesiuni n-are existență juridică în fața lui Dumnezeu, deoarece azi Isus Însuși e singurul Cult182 autorizat de El, cu Noul Testament ca statut, nesistematizat, ca și natura.

Legile unor state nu recunosc personalitatea juridică a adunărilor creștine neînregistrate în vreun cult recunoscut oficial.
[….]
Copiii lui Dumnezeu nu vor obține ieșirea dintr-o strâmtorare, mărginindu-se să facă apeluri călduroase către forțele lumii. Nu-și vor pune la încercare talentele lor de persuasiune, ca să cerșească o înlesnire. Bisericile lumii  au fost primite de oficialități cu brațele larg deschise, și mai și decât propunerea vicleană a fraților Dinei. Eclesia lui Dumnezeu însă nu cere concesii, fiindcă nici ea nu le poate face, nefiind vorba de părerile noastre, să le târguim324, scăzând prețul. Cerem toate de la Domnul, să trateze mai mult El cu ai lumii, iar în ce privește comportarea față de semenii noștri, nu le datorăm decât dragostea325. Departe de a căuta răzbunare, binecuvântăm pe prigonitori326.”

”…cum să ne purtăm față de lume, când ea nu ne mai prigonește în bloc, dar individual adoptă tactica de șarpe, când a reușit prea puțin cu furia de leu. Aici au sucombat mulțți frați din cauza lipsei de vigilență. S-au lăsat atrași de fascinația dragonului. Observând că lumea mai ușor le suportă mărturia despre Hristos, dacă o amestecă cu ceva artă, au dat mare, prea mare importanță327 produselor culturii babilonismului spiritual: muzica instrumentală, ritualul impozant, oratorie, programe, unde expozanții fac un fel de concurs, etc. Bune ar fi, dacă ar prima edificarea, fără gâdilarea urechilor328.

274  Ioan 11:52 ” Şi nu numai pentru neamul acela, ci şi ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi.”

182 Ioan 14:6 ” Isus i-a zis: „Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”

324 2 Corinteni 4:2 ” Ca unii, cari am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvîntul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu.”

325  Romani 13:8 ”Să nu datoraţi nimănui nimic, decît să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea.”

326 Romani 12:14, 17, 19    ”Binecuvîntaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvîntaţi şi nu blestemaţi.”

”Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.”

”Prea iubiţilor, nu vă răsbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mînia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti“, zice Domnul.”

327   Matei 23:23  ” Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentrucă voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.”

328 2 Timotei 4:3 ”Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor.”

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s