Casa de la colțul străzii

Înțelegerea corectă a Planului lui Dumnezeu ne ferește de multe rătăciri.
Una din înțelegeri este semnul atât de vizibil al Israelului.
În orașul meu toate colțurile străzilor ”vorbesc” evreiește.
Știți cum era evreul, ca să aibă mușterii la prăvălie de pe două străzi, cumpăra casa de pe colț, tăia colțul și făcea ușa chiar pe colț. (Poza e făcută astă-seară, din mașină.)
casa-evreiasca
Și așa veneau și clienții de pe o stradă și cei de pe cealaltă.
Dacă ar fi făcut-o numai la doi metri de la colț pe strada A, pierdea clienții de pe strada B.
E plină Europa de Est de case cu ușa pe colț.
Case făcute de evrei, dar din care evreii au plecat.
Casele ăstea cu ușă pe colț ne vorbesc despre smochinul la care Domnul Isus ne-a spus să privim.
Evreul (care n-a fost ucis la Auschwitz) a plecat în Israel. A rămas casa, evreul nu.
Smochinul (poporul Israel) înmugurește în țara lui, țară dată strămoșilor lor și reocupată iarăși, la 4000 de ani de la Avram de urmașii lui.
E un mare pericol spiritualizarea textelor care vorbesc despre Israel.
Dacă nu observi și nu înțelegi Israelul, drumul tău n-are semne.
Faptul că sunt case goale arată că evreii au plecat, înseamnă că s-a împlinit o profeție biblică.
Sunt multe locuri care descriu această întoarcere, unul din ele l-a scris Ieremia, acum 2500 de ani:

Ieremia 30

1. Iată Cuvîntul rostit lui Ieremia din partea Domnului:
2. „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Scrie într-o carte toate cuvintele pe cari ţi le-am spus.
3. Iată, vin zile, zice Domnul, cînd voi aduce înapoi prinşii de război ai poporului Meu Israel şi Iuda, zice Domnul; îi voi aduce înapoi în ţara, pe care am dat-o părinţilor lor, şi o vor stăpîni.“
4. Iată însă cuvintele pe cari le-a rostit Domnul asupra lui Israel şi asupra lui Iuda.
5. „Aşa vorbeşte Domnul: «Auzim strigăte de groază; e spaimă, nu este pace!
6. Întrebaţi şi vedeţi dacă nu cumva naşte vreun bărbat! Pentru ce văd pe toţi bărbaţii cu mîinile pe coapse, ca o femeie la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate feţele?
7. Vai! căci ziua aceea este mare; nici una n-a fost ca ea? Este o vreme de necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi izbăvit din ea.
8. În ziua aceea, zice Domnul oştirilor, voi sfărîma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile şi străinii nu-l vor mai supune.
9. Ci vor sluji Domnului, Dumnezeului lor, şi împăratului lor David, pe care li-l voi scula.
10. De aceea, nu te teme, robul Meu Iacov, zice Domnul; şi nu te speria, Israele! Căci te voi izbăvi din ţara cea depărtată, şi îţi voi izbăvi sămînţa din ţara în care este roabă; Iacov se va întoarce iarăş, va avea odihnă şi linişte; şi nu-l va mai tulbura nimeni.
11. Căci Eu sînt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc; voi nimici pe toate neamurile printre cari te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit.“
12. „Aşa vorbeşte Domnul: «Lovitura ta este de nevindecat, şi rana ta este usturătoare.
13. Niciunul nu-ţi apără pricina, ca să-ţi lege rana; nu-i niciun leac, niciun mijloc de vindecare!
14. Toţi cei ce te iubeau te uită, niciunuia nu-i pasă de tine; căci te-am lovit cum lovesc pe un vrăjmaş, te-am pedepsit cu putere, din pricina mulţimii nelegiuirilor tale, şi al marelui număr al păcatelor tale.
15. De ce te plîngi de rana ta, de durerea, pe care ţi-o pricinuieşte boala ta? Pentru mulţimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri!
16. Totuş, toţi cei ce te mănîncă vor fi mîncaţi, şi toţi vrăjmaşii tăi, toţi, vor merge în robie; cei ce te jăfuiesc vor fi jăfuiţi, şi voi da pradă pe toţi cei ce te prădează.
17. Dar te voi vindeca, şi îţi voi lega rănile, zice Domnul. Căci ei te numesc: «Cel izgonit,» «Sionul acela de care nimănui nu-i pasă.“
18. „Aşa vorbeşte Domnul: «Iată, aduc înapoi pe prinşii de război ai corturilor lui Iacov, şi Mi-e milă de locaşurile lui; cetatea va fi zidită iarăş pe dealurile ei, şi casa împărătească va fi locuită iarăş cum era.
19. Din mijlocul lor se vor înălţa mulţămiri şi strigăte de bucurie; Îi voi înmulţi, şi nu se vor împuţina; îi voi cinsti, şi nu vor fi dispreţuiţi.
20. Fiii lui vor fi ca altădată, adunarea lui va rămînea înaintea Mea, şi voi pedepsi pe toţi asupritorii lui.
21. Căpetenia lui va fi din mijlocul lui, şi stăpînitorul lui va ieşi din mijlocul lui; îl voi apropia, şi va veni la Mine; căci cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de Mine? zice Domnul.“
22. „Voi veţi fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.“
23. „Iată, furtuna Domnului, urgia izbucneşte, se năpusteşte vijelia şi cade peste capul celor răi!
24. Mînia aprinsă a Domnului nu se va potoli, pînă ce va împlini şi va înfăptui gîndurile inimii Lui. Veţi înţelege în totul lucrul acesta în cursul vremilor.“

(Poza de mai sus e făcută la o casă aflată la colțul străzii Einstein (tot un evreu). În liceu pe strada Einstein plecam la și de la școală. Aveam variante, puteam merge pe Horea sau pe Karl Marx (tot un evreu, dar nu știam atunci), dar strada Einstein îmi plăcea că era pustie și liniștită. N-am avut atunci habar că întreg cartierul dintre centru și gară fusese locuit majoritar de evrei, evrei maghiari, de cultură maghiară, evrei care au sfârșit majoritatea din ei la Auschwitz.
Mai târziu casele lor au fost repartizate noii clase muncitoare proletcultiste de după război. Auschwitzul este și o explicație pentru cei ce se întreabă de ce nu se mai vorbește maghiara în nordul Ardealului, ca și înainte de război. Păi dacă vorbitorii au fost gazați! Cine să vorbească? Semn.)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: