Nimrod…a intrat în Asiria

Capitolul 10 din Geneza ne descrie răspândirea urmașilor lui Noe după potop.
Această răspândire a avut două cauze: una pașnică și alta războinică, o cauză de la Dumnezeu (Dumnezeu a spus: umpleți pământul!) și alta de la Satan (s-au războit unii cu alții).
Până la Babel oamenii au trăit la un loc, sau mai bine zis împreună, apoi după potop nu s-au mai putut înțelege și s-au răspândit. De fapt la Babel (confuzie, împărțire) au început războaiele între oameni.
Dar să privim harta:

genesis_shem_ham_japheth

Asur a ocupat partea cea mai apropiată de Ararat și țara umplută de urmașii lui s-a numit Asiria. Dar să citim despre Ham, Cuș și Nimrod:

Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.-Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. Fiii lui Raema: Şeba şi Dedan. Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pămînt. El a fost un viteaz vînător înaintea Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vînător înaintea Domnului.“ El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear. Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah şi Resen între Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare. –

Ham a fost blestemat de Noe ca să fie robul robilor fraților lui.

Și totuși, un urmaș al lui Ham ajunge agresor și stăpân peste țara lui Asur(Asiria), un semit.
Un lucru strâmb, ciudat, o deșertăciune, cum a spus mai târziu Solomon: ”Am văzut robi călări, şi voievozi mergând pe jos ca nişte robi.” Eclesiastul 10:8

Nimrod a fost un fiu născut mai târziu lui Cuș.
Așa sugerează textul, după ce enumeră pe fii lui Cuș și apoi pe doi nepoți, abia apoi este amintit Nimrod: ”Cuş a născut şi pe Nimrod”. Deci Nimrod a fost cel mai probabil din generația strănepoților lui Lot, contemporan cu Eber, deci contemporan cu Babelul.

Din moment ce prima cetate peste care este amintit că a domnit este Babel (El a domnit la început peste Babel) în țara Șinear, este posibil că atunci când toți oamenii au ajuns în acea câmpie, au construit cetatea și au început turnul, după ce au fost despărțiți prin limbi diferite, Nimrod să-și fi impus supremația și autoritatea și a rămas el stăpân pe Babel, ceilalți au fugit care încotro.
Această supremație este chiar menționată în text: ”el este acela care a început să fie puternic pe pămînt”. Desigur vorbim de domnia lui și puterea lui comparativ cu ceilalți frați ai lui.
Erau anii 1758-1788 de la creație și primii ani după Babel.
Nimrod a făcut parte din generația născută imediat înainte de Babel, deci a trăit în jur de 400 de ani, ca Eber, timp destul să fie puternic, mai ales că toți urmașii lui timp de 5-6 generații au trăit mai puțin ca el. Vezi cronograma:

begypt

Apoi după ce a zidit Babelul și alte 3 cetăți în țara Șinear, desigur împreună cu fiii săi și nepoții, familia lărgită, Nimrod cel puternic a început să-și manifeste agresiunea, a intrat în Asiria.
Asiria a fost țara verișorilor tatălui lui Nimrod, deci în mod sigur Asur a avut un număr de urmași mai mare decât Nimrod, pur și simplu datorită numărului de urmași mai mulți din mai mare perioadă de timp.
Asur era nepot al lui Noe, iar Nimrod era un strănepot târziu al lui Noe, deci sigur Asur a avut mai mulți urmași decât Nimrod. Și totuși Nimrod cel puternic a intrat în Asiria.
Acolo a zidit Ninive și încă 3 cetăți.
Desigur le-a zidit și a domnit în ele.
De ce cetăți? Desigur pentru apărare.
Ninive era cea mai mare.
Mai era un aspect de observat, întâlnit în două locuri în Scriptură (în Geneza și în Naum): pasiunea lui Nimrod: vânătoarea, era viteaz vânător. Veți vedea că și în muzee.
Suntem la 100 de ani de la potop, oamenii se înmulțiseră, dar și leul și leoaica care s-au dat jos de pe corabie au avut urmași. Să socotim: în primul an un pui, total: 3 lei,al doilea an, inca unul: 4 lei, al treilea an, doi pui: 6 lei, al saselea an 3 pui: 9 lei, as 7-lea an 4 pui: 11 lei, apoi: 8-16, 9-24, 10-36, 11-54, 12-81, 13-120, 14-180, 15-270, etc. Deci după 15 ani populația de lei a pământului a ajuns la 270. Desigur cu coeficientul de inmultire de 1,5 pe an, numarul leilor a fost de multe mii de exemplare după Babel. Avea ce vâna Nimrod.
Pasiunea vânătorii de lei a fost transmisă prin milenii și a rămas tradițională la Ninive.
Cartea Naum descrie că la Ninive erau parcuri de vânătoare unde erau crescuți lei pentru vânătoare chiar la 1600 de ani de la întemeierea cetății.
”Unde este acum culcuşul acela de lei, păşunea aceea pentru puii de lei, pe unde umbla leul, leoaica şi puiul de leu, fără să-i turbure nimeni? Leul sfîşia cît îi trebuia pentru puii săi, zugruma pentru leoaicele sale; îşi umplea vizuinele de pradă, şi culcuşurile cu ce răpise.” Naum 2:11
Pereții de la British Museum din Londra sunt decorați pe zeci de metri cu scene originale desprinse cu grijă de pe pereții descoperiți de arheologi la Ninive. Ninive a fost nimicită după cuvântul Domnului în 612 de către babilonieni, dar urmele pasiunii ”viteazului vânător” au rămas neatinse pe pereți, până ce sapa arheologului din secolul 19 le-a dezgropat și noi trăim astăzi vremea când oamenii tac și pietrele vorbesc. Intrarea la British Museum este liberă, nu plătești nimic, intri și privești. Iată două scene:

d100vanatoaredelei

e110vanatoaredelei

Este foarte posibil ca Nimrod, cel ce a început să fie puternic pe pământ să fi fost întemeietorul dinastiilor regale asiriene.
În orice caz, cu Asiria începe istoria antică.
Iar despre Asiria scrie în Biblie.
Ce scrie? Că asirianul a fost ridicat de Dumnezeu ca pedeapsă pentru păcatele fiilor săi.
Cât de exact este Cuvântul lui Dumnezeu. Asiria a apărut înainte de chemarea lui Avraam, Dumnezeu știa că va folosi nuiaua (căci așa este numit asirianul de către Isaia la 10:5), adică că va ridica pe asirieni ca să-i pedepsească pe evrei. Până la Sanherib istoria e lungă: cam 1600 de ani.
Istoria Asiriei merge paralel cu istoria Egiptului, apoi cu cea a lui Israel și Iuda, apoi Asiria cucerește Israelul (dar nu și Iuda).
După ce execută pedeapsa nu mai este nevoie de nuia, adică după cucerirea Samariei, apoi după agresiunea nereușită împotriva Ierusalimului, Asiria cade sub Babilonieni.
Înainte de cucerirea Ierusalimului Isaia spusese lui Ezechia: ”nu va intra aici!”, cea mai de seamă cucerire a Asirienilor în țara lui Iuda a fost Lachișul. Tare s-au mai lăudat asirienii cu cucerirea Lachișului, la vremea arderii Ninivei, pereții palatelor erau plini cu scene de la cucerirea Lachișului, ca columna lui Traian.
De ce oare nu au reușit asirienii să-i cucerească pe evrei?
Pentru că Dumnezeu pusese în toate neamurile groaza de evrei (”De azi încolo voi băga groaza şi frica de tine în toate popoarele de subt cer; şi, la auzul faimei tale, vor tremura şi se vor îngrozi de tine.” Deut 2:25) și timp de 1600 de ani asirienii n-au putut cuceri Ierusalimul, nici nu s-a pus problema decât odată, când Însuși Dumnezeu a intervenit și îngerul Lui a nimicit în oastea Asirienilor 185.000 de oameni într-o singură noapte, desigur o epidemie 1000/1000.
Dar despre cucerirea Lachișului, într-o postare viitoare.

(Vă rog să vă învățați copiii istoria antică Biblică. Ce am învățat noi la școală sunt pur și simplu minciuni mari și ar trebui să vă ”lăsați enervați” de cât de ridicol ați fost păcăliți. Eu ”m-am enervat” dar mi-a trecut, acum sunt trist și repar ce pot.)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s