”Fratele Paul Glock, a stat în închisoare pentru nouăsprezece ani consecutivi…” Cronica fraților hutteriți. (124)

Fratele Paul Glock, de asemenea numit „tânărul Paul,” a stat în închisoare pentru nouăsprezece ani consecutivi, în principal în castelul Hohenwittlingen din Württemberg.1

Prima dată a fost torturat cu cruzime și de multe ori au încercat să îl câștige magistrații, nobilii, oamenii de rând, doctorii învățați, misionari luterani, precum și frați falși și toate felurile de indivizi. Ei erau axați în principal pe patru aspecte: botezul nou-născuților, împărtășania, statul și folosirea sabiei de către el și încheierea jurămintelor. Întotdeauna Paul și-a fundamentat apărarea pe adevărul de netăgăduit al sfintei Scripturi, astfel că adversarii lui au ieșit rău din asta. Le-a dezvăluit nelegiuirea și depravarea, făcând urechile să le țiuie și conștiința să îi mustre.

Și-a scris confesiunea sa de credință și apărarea pentru ei. Aceștia au încercat și cu o întemnițare dură și cu una mai lejeră.

În timpul anului 1566, celula sa a fost lăsată deschisă pentru șase luni întregi și chiar i s-a dat voie să străbată câțiva kilometri, cât timp promitea să nu plece fără să îi înștiințeze. Dar atunci a fost interogat în continuare de către capelanul curții principelui și alții. Cum Paul rămânea de neclintit în credința sa, refuzând să admită că magistrații, sabia sau războiul erau creștine, acești instigatori la război au spus că nu vor ca el să se mai întâlnească cu alți oameni și că îl vor ține în închisoare până când va muri dacă nu va recunoaște că ei erau buni creștini. Aici putem vedea cu claritate de ce lumea nu poate tolera credincioși. Dar Paul era de neînduplecat și a îndurat tot de dragul lui Dumnezeu și a adevărului acestuia.

În timpul anului 1567 a fost bolnav de la Paște până la ziua sf. Ioan [12 iunie]. A suferit mult de pe urma unor junghiuri dureroase și genunchi și șolduri înțepenite, iar gura lui era atât de inflamată că nu mai putea mânca pâine. Și-a pierdut toate șansele de însănătoșire. Când dușmanii lui au auzit de aceasta, s-au gândit: „Din moment ce Dumnezeu l-a doborât cu această boală, acum este momentul.” Au trimis doi pastori să îl întrebe cu privire la botezul nou-născuților și împărtășania și să îl câștige de partea credințelor lor.

Paul a răspuns, „Dacă îmi puteți arăta o mică turmă a lui Hristos care ar reprezenta rodul predicării voastre, m-aș alătura lor și voi lăsa deoparte tot ceea ce este împotriva lui Dumnezeu din mine și voi accepta ceea ce este mai bine.” Cei doi pastori au spus că biserica creștină nu este ceva vizibil, nu poți s-o arăți cu degetul. Fratele Paul a spus, „Aceasta arată ce falși proroci sunteți, pentru că Hristos le-a indicat biserica și pe ucenicii săi când și-a întins mâna și le-a spus, `Iată mama mea și frații mei! Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră și mamă.` De asemenea a spus, `Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.` Și mai departe, `Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei.` Și Petru spune `Duceți vieți atât de bune pentru că dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt,` și cu claritate indică la biserica creștină când spune de frații săi, `Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al lui.` Pavel spune același lucru: `Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu,` și `căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul.` „Șerpi falși ce sunteți” a continuat, „uitați-vă cum Dumnezeu își indică biserica. Dar cum voi nu puteți să o faceți, sunteți încă copii ai întunericului, nu membre ale corpului lui Hristos. Dacă ați fi fost membre, ați fi fost în stare să indicați corpul lui Hristos. Să mă predau eu vouă pentru a mă face un creștin, când nu ați făcut un singur creștin în biserica voastră? Voi sunteți ca cei patru sute de proroci falși ai lui Ahab. La fel ca și cu ei, un duh fals vociferează prin gurile voastre mincinoase pentru a înșela întreaga lume. Da, sunteți hoții și ucigașii de care Hristos spunea că vin doar să fure și să ucidă. Voi doar urmăriți să prăduiți sufletul meu pentru diavol.

Le-a răspuns necruțătoarelor scursuri cu asemenea încredere că au înțeles perfect și au fost oripilați că el putea să răspundă într-un astfel de mod în timp ce era bolnav. După aceasta l-au lăsat singur pentru o lungă perioadă de timp astfel încât să nu se mai implice.

De asemenea, i-au spus că chiar dacă cauza lui era justă și bună, nu a fost niciodată și niciodată nu va putea fi tolerată. Paul Glock le-a răspuns, „Da, oameni nelegiuiți și din lume nu ar putea niciodată să îl tolereze pe Hristos, apostolii lui sau adevărații lui ucenici. Și nici voi nu puteți asta, pentru că ce altceva sunteți în afară de oameni nelegiuiți, mizerabili și răi?”

În 1572, cancelarii principelui au venit la el în castel pentru a treia oară și au vorbit mult ca de obicei.

În 1573, Paul Glock a fost adus la Urach să apară în cancelarie înaintea celor doi capelani ai curții principelui, predicatorului orașului și patru alți cancelari, precum și înaintea prefectului casei principelui, care era următorul în rang principelui. Au început interogatoriul cu botezul nou-născuților, spunând că copiii au credință din cauza cuvintelor lui Pavel: „Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui.” Prin urmare cereau botezul nou-născuților.

Paul Glock le-a răspuns, „Adresându-se evreilor, apostolul nu vorbește despre sau copiilor, ci adulților, așa cum arată întreg capitolul. Acesta spune expres că oricine vrea să vină la Dumnezeu trebuie să creadă că Dumnezeu este Dumnezeu și că îi va recompensa pe aceia care îl caută. Aratătați-mi un nou-născut care are atât de multă înțelegere și credință, apoi botezați-l și punctul vostru de vedere este adevărat.” Se certau că un nou-născut nu are nevoie să înțeleagă, la care Paul Glock le-a răspuns, „Atunci nici nu are nevoie să fie botezat.” Aceasta i-a redus la tăcere.

În continuare au vorbit despre autoritățile de la conducere: Aceștia erau creștini, spuneau, deoarece Pavel îi numise slujitori ai lui Dumnezeu. Paul Glock le-a răspuns, „Pavel îi numește slujitori ai mâniei. Mânia nu aparține nici casei lui Dumnezeu, nici a lui Hristos, ci iadului.” Ei insistau că aparținea. Paul Glock i-a provocat: „Atuncă arătați-mi guvernarea lumească din biserica lui Dumnezeu. Apostolul a numit toate slujbele din casa lui Dumnezeu, dar spuneți-mi și mie unde a numit conetabilii, principii sau regii lumii și funcțiile lor.”

Preoții au continuat, spunând că într-adevăr exista autoritate lumească în casa lui Hristos. S-au referit la Corneliu, un sutaș cu soldați în subordine, care a devenit un creștin „și nu poți dovedi că apostolul i-a spus să se lase de acea meserie.” De asemenea au făcut referire și la Sergiu Paul, spunând că a fost un proconsul.

Paul Glock le-a răspuns, „Nu credeți că apostolii au trebuit să predice Evanghelia acestor oameni pentru a putea ca ei să vină la credință? Și nu a fost apostolul Pavel un adevărat ucenic și învățător de-al lui Hristos?” Au spus că da. A continuat să întrebe, „Avea apostolul Pavel competență juridică în această lume sau purta sabie?”

Au răspuns, „Nu – folosea sabia și judecata Duhului.”

Astfel,” a spus fratele Paul, „pe aceeași cale, apostolii i-au predicat Evanghelia lui Corneliu și lui Sergiu Paul. Ioan scrie că Hristos a fugit când oamenii au vrut să îl facă rege. Și spune în Evanghelie că: `Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai-marii le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa.` În continuare: `Oamenii din vechime spuneau, „Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, o mână pentru o mână, un picior pentru un picior și o lovitură pentru o lovitură.” Dar eu vă spun: Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău.`

Din toate acestea și altele, Corneliu și Sergiu Paul și toți creștinii vor vedea că nu pot rămâne principi, domni sau conetabili în lume dacă doresc să îl urmeze pe Hristos și pe apostolul Pavel care a spus, `Urmați-mă așa cum eu îl urmez pe Hristos.`”

La aceasta, preoții au tăcut.

Apoi, preoții au vorbit de răufăcători. Au spus că Dumnezeu îi iartă pe toți păcătoșii, oricât de mare ar fi păcatul lor.

Paul le-a răspuns, „Da, asta cred și eu, dacă păcătosul se căiește cu adevărat.” I-a întrebat dacă și ei de asemenea iertaseră păcătoșii, privindu-i ca și pe frații lor. Preoții au spus că da.

Atunci de ce vă atârnați răufăcătorii de spânzurători ca hoți sau ucigași dacă îi iertați și sunt frații voștri?”

În nebunia lor, au râs cu toții și au spus, „De aceea autoritatea este oferită guvernului – pentru a pedepsi răul.”

Și este rău să te căiești?” a întrebat Paul Glock.

Preoții au spus că nu, era bine.

Paul Glock a spus, „Unde în Vechiul sau Noul Testament este dată autoritate magistraților să omoare un pocăit și un om credincios – și voi spuneți că oricine s-a împărtășit este creștin?” Preoții au spus că un asemenea om tot ar găsi iertare, chiar dacă trupul său ar trebui să sufere ca avertisment pentru alții. Fratele Paul a continuat prin a întreba: „Când convertiți un asemenea răufăcător în temniță prin predica voastră despre botezul nou-născuților și împărtășanie și acceptă acele aspecte, îl recunoașteți ca și creștin?” Preoții au încuviințat. Paul a continuat, „Atunci dacă a găsit credința, după cum susțineți, de asemenea el a fost sigilat cu Duhul lui Dumnezeu, în concordanță cu cuvintele lui Pavel.” Din nou, preoții au fost de acord. Paul Glock a spus, „Astfel că trupul său ar trebui să fie un templu al lui Dumnezeu, deoarece Duhul Sfânt sălășluiește în el.”

Da,” au spus.

Atunci vedeți ce faceți: pângăriți templul lui Dumnezeu atărnându-l de spânzurători. Nu știți ce spune Pavel: `Dacă oricine dezonorează sau distruge templul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va dezonora și distruge`? Pentru că este scris că oricine este spânzurat de un copac este blestemat. Uitați-vă doar ce creștini de excepție sunteți voi și magistrații voștri! Dacă este adevărat ceea ce spuneți, voi îi strangulați pe aceia care se căiesc și pângăriți templul lui Dumnezeu.”

S-au uitat unul la celelalt ca și cum ar fi spus, „Nu ne apărăm creștinătatea prea bine.”

Următorul aspect a fost Cina Domnului și l-au întrebat pe Paul ce credeau de ea. El a spus, „Pun mare preț pe ea când este ținută așa cum Hristos a lăsat-o, dar nu am o părere prea bună despre felul cum o țineți voi. Prin pâine și vin Hristos ne arată adevărata comunitate creștină, unde ar trebui să se afle toți aceia care doresc să păstreze amintirea suferinței și morții sale. Noi care suntem mulți devenim un singur trup, membre unul al celuilalt pentru a ajuta unde altul are nevoie: bogații neavând mai mult decât săracii, nici săracii mai puțin decât bogații. Dar aceasta contrazice în mod direct natura voastră lacomă. Astfel că e zadarnic să vă spun vouă prea multe despre aceasta.” Și ei tăceau.

Atunci, prefectul principelui i-a vorbit capelanului curții în latină și când au isprăvit, capelanul l-a întrebat pe Paul dacă v-a pleca din țară și nu se va mai întoarce, pentru că în cazul acela Măria Sa îl va elibera din închisoare.

Paul a răspuns, „Dacă îmi dați o scrisoare sigilată să mă asigurați că oriunde altundeva merg voi fi acceptat, atunci promit să nu mai intru în țara voastră din nou.” Au spus că nu puteau face asta. Paul le-a spus, „Atunci nici eu nu pot promite că nu mă voi mai întoarce din nou. Dar sunt dispus să plec și dacă mă întorc și vreuna din faptele mele merită sabia, atunci folosiți-o. Nu voi face alte promisiuni.” Nu au fost mulțumiți cu acest răspuns.

Prefectul principelui a vorbit din nou cu capelanul în latină și apoi i-a spus lui Paul, „Dacă vei încuviința să îți păstrezi credința pentru tine și să nu induci în eroare pe alții, atunci te vom lăsa să pleci.”

Paul Glock le-a răspuns, „Folosiți sabia dacă greșesc. Sunteți investiți să o faceți. Dar dacă am dreptate, alții ar trebui să aibă dreptul să învețe adevărul de la mine și acesta este țelul meu.”

Capelanul a spus, „Nu vrem să impunem vreun fel de credință asupra ta. Te ținem în închisoare pentru a te opri să induci în eroare mai mulți oameni.” Și Paul a fost dus înapoi în închisoare.

Integritatea aceasta era caracteristică camarazilor noștri de credință pe vremea când Dumnezeu îi testa ca aurul în foc. Se țineau cu tărie de calea adevărului, nelăsând dorința firească de a fi eliberați din închisoare să îi influențeze. Când li se oferea șansa de a spune un singur cuvânt în schimbul eliberării refuzau, deoarece puneau mai mult preț pe adevărul și cinstea lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor lor decât propria lor eliberare. Își sacrificau templele lor lumești – trupurile lor – pentru adevărul divin și îndurau cu curaj mari suferințe și privațiuni. Pentru urmașii lor și toți credincioșii adevărați, acestea rămân ca un exemplu nobil de integritate și bravură.

În 1574, același Paul Glock a trebuit să se lupte din nou din cauza unor frați falși din Frăția Elvețiană, doi dintre aceștia fiind cu el înainte în închisoare.2 Îl acuzau și îl porcăiau pe el și întreaga biserică fără vreun motiv anume – toată informația lor provenea din auzite și dintr-o abordare lumească. Dar el a rămas de neclintit.

1Castelul Hohenwittlingen se afla chiar în afara Urach-ului, Germania de sud, și acuma este o ruină. Paul Glock a fost prins în vara lui 1558. Vezi Gustav Bossert, Quellen zur Geschichte der Wiedertäufer, I (Leipzig, 1930), 172; ME, 525-526; Gross, Golden Years, 97-122; Martyrs Mirror, 1024-1026.

2Vezi Leonhard Gross, „Dialogue Between a Hutterite and a Swiss Brother, 1573,” MQR, ianuarie 1970, 45-48 și Gross, Golden Years, 185-193, pentru o descriere a întâlnirii dintre Glock și Leonard Sommer în închisoare la Hohenwittlingen. De asemenea vezi Bossert, Quellen, 362-367, 412.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s