2300 de seri și dimineți, anul 1967: împlinirea unei profeții Biblice

Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, pînă se vor împlini vremurile neamurilor.” Domnul Isus
Pînă cînd va fi călcat în picioare sfîntul Locaş şi oştirea?“ Şi el mi-a zis: „Pînă vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi…profetul Daniel

He-Goat-Vs-Ram.jpg

Text de citit: Daniel 8

1. În anul al treilea al domniei împăratului Belşaţar, eu, Daniel, am avut o vedenie, afară de cea pe care o avusesem mai înainte.
2. Cînd am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa, în ţinutul Elam; şi în timpul vedeniei mele, mă aflam lîngă rîul Ulai.
3. Am ridicat ochii, m-am uitat, şi iată că într-un rîu stătea un berbece, şi avea două coarne; coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decît celălalt, şi cel mai înalt a crescut cel din urmă.
4. Am văzut cum berbecele împungea cu coarnele spre apus, spre miazănoapte şi spre miazăzi; nici o fiară nu putea să-i stea împotrivă şi nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mînă; ci el făcea ce voia, şi a ajuns puternic.
5. Pe cînd mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un ţap dela apus, şi a cutreierat toată faţa pămîntului, fără să se atingă de el; ţapul acesta însă avea un corn mare între ochi.
6. A venit pînă la berbecele care avea coarne, şi pe care-l văzusem stînd în rîu, şi s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui.
7. L-am văzut cum s-a apropiat de berbece, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbece, şi i-a frînt amîndouă coarnele, fără ca berbecele să i se fi putut împotrivi; l-a trîntit la pămînt, şi l-a călcat în picioare, şi nimeni n-a scăpat pe berbece din mîna lui.
8. Ţapul însă a ajuns foarte puternic; dar cînd a fost puternic de tot i s-a frînt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mari, în cele patru vînturi ale cerurilor.
9. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miazăzi, spre răsărit, şi spre ţara cea minunată.
10. S-a înălţat pînă la oştirea cerurilor, a doborît la pămînt o parte din oştirea aceasta şi din stele, şi le-a călcat în picioare.
11. S-a înălţat pînă la căpetenia oştirii, i-a smuls jertfa necurmată, şi i-a surpat locul locaşului său celui sfînt.
12. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvîrşit împotriva jertfei necurmate; cornul a aruncat adevărul la pămînt, şi a izbutit în ce a început.
13. Am auzit pe un sfînt vorbind; şi un alt sfînt a întrebat pe celce vorbea: „În cîtă vreme se va împlini vedenia despre desfiinţarea jertfei necurmate şi despre urîciunea pustiirii? Pînă cînd va fi călcat în picioare sfîntul Locaş şi oştirea?
14. Şi el mi-a zis: „Pînă vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfîntul Locaş va fi curăţit!“
15. Pe cînd eu, Daniel, aveam vedenia aceasta, şi căutam s-o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva, care avea înfăţişarea unui om.
16. Şi am auzit un glas de om în mijlocul rîului Ulai, care a strigat şi a zis: „Gavrile, tîlcuieşte-i vedenia aceasta.“
17. El a venit atunci lîngă locul unde eram; şi la apropierea lui, m-am înspăimîntat, şi am căzut cu faţa la pămînt. El mi-a zis: „Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia priveşte vremea sfîrşitului!“
18. Pe cînd îmi vorbea el, am căzut cu faţa la pămînt leşinat. El m-a atins, şi m-a aşezat iarăş în picioare în locul în care mă aflam.
19. Apoi mi-a zis: „Iată, îţi arăt ce se va întîmpla la vremea de apoi a mîniei, căci vedenia aceasta priveşte vremea sfîrşitului.
20. Berbecele, pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, sînt împăraţii Mezilor şi Perşilor.
21. Ţapul însă este împărăţia Greciei, şi cornul cel mare dintre ochii lui, este cel dintîi împărat.
22. Cele patru coarne cari au crescut în locul acestui corn frînt, sînt patru împărăţii, cari se vor ridica din neamul acesta, dar cari nu vor avea atîta putere.
23. La sfîrşitul stăpînirii lor, cînd păcătoşii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără ruşine şi viclean.
24. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuş; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor.
25. Din pricina propăşirii lui şi izbîndirii vicleniilor lui, inima i se va îngîmfa, va pierde pe mulţi oameni cari trăiau liniştiţi, şi se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit, fără ajutorul vreunei mîni omeneşti.
26. Iar vedenia cu serile şi dimineţile, de cari a fost vorba, este adevărată. Tu, pecetluieşte vedenia aceasta, căci este cu privire la nişte vremi îndepărtate.
27. Eu, Daniel, am stat leşinat şi bolnav mai multe zile; apoi m-am sculat şi mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta, şi nimeni nu ştia.”

(Completare, 20 sept 2016: Vă rog să urmăriți comentariile, adaog pediodic noi resurse pe subiect, mai mult în engleză! Mulțumesc.)

2300 de seri și dimineți sau conform acestei scheme: 2300 de sărbători de paște:
Pentru comoditate traduc aici:

Stanga sus: Primul eveniment al viziunii: Alexandru cel mare învinge armata persană în bătălia de la Granicus Mai/Iunie 334
Dreapta sus: Ultimul eveniment al viziunii: Muntele templului și orașul vechi al Ierusalimului elibetare de paratrupele Israeliene: 7 iunie 1967

daniel

Stânga jos: Numărătoarea începe cu…. paștele din anul 333 ÎH, (primul paște după bătălia de la Granicus)
Dreapta jos: Numărătoarea se încheie cu…Paștele din anul 1967 (ultimul paște înainte ca Muntele Templului să fie eliberat).

(Acest site l-am descoperit după ce am scris cele de mai jos)

Citat principal: ”Am auzit pe un sfînt vorbind; şi un alt sfînt a întrebat pe celce vorbea: „În cîtă vreme se va împlini vedenia despre desfiinţarea jertfei necurmate şi despre urîciunea pustiirii? Pînă cînd va fi călcat în picioare sfîntul Locaş şi oştirea?“ Şi el mi-a zis: „Pînă vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfîntul Locaş va fi curăţit!“”

Când începe acest interval de 2300 de seri și dimineți (adică de ani în înțeles profetic)?

”A venit pînă la berbecele care avea coarne, şi pe care-l văzusem stînd în rîu, şi s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui.”

De fapt e vorba de bătălia de la Issos, din anul 333 îH dintre Alexandru cel Mare (cornul țapului de la apus) și Darius al 3-lea Împăratul perșilor (cornul cel mai mare al berbecului(medo-persia)).

Când se încheie acest interval de 2300 de ani?

”Pînă cînd va fi călcat în picioare sfîntul Locaş şi oştirea?” E vorba de Ierusalim, la el se referă și Domnul Isus: ”Vor cădea supt ascuţişul săbiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Vor cădea supt ascuţişul săbiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, pînă se vor împlini vremurile neamurilor., pînă se vor împlini vremurile neamurilor.” Eliberarea Ierusalimului a avut loc în 1967, până atunci Ierusalimul a fost efectiv călcat în picioare de neamuri: greci, romani, turci, cruciați, englezi și alții.

Dacă adunăm: 333+1967=2300.

Ce urmează? Au mai scris și alții.…Răpirea adunării (fără veste) și altoirea la loc a mlădițelor tăiate din măslinul cel gras: pocăința în masă a evreilor care până astăzi (în afară de o mică rămășiță) sunt împietriți.

Ce urmează? A trecut epoca celor 483 de ani, s-au împlinit exact, au trecut 2300 de ani, tot exact. Acum trăim înfrunzirea smochinului.

”” Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii.  Cînd înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape. Tot aşa, cînd veţi vedea întîmplîndu-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.” Luca 21:29-31

Anunțuri

14 Responses to 2300 de seri și dimineți, anul 1967: împlinirea unei profeții Biblice

 1. vesteabună spune:

  După ce am scris această postare m-am întrebat dacă subiectul nu este cumva prea îndrăzneț. După ce am căutat pe net în engleză, m-am liniștit. N-am inventat nimic.
  E plin de articole pe net care spun cam același lucru cu ce am scris eu mai sus.
  De ex: https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=2300+years+bible+prophecy+to+1967

  Apreciază

 2. vesteabună spune:

  Thomas Newton a scris și el despre aceste lucruri pe la anii 1700:
  http://www.biblemagazine.com/home/view_print.php?id_pag=370

  Apreciază

 3. vesteabună spune:

  Apreciază

 4. OlD spune:

  Foarte interesant. Stiam implinirea celor 70(de fapt 69, pt ca a 70-a are statut special) de saptamani la intrarea Domnului in Ierusalim, dar nu cunosteam implinirea acestei profertii.
  Am o dilema: sfantul locas, in intelegerea mea era templul, nu locul in sine

  Apreciază

  • vesteabună spune:

   Dilema: templul sau cetatea?
   Răspuns: prin expresia ”sfântul locaș” cred că trebuie să înțelegem cetatea Ierusalimului:
   Sunt mai multe motive:
   1.În profeția celor 69 de săptămâni este vorba ”de la darea decretului pentru zidirea Ierusalimului” nu a templului. Ordinea zidirii a fost dinăuntru spre exterior: altarul, templul, cetatea.
   2. Domnul Isus a spus: ”Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor” cu referire strictă la Ierusalim ca cetate, nu la țară sau doar la templu.
   Oricum altfel am lua-o nu e bine: templul nu mai există iar locul templului (Moscheea Al-Aqsa) nu e cucerit iar țara a fost cucerită în 1948. Singură cetatea Ierusalimului (orașul) a fost cucerită (eliberată) în 1967.
   3.Evreii n-ar putea recunoaște aceste date și să nu așteptăm să o facă dintr-un motiv simplu. Deși sunt clar definite datele în cartea Daniel (profet în care și ei cred), evenimentele sunt clarificate de Domnul Isus în Evanghelii ceea ce ei nu mai cred. Dacă ei ar accepta și parțial interpretarea din Daniel, n-ar putea fugi de cea din evanghelii, așa că preferă să ignore. ține de împietrirea lor și asta.
   4.Locașul de închinare profețit de Moise și apoi ales de Dumnezeu prin David a fost Ierusalimul. De fapt a fost un loc, nu o clădire, locul a fost ales înainte de a fi clădirea. Iar locul era în Ierusalim.
   5. Profeția trebuia să aibă în vedere un loc nu o clădire pentru simplul motiv că clădirea a fost nimicită și Domnul Isus a profețit nimicirea ei, nu se putea face o profeție despre nimicirea unei clădiri și alta despre curățarea a …ce? A ce fost nimicit deja? Despre oraș e vorba.
   Mulțumesc de comentariu!

   Apreciază

 5. nicu spune:

  cum ramane cu jertfa necurmata?Si Muntele Templului e,religios vorbind,al musulmanilor!

  Apreciază

  • vesteabună spune:

   Cred că nu înțeleg bine întrebarea cu jertfa necurmată!
   Cum să rămână?
   Jertfa n-a mai fost necurmată din anul 70.
   De fapt n-a fost necurmată nici pe vremea robiei babiloniene, cu altarul, templul și cetatea dărâmate.
   Chiar înainte, pe vremea împăraților jertfele au fost întrerupte prin neascultare, nu datorită vrășmașilor.
   Deci, cu atât de multe întreruperi istorice a jertfei așa-zis necurmate, a vorbi de o ”continuare” a jertfei prin reluare într-un eventual templu nou rezidit este după părerea mea o copilărie, sau o eroare logică dacă vreți.
   Mai de bun simț este să ne aplecăm atenți asupra Cuvântului și să vedem căci acest sistem de jertfe avea printre altele un rol didactic, să ne învețe suprema și unica jertfă a Fiului lui Dumnezeu.
   După ce această învățare a avut loc, nu mai e nevoie de acest material didactic: templu, altar, jertfe și toate alea.
   Așa că probabil în providența lui Dumnezeu și Muntele templului și petrolul lumii sunt ale musulmanilor, pentru ca evreii să nu poată fizic să încerce să reconstruiască un templu care nu ar mai folosi nimănui,sau ca să mă exprim biblic, ”să nu-și ațintească privirile asupra sfârșitului a ceea ce este desființat”, ca fața sau trupul lui Moise.

   Apreciază

   • nicu spune:

    (once again) Am judecat in felul urmator-in daniel 8.13 sunt doua intrebari si un singur raspuns, ceea ce inseamna(?)ca raspunsul e pentru ambele intrebari, deci daca Sfantul Locas si ostirea au fost calcate in picioare pana in 1967,tot pana atunci ar trebui,logic,sa fie si desfiintarea jertfei necurmate,ceea ce nu se adevereste!

    Apreciază

    • vesteabună spune:

     Vă dau ca motto al comentariului meu Proverbe 1:5-6 ”să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă, pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvînt adînc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tîlc.”
     Citiți bine și exact Biblia: în Daniel 8:13 sunt două întrebări diferite, dar răspunsul este la a doua doar.
     1.În câtă vreme….?
     2. Până când….?
     Răspunsul e clar: ”Şi el mi-a zis: „Pînă vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfîntul Locaş va fi curăţit!“
     Nu scrie că după 2300 de ani va fi reluată jertfa necurmată, ci doar că va fi eliberat Ierusalimul.
     Cât privește dacă e vorba de altar, templu sau cetate, am dat în alt comentariu răspunsul că e vorba cu siguranță de cetate.
     Ținând cont de faptul că jertfele din vechime aveau rol de învățare și prefigurau jertfa Domnului Isus și apropierea noastră de El cu încredere, eu nu cred că
     sistemul de jertfe întrerupt de romani în anul 70 și întreruperea permanentizată de construcția moscheii în acel loc, nu cred că acest sistem de jertfe va fi reluat.
     Însă întoarcerea evreilor în țara lor este un proces atât de exact și de evident profețit în Cuvântul lui Dumnezeu încât trebuie să vrei să fi orb și ignorat ca să nu-l observi.
     Dumnezeu a ascuns în Cuvintele profeților tainele lui, așa cum a ascuns semințele în fructe și gândurile în cap.
     Numai cine este cu dor și drag preocupat de pătrunderea Cuvântului le va găsi tâlcul și înțelesul pildelor Lui.
     Israelul este un semn pentru noi și noi suntem o pricină de gelozie pentru ei.
     Înțelepciunea lui Dumnezeu e de nepătruns și în felul cum el împletește evenimentele istorice pentru a-și împlini Cuvintele.
     faptul că cei 2300 de ani s-au împlinit nu înseamnă că știm când va veni sfârșitul, dar observați: ziua și ceasul nu le știm.
     Eu zic că nici anul.
     Dar să nu ne facem că nu vedem că e vorba de zilele de la sfârșit când aceste evenimente a fost profețit că se vor împlini.
     E foarte aproape!
     Mulțumesc de comentarii!

     Apreciază

 6. Nicu spune:

  Am inteles in felul urmator:daca Sfantul Locas si ostirea au fost calcate in picioare 2300 de seri si dimineti,adica,conform interpretarii,pana in 1967,inseamna ca si desfiintarea jertfei necurmate(din prima parte a aceleiasi intrebari) s-ar fi incheiat tot atunci.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: