Biblia și vorbirea în limbi…o nouă carte scrisă de fratele Longodor Ghe. (text integral)

Fratele Longodor a mai scris cartea ”Urîciunea pustiirii”, carte publicată integral pe acest blog.

Click pe imaginea
de mai jos pentru
a deschide in pdf.
Biblisivorbireainlimbipdf

Click pe imaginea
de mai jos pentru
a deschide in doc.

bibliasivorbireainlimbidoc

Anunțuri

Comentariile sunt închise.