Cel ce ne-a vorbit din ceruri

Evrei 12:25 ”Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte! Căci dacă n-au scăpat ceice n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pămînt, cu atît mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbeşte din ceruri,… ”

Cred că acolo unde scrie ”cel ce vorbea pe pământ” trebuia cu literă mică, este vorba despre Moise, se vede din context și din istoria lui Core, Datan și Abirma, cei ce n-au scăpat după ce n-au ascultat de Moise.

Cel ce a vorbit din ceruri este Domnul Isus. Atunci, când se scrie Epistola către Evrei vorbea Isus prin Apostol. Tot Noul Testament este vorbirea lui Isus: ” la sfîrşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul” Evrei 1:2

Moise a vorbit de pe pământ, cei ce se abat sunt scriși pe pământ, cărturarii și fariseii stau pe scaunul lui Moise,…Moise a fost un prototip, o imagine a Celui ce urma să vină. ”Un prooroc CA mine” a scris el despre Domnul Isus. Doar că Moise a fost fidel ”ca slugă” peste casa Lui Dumnezeu și Domnul Isus este fidel(credincios) ca Fiu peste NOI(casa Lui). Moise a fost pe pământ, Domnul Isus mijlocește din cer.

La ce se referă vorbirea din ceruri? Mai vorbește astăzi(în 2014) Domnul Isus din ceruri?

În mod sigur NU. Terminarea, completarea, întregirea Cuvântului s-a făcut de către și sub controlul apostolilor, a fost o isprăvnicie(administrare) a lor: ”…isprăvnicia, pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc Cuvîntul lui Dumnezeu.” Procesul de terminare, de întregire a Cuvântului s-a făcut de către apostoli în primul secol creștin și de atunci nu se mai continuă, nimeni nu mai adaugă nimic Scripturii.

E necesar să înțelegem bine acest Adevăr din cel puțin două motive.

1. Printre învățăturile bisericilor istorice există și aceea a superiorității tradiției față de Scriptură, pe baza argumentului că tradiția a dat canonul Scripturii, deci tradiția e mai mare ca Scriptura și de fapt Scriptura e o parte a tradiției. Această presupunere, îndelung trâmbițată minimalizează subtil Gloria Veștii Bune și lasă sufletul credul pierdut într-o ceață întreținută, în mlaștinile tradițiilor diverse.

2.Înțelegerea faptului că vorbirea Domnului Isus prin apostoli a fost un proces irepetabil ne lămurește capitolul 13 și 14 din Corinteni.  ”…ce este desăvârșit” nu se referă la Venirea Domnului, ci la întregirea Scripturii, moment din care nu mai înțelegem în parte. ”Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.” (Fapte 20:27) Acest proces de vestire și de înțelegere a Întregului Plan al lui Dumnezeu, de deschidere a ochilor inimii a fost de fapt ”Vorbirea din ceruri” a Domnului Isus.

Atunci când s-a scris Epistola către Evrei, procesul se petrecea la timpul prezent: ”Cel ce vă vorbește!” și nici măcar nu numai la Evanghelii se referă, ci la întreg Noul Testament.
Și atunci când Domnul Isus a spus despre Duhul pe care-L va trimite că ”vă va călăuzi în TOT Adevărul”, prin TOT Adevărul se referă la Cuvântul întregit, desăvârșit, complet.

Să prețuim Cuvântul, să rămânem la Sola Scriptura, aceste lucruri au fost scrise ca noi să credem și crezând să avem viață în Numele Lui. Nici o parte din Noul Testament nu a fost scrisă de Domnul Isus cât  timp a fost pe pământ, El ne-a vorbit din cer, a trimis Duhul său să ne spună ”… aceste lucruri, pe cari vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfînt trimes din cer şi în cari chiar îngerii doresc să privească.”

Autoritatea Domnului Isus (toată puterea) descrisă în cuvintele cuprinse în Noului Testament pretinde supunere, o comparație cu autoritatea lui Moise find necesară. Cum vom scăpa noi?

O observație: lucrarea de descoperire a Cuvântului complet a încet odată cu apostolii, lucrarea de mijlocire a Domnului Isus în cer a continuat și continuă și astăzi. Prin pocăință, oricine este convins de păcat poate veni să se împace cu Dumnezeu  prin Domnul Isus Cristos. Amănuntele acestei împăcări sunt plastic descrise prin simbolurile jertfelor de ispășire și a celorlalte jertfe din Vechiul Testament, iar tâlcurile lor sunt clar descrise în explicațiile din Noul Testament. Să stăruim în ele!

Mărit să fie Domnul!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: