Ce învață copiii noștri la școală? …articol din revista Sămânța Adevărului

Școlile publice din zilele noastre încearcă să-i îndoctrineze pe copii cu perspectiva naturalistă, lumească, asupra vieţii și universului . Acest articol abordează câteva dintre conţinuturile predate copiilor prin curriculum-urile obligatorii . Oferă, de asemenea, indicii cu privire la felul în care pot fi echipaţi copiii pentru a face faţă provocărilor .

Mulţi părinţi care își aduc copiii la biserică duminica, îi trimit la o școală seculară în restul săptămânii . Așa stau lucrurile în cazul a peste 88% dintre familiile din Statele Unite, cu copii de vârstă școlară . Dacă profesorul predă din manuale seculare, educaţia creștină a copilului e pusă sub semnul întrebării . (Nota editorului: Ne bucură enorm faptul că-i putem trimite pe copiii noştri la o şcoală creştină .)

La biserică sunt învăţaţi că sunt speciali în ochii lui Dumnezeu; de fapt, sunt creaţi după chipul și asemănarea Lui . În cele mai multe școli seculare, ei aud filosofia naturalistă, idei precum aceea că masa și energia sunt tot ceea ce există, iar universul și viaţa au luat fiinţă prin procesele naturale . Nu există un Dumnezeu-Creator supranatural .

Într-un comunicat din 1995, Asociaţia Naţională a Profesorilor de Biologie (NABT – în limba engleză) afirma că naturalismul este un principiu fundamental al educaţiei știinţifice:
„Diversitatea vieţii pe pământ este rezultatul evoluţiei: un proces natural necontrolat, impersonal, imprevizibil al perpetuării genetice care este marcată de selecţia naturală, destin, conjuncturile istorice și mediu .”

„Necontrolat” înseamnă fără DumnezeuCreator . „Impersonal” înseamnă că viaţa nu are o semnificaţie specială . „Imprevizibil” —Mike Riddle „Numai, ia seama asupra ta, şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii, şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi.” Deuteronom 4:9 Rubrica PĂRInţILoR“Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!”(Mattei 5:8) 11 înseamnă că noi suntem produsul destinului orb . „Proces natural” se referă la procese inerente . Trebuie notat faptul că în 1997, NABT a scos cuvintele „necontrolat” și „impersonal” atunci când au constatat că se distanţau în felul acesta de oamenii religioși, dar cuvintele „imprevizibil” și „procese naturale” au rămas .

Se pare că manualele seculare ilustrează foarte bine această perspectivă . Să observăm câteva citate din manuale cunoscute:
„Evoluţia nu e orientată spre un scop .” (Campbell și Reec, AP Edition Biology, 2005, p .486)
„Toţi cercetătorii cad de acord asupra unor fapte de bază . Știm, de exemplu, că oamenii au evoluat din strămoși comuni cu ai altor primate cum ar fi cimpanzeii și alte maimuţe .” (Miller și Levine, Biology, 2000, p .757)
Poziţia celor din NABT contrazice în mod direct creaţia biblică și Evanghelia lui Isus Hristos . Așa cum spunea Isus în Marcu 10:6: „Dar de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască .”

Isus afirmă limpede că bărbatul și femeia se aflau pe planeta Pământ încă de la începutul Creaţiei, nu după milioane de ani de evoluţie necontrolată . Dacă nu putem crede cuvintele lui Isus, atunci de ce I-am da crezare ca Mântuitor?

Manualele – texte de învăţătură sau de îndoctrinare?

NABT nu e singura instituţie care promovează educaţia antibiblică . Să ne amintim că Biblia spune că nu există neutralitate – suntem fie pentru Hristos, fie împotriva Lui . (Luca 11:23) Multe din organizaţiile educaţionale importante precum Asociaţia Naţională a Profesorilor de Știinţe și Asociaţia Naţională a Educaţiei 1 promovează evoluţia și persectiva naturalistă . 1 Acestea sunt denumiri ale unor organizaţii din Statele Unite . (n .t .) Manualele de știinţe din zilele noastre îi forţează, îi înșală pe elevi, făcându-i să creadă că există argumente puternice care susţin evoluţia . Mai jos sunt câteva puncte de vedere ale evoluţioniștilor:

1. Toţi oamenii de ştiinţă sunt de acord: „Virtual, toţi biologii consideră evoluţia, un fapt .” (Campbell și Reece . AP Edition Biology, 2005, p .272) Această afirmaţie aduce confuzie pentru că nu lămurește diferenţa dintre fapt și teorie . Biologi atenţi, chiar printre evoluţioniști, resping ideea potrivit căreia o teorie despre trecutul nesupus observaţiei este un fapt . Faptele nu sunt determinate de opinii populare . Mai mult, mulţi biologi din zilele noastre cred relatarea biblică despre creaţie, iar perspectiva lor e sprijinită de existenţa unui Dumnezeu demn de toată încrederea, nu de păreri omenești nestatornice . (Romani 3:4)

2. Dinozaurii au evoluat . „Vreme de 150 de milioane de ani, dinozaurii au dominat viaţa pe pământ . Ei au evoluat din tecodonţi, un grup de reptile asemănătoare cu niște crocodili, dispărut acum .” (Holt, Rinehart și Winston, Biology, Principles and Explorations, 2001, p .740) Acest punct de vedere e plin de presupuneri despre trecut care contrazic în mod direct Scriptura . Potrivit Bibliei, toate animalele terestre au fost create în aceeași zi, la fel ca primii oameni, prin urmare au împărţit aceeași lume cu câteva mii de ani în urmă .

3. Păsările au evoluat din reptile: „Cu 150 de milioane de ani în urmă, teropode înaripate (dinozaurii) au evoluat în păsări .” (AP Edition Biology, 2005, p .693) Aceste date și evenimente sunt furnizate ca fapte, când știm, potrivit propriei mărturii a lui Dumnezeu din Genesa, că El a creat făpturile zburătoare înainte de a crea animalele terestre . Evidenţa poate fi probată prin fosilele descoperite, care se încadrează 12 Sămânța adevărului • August 2012 foarte bine în perioada biblică . (A se consulta www .answeringenesis .org/go/bird-evolution pentru mai multe informaţii despre evoluţia păsărilor)

4. Mecanismul schimbărilor evolutive este reprezentat de selecţia naturală. „Selecţia naturală rezultă în evoluţia puilor care se adaptează mai bine mediului .” (Johnson și Raven, Biology, 2006, p .291) Creaţioniștii sunt de acord că selecţia naturală joacă un anumit rol în modificările observate la diferite animale sau păsări ca adaptare la mediul de viaţă în care trăiesc . Totuși, aceste schimbări sunt prea mici pentru a pune problema transformării unei creaturi în alta complet diferită, chiar și după bilioane de ani de evoluţie . Selecţia naturală poate explica modul în care un anumit organism supravieţuiește în mediul de viaţă propriu, dar nu poate explica felul în care a apărut .

5. Organele rudimentare sunt organele care şi-au pierdut funcţia originală. „Structurile care sunt considerate evidenţe ale trecutului evolutiv ale unui organism se numesc structuri rudimentare .” (Johnson și Raven, Biology, 2006, p .286) Termenul „rudimentar” e folosit pentru a sugera faptul că oasele sau organele dintr-un organism fie și-au piedut destinaţia iniţială, fie sunt nefuncţionale . Afirmaţii precum cea de sus ignoră descoperiri recente interesante despre valoarea acestor organe așa-zis „nefuncţionale”, cum ar fi rolul vital al apendicelui în timpul dezvoltării timpurii . Chiar dacă unele organe și-au pierdut funcţia, acest lucru ar putea indica efectele negative ale unei lumi decăzute . (vezi www . answeringenesis .org/tj/v14/i2/vestigial .asp pentru mai multe informaţii despre organele rudimentare) .

6. Dezvoltarea embrionului este asemănătoare la majoritatea vertebratelor. „În primele stadii de dezvoltare embrionară, peștii, broaștele ţestoase, puii, șoarecii și oamenii dezvoltă cozi și branhii .” (Audesirk și Byers, Biology: Life on Earth, 2005, p .276) Acest punct de vedere e încă prezent în manualele actuale, deși s-a dovedit că e incorect . Similitudinile despre care vorbește sunt superficiale, deoarece anumite stadii sunt necesare în primii ani de dezvoltare a vertebratelor, indiferent cum va arăta forma finală . Embrionii umani nu au coadă, ci un os numit coccis care ancorează anumite grupuri de mușchi . De asemenea, nu au deschizături ale branhiilor, ci „buzunare” care se dezvoltă ulterior în părţi ale corpului . (Parker, Creation: Facts of life, 2006, p .54-63) (vezi www .answeringenesis .org/creation/v20/i2/ fraud .asp pentru mai multe informaţii despre dezvoltarea incipientă a embrionului) .

7. Avortul poate fi acceptat. „Atunci când contracepţia eșuează, se poate pune capăt unei sarcini prin avort .” (Biology, Life on Earth, 2005, p .739) Acest lucru contrazice net învăţătura biblică potrivit căreia Dumnezeu ne cunoaște și ne-a format încă din pântecele mamei . (Isaia 44:2) Viaţa începe în momentul conceperii, iar avortul pune capăt acestei vieţi . Nu mai surprinde faptul că manualele care prezintă aceste perspective evoluţioniste ca fapte nu menţionează că aceste puncte de vedere sunt doar interpretări bazate pe supoziţii naturaliste, pline de lacune .

Flux şi reflux

Deci, de ce se opune într-o măsură așa de mare educaţia seculară principiilor biblice? În anul 1930, oameni ca John Dewey au impus gândirea modernă prin care anunţau „o nouă ordine socială” în Statele Unite, posibilă prin colegiile și universităţile care antrenau profesori . (Harold Rugg, The great technology, 1933)“Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!”(Mattei 5:8) 13 „În jurul anului 1950, cam 20% dintre inspectorii școlilor americane și 40% dintre directorii colegiilor de institutori își dăduseră examenele și gradele cu Dewey la Universitatea Columbia . Ateu și socialist, Dewey a fost coautor al lucrării revoluţionare îndreptate împotriva lui Dumnezeu . Humanist Manifesto, din 1934 .” (Stormer, None Dare Call It Education, 1998, p . 31) Conceptele biblice fundamentale care au modelat culturile și naţiunile occidentale sunt evident erodate de sistemul educaţiei seculare . Chiar și Abraham Lincoln recunoștea puterea periculoasă a școlilor în formarea generaţiilor viitoare . „Filosofia sălilor de clasă din această generaţie va fi, desigur, filosofia politicii, a guvernului și a vieţii ce va urma .”

Urechi surde

Chiar și atunci când părinţii se plâng profesorilor și direcţiunii școlii în legătură cu inexactitatea și lipsa de corectitudine a doctrinei evoluţioniste, îngrijorările lor par să treacă neobservate . De fapt, Centrul Naţional pentru Știinţă și Educaţie a publicat ghiduri care explică felul în care profesorii ar trebui să se raporteze la creaţionism și cum ar trebui – profesorii și părinţii – să promoveze evoluţia . Printre aceste documente se află: „Doisprezece pași pentru a ţine o cuvântare eficientă la întâlnirile membrilor conducerii” și „Zece sfaturi pentru a scrie scrisori editorului” .

Echiparea

Elevii trebuie să fie gata să apere ceea ce cred atunci când sunt provocaţi la școală . Pur și simplu nu e suficient să meargă la Școala Duminicală și să înveţe povestioare din „Biblia povestită copiilor” . Nu e suficient ca tinerii noștri doar să afle despre problemele sociale . Ei trebuie să fie echipaţi și să-și consolideze o bază trainică . O parte a procesului de echipare constă în a afla cum să fie creștinii despre care ni se vorbește în 1 Petru 3:15 și să poată răspunde pentru credinţa lor . Atunci când sunt învăţaţi că Biblia este corectă și exactă în toate domeniile, inclusiv în problema originii și a evoluţiei, elevii pot să apere în mod eficient adevărul și să pună întrebări pertinente atunci când sunt bombardaţi cu informaţii false .

O mărturie

Cu câţiva ani în urmă, organizaţia ,,Answers in Genesis” a condus un curs de „echipare” de două zile în care studenţii erau învăţaţi cum să-și apere credinţa răspunzând cu respect întrebărilor știinţifice puse de profesorii lor . Când studenţii s-au întors la orele de știinţă, erau pregătiţi să-și depună mărturia în faţa profesorilor și a colegilor . După absolvirea acestui curs, o elevă a primit ca temă, la ora de biologie, să scrie o pagină despre evoluţie . După ce toate temele au fost corectate și înapoiate, profesoara s-a apropiat de eleva cu pricina și i-a cerut să vină în spatele clasei . Apoi profesoara a afirmat că cei care sunt creștini au încercat întotdeauna să-și dovedească punctele de vedere folosindu-se de Biblie, dar că aceea era o oră de știinţe, nu de religie . Totuși, ea a continuat spunând că e prima oară în 12 ani când întâlnește o perspectivă creaţionistă susţinută cu dovezi știinţifice . Lucrul acesta i-a schimbat felul de a gândi, iar Dumnezeu l-a folosit și pentru a-i schimba viaţa . Atunci când îi înarmăm pe elevi cu instrumentele pe care Dumnezeu ni le pune la îndemână, ei sunt pregătiţi să fie martori ai Domnului și să-și apere credinţa .

Din Answers, iulie-sept . 2007 Answers in Genesis www .AnswersMagazine .com Tradus și folosit cu permisiune

sursa, pag 10

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s