„O lume numită creştină, …..”meditaţii la Apocalipsa 17.1 de fratele Moldoveanu

APOCALIP6A

Meditaţii duhovniceşti”

CAPITOLUL 17.

• CAP. 17:1. „Apoi unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire, a venit de a vorbit cu mine, si mi-a zis: „Vino, să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care sade pe ape”.

Întrebare, „Doamne, este vorba chiar despre un înger şi despre apostolul Ioan? Dar femeia aceasta desfrînată simbolizează religiile zise creştine, care n-au cunoştinţa lui Isus? Ce înseamnă apele mari pe care sade?”

Răspuns: „Da, despre un înger şi despre Ioan apostolul este vorba aici. Femeia este cea despre care am mai vorbit (cap. 14:8; 16:9), iar apele mari sînt cele arătate în vers. 15″.

Întrebare: „Doamne, tot despre judecata arătată în cap. 16:19 este vorba?” Răspuns: „Da”. „Vino, să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care sade pe ape mari”.

Curvie înseamnă umblarea pe două sau mai multe căi. Înseamnă împrietenire cu lumea, cu felul ei de a fi (Iacov. 4:4). Înseamnă  consumarea puterii (aruncarea sămînţei) în alt loc decît locul dintîi, dat de Dumnezeu. Înseamnă strîmb (curb. Cuvîntul „curvă” este latin şi înseamnă curbă, adică strîmbă).

Dumnezeu va judeca pe toţi cei care s-au hotărît pentru El, îi poartă numele, dar nu I-au rămas credincioşi, ci s-au alipit de alte lucruri: slavă deşartă, cîştig mîrşav, duh de partidă, interese străine de împărăţia luminii.

Creştinătatea care se vede pe pămînt, este un creştinism dezvoltat în unire cu lumea păcatului, după gîndirea cărnii.

Pe măsură ce gîndirea omului a început să răstălmăcească Cuvîntul lui Dumnezeu, creştinismul a devenit o religie. Conducătorii, rupţi de gîndirea Duhului, I-au turnat un sistem de învăţături dogmatice, formale, alături de care obiceiurile popoarelor creştinate tot formal şi învăţăturile lor au  devenit adevăratul fel de viaţă al oamenilor numiţi creştini. Cuvîntul lui Dumnezeu a fost închis în cărţi. Ceea ce se numeşte biserică, după gîndirea acestor zişi creştini nu e decît o lume numită creştină, care nu cunoaşte şi n-are nici o dorinţă să cunoască voia lui Dumnezeu, şi nu cunoaşte pe Duhul Sfînt. Numai puţini oameni din această creştinătate se întorc la Dumnezeu, primind, prin credinţă, harul mîntuirii, devenind apoi martorii Lui, cu toate urmările izvorîte din faptul că umblă în Duhul lui Dumnezeu.

În mijlocul acestei lumi amestecată cu religia, Dumnezeu îsi creste si-Si desăvîrseste adevărata Sa Biserică, pe care, curînd o va lua la Sine, iar falsa biserică (femeia care a desfrînat cu toţi împăraţii pămîntului) va fi judecată după dreptate.

În cap. 21:9: „unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire, pline cu cele din urmă şapte urgii, a arătat lui Ioan pe „mireasa, nevasta Mielului”. în acest capitol (17), unul din aceşti îngeri îi arată „judecata curvei celei mari”. Să luăm seama la citire, ca să putem vedea limpede deosebirea cea mare dintre amîndouă. Una este Biserica cea adevărată, – ea este sfîntă, cerească şi străluceşte de slava lui Dumnezeu; cealaltă este „mare”, dar necredincioasă şi stricată. Ea sade „pe ape mari”, pe care îngerul le lămureşte cu cuvintele: „Apele, pe care le-ai văzut, pe care sade curva sînt noroade, gloate, neamuri şi limbi” (vers. 15). Aceste vorbe lămurite ne arată că înrîurirea ei se întinde foarte departe.

Credincioşii adevăraţi ai Domnului Isus, sub călăuzirea Duhului Sfînt citesc cartea Apocalipsei şi iau, pentru ei, adevărul de care au nevoie în călătoria lor pe pămînt. Înţeleg că voia lui Dumnezeu este să se ferească de curvie (1 Tes. 4:3) – de orice fel de curvie, întrucît fac parte din Mireasa lui Hristos.

Un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s